G 3754(T) Fotograaf uit Nijmegen

Op de achterzijde een stempel van Persfoto-bureau "Gelderland" Nijmegen.

G 3757(T) Militairen bij een molen


12-04-2017, Erwin Esselink: Ik heb deze molen nog niet kunnen vinden, maar de plaatsing van de ramen in de molenromp is kenmerkend voor de molens, die eind negentiende / begin twintigste eeuw gebouwd werden door de Woenselse molenmaker Antonius van Himbergen. Hij bouwde gelijksoortige molens in Aalst, Acht, Deurne, Luyksgestel, Veldhoven, Nuenen, Stiphout en Vessem. De onbekende molen moet dus waarschijnlijk in de omgeving van Eindhoven gezocht worden.

G 3759 Winkelcentrum, links Centra-markt.


19-04-2017, Jeannet de Swijger: Hans de Haas bedoelt waarschijnlijk meerburgkade daar is wel een klein winkelcentrum maar is niet de oplossing van de foto.

19-04-2017, Cees Bol: Hierbij een mogelijke oplossing, is er iemand dat dat kan bevestigen? Ik ben totaal onbekend met Krimpen aan de IJssel. Dit winkel centrum is onlangs totaal verbouwd als ik op google streetview kijk.

09-04-2017, Hans de Haas: Foto 3759 is winkelcentrum Merevaart in Leiden. Dit is gebaseerd op herkenning en mogelijk zit ik helemaal fout. Het is een plein en rechts om de hoek zijn ook winkels. Zover ik weet is het Merevaart, maar kan ook meervaart zijn, na 50 jaar is het geheugen toch iets minder!

G 3760 Stadsgezicht

Auto voor een entree van een openbaar gebouw o.i.d, in het rechterraam: Verlof A.G. de Jong.

26-04-2017, Paul Blanken: De man in het midden laat trots een aantal filmtrommels in zijn handen zien.

G 3767 Nijmegen 1915

G 3777 Nijmegen?

Nijmegen of omgeving zoals Wychen o.i.d. Handgeschreven tekst op de achterzijde: 2de Paasdag 17 april 1933.

G 3783 Nijmegen?

Fotokaart (Gevaert) van een fabriek of wellicht technische school.

G 3788 Nijmegen?

Fotokaart van persfoto bureau Gelderland Nijmegen.

 

G 3796 Stadspand met tramrails in de straat

Huisnummer 5.

08-05-2017, Hans de Haas: Dit lijkt wel heel erg op de Bezuidenhoutseweg in Den Haag, om bewijs te zoeken moet ik 2684 afbeeldingen nalopen, vind ik toch iets teveel.

G 3804 Hees?

Verzonden vanuit Hees (Gld) op 31 dec. 1903 aan Mejuffrouw A. van Hoogstraten, Zadelstraat 16 te Utrecht. Afzender Mien.

03-05-2017, Ellen Drees: Foto G 3804 is niet het Gelderse Hees, maar het Utrechtse Hees, een voormalig engdorp in de gemeente Soest. Dit huis is villa De Paltz. Het huis is niet meer in zijn oude glorie, maar nog wel duidelijk herkenbaar ondanks een ander dak/toevoeging van een verdieping. https://nl.wikipedia.org/wiki/Landgoed_De_Paltz

30-04-2017, E. Petter: Dezelfde fotokaart in de bb. Nijmegen met een andere tekst, waarin staat: "dit huis in Hees". Dus het is zeker daar. Waarschijnlijk de Kerkstraat. https://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_detail.aspx?xmldescid=223033

G 3805 Nijmegen?

Verzonden vanuit Nijmegen op 26 april 1910.

G 3806 Fotograaf H.J. Sanders en Co, Nijmegen


03-06-2017, Theo van Gijlswijk: Mogelijk is dit de villa Gemelli aan de Torenlaan 22 te Blaricum, de voorloper van het later gebouwde rusthuis Gemelli van architect Th. Rueter. Ik heb geen foto van de villa nog kunnen vinden. De villa zal tussen 1913 en 1920 gesloopt zijn. http://bel.courant.nu

03-06-2017, J.J. Hoefnagel: VILLA GEMELLI. Zowel in Bennekom als in Blaricum stond een villa met deze naam.

13-05-2017, Cees Bol: Mijn zoon leest op de voorgevel van G3806 GEMELIJ. Ik kom niet verder dan GEM....

 

G 3812(T) Kerkinterieur


03-06-2017, Ingrid Evers: De detailopname laat zien, dat dat de retabel grotendeels door een voorhang is afgeschermd. Dat gebeurde vaker, maar de foto laat ook zien, dat het altaarkruis in de expositietroon boven het tabernakel eveneens is afgedekt. Het kruisbeeld werd omfloerst op zondag Judica, de vijfde zondag in de Vasten (tegenwoordig een week later, vanaf Palmzondag). Dit zogenaamde kruisvelum bleef gehandhaafd tot na de liturgische vieringen op Goede Vrijdag. Het kruisvelum bestond uit een zwarte of paarse doek, maar werd op Witte Donderdag vervangen door een wit doek.
Omdat de Vastentijd in de kerkelijke kalender van jaar tot jaar enigszins verschuift, is het niet mogelijk een definitieve maand aan te wijzen voor deze foto, maar duidelijk wordt wel, dat deze foto in de maand maart of april moet zijn genomen.

23-05-2017, Cees Bol: De door Ingrid Evers gevraagde midden scan. Scherper is niet mogelijk, de foto zelf is niet zo scherp.

23-05-2017, Ingrid Evers: Ik denk het niet, Martin, de opbouw van de zuilen bv. is heel anders.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Barbarakerk

23-05-2017, Martin Snuverink: Ingrid, kan het dan niet de gesloopte kathedraal aan de Haven in Breda zijn?

21-05-2017, Ingrid Evers: Is het mogelijk een scherpere detailscan te krijgen van het middengedeelte van de foto?

16-05-2017, Ingrid Evers: Een intrigerende opname! Aan het altaar een celebrant tijdens de eucharistieviering, bijgestaan door diakens en acolieten in superplie. Vóór het altaar liggen 16 jonge mannen languit ter aarde in superplie of albe. Deze houding is kenmerkend voor de plechtigheden die plaatvinden tijdens de priesterwijding. Of sommige van de lagere wijdingen in de Rooms-Katholieke Kerk ook een dergelijke voetval vereissen, is mij niet bekend, maar ik meen van niet.

De priesterwijzing is het prerogatief van de (aarts)bisschop van het betreffende diocees, als plaatsvervanger van de paus te Rome. Als het hier om een dergelijke plechtigheid gaat, zou men verwachten dat de bisschop dan wordt bijgestaan door meer celebranten (priesters in kazuifel). Jammer is, dat de foto te weinig resolutie heeft om ergens de bisschoppelijke mijter te onderscheiden.

Ongetwijfeld hebben de zestien kandidaten in de eerste kerkbanken gezeten, vandaar dat deze nu leeg zijn. Maar men zou verwachten dat parochianen, en met name de ouders van de toekomstige neomisten, de volgende rijen vullen. De foto is te donker aan de onderzijde, waardoor dat eveneens niet te zien valt. Merkwaardig is tevens het ontbreken van misdienaren in de lagere school-leeftijd. In een pariochiale context zouden die niet gauw ontbreken.

De foto van dit neogotisch kerkinterieur suggereert een smalle kapel, hetgeen echter door de hoge traveeën aan weerszijden wordt gelogenstraft. Ter weerszijden van het middenschip moeten zich een transept en zijschepen bevinden. Opvallend is de koorstoel met baldakijn ter linkerzijde van het priesterkoor. Deze is bedoeld voor een hoge geestelijke, bijvoorbeeld een bisschop, of een abt, prior of andere reguliere overste.

Als het om een seculiere priesterwijding gaat (dus voor priesters die gehoorzaamheid verschuldigd zijn aan de bisschop), dan zou men verwachten dat het gaat om een bisschoppelijke kerk, of een kerk/kapel verbonden aan een groot-seminarie.
Anderzijds is het mogelijk dat het gaat om regulieren (dominicanen, jezuïten, witte paters: een breed veld!) die tot priester gewijd worden. Zij ontvangen de wijding van een hoge gezagsdrager binnen hun orde of congregatie.

G 3814(T) Komt uit partijtje Amsterdam.

Links op de aanbouw: N.V. Albino Maatschappij.

03-06-2017, J.J. Hoefnagel: Er staat ook een naam in het bovenlicht van de voordeur zie ik nu.
Levert een detailscan een beter beeld?

14-05-2017, Hans Klomp: Albino Maatschappij was een kruideniersketen met hoofdzetel in Groningen die uiteindelijk is opgegaan in Unilever. Waarschijnlijk, maar niet zeker, is de foto dan ook uit het noorden des lands.
zie: http://www.deoosterpoorter.nl/artikelen/van-albinoboter-tot-studentenhuisvesting/

G 3823 Noorden des Lands?

Oud Hollandse spelen op een schoolplein in het Noorden van het land?

 

G 3839 Laren?

Agfa fotokaart van pinkstergemeente, Laren?

 

G 3842 Statig herenhuis

Voor het huis een dubbele trambaan.

G 3844 Gelders boerderijtje

Fotokaart van fotograaf Eduard Sanders. De achterzijde is van het type 8. Type 8 kwam voor in de volgende plaatsen;

Gelderland: Barneveld, Buurmalsen, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Lunteren, Nijkerk, Putten, Tricht, Waardenburg
Noord-Brabant: Breda, Den Bosch, Eindhoven, Oisterwijk, Tilburg
Overijssel: Deventer
Utrecht: Harmelen, Kamerik, Utrecht, Woerden, Woudenberg
Zuid-Holland: Alphen aan de Rijn, Bergambacht, Bodegraven, Gouda, Hazerswoude, Koudekerk aan den Rijn, Leiden, Leiderdorp, Stolwijk, Schoonhoven, Waarder, Zoetermeer, Zoeterwoude, Zwammerdam

 

G 3848 Komt uit partij Haarlemse kaarten

Huisnummer met letter en cijfer kwam daar niet voor, wel in Velsen. Op de gevel de naam Gretha.

G 3850 Verzonden vanuit Schalkhaar

G 3851(T) Luyksgestel?

Kaart verzonden door militair die gelegerd was in Luyksgestel.

G 3853(T) Limburg?


22-06-2017, Ingrid Evers: Waarom Limburg (met vraagteken)?

Wat betreft de foto: de dames op het bordes hebben kennelijk twee grote ketels met soep of stampot gemaakt en in de platte mand mogelijk een soort driehoekige koeken. De jongens zijn ongeveer twaalf jaar en ouder, en komen het eten ophalen in een karretje. Het is een merkwaardige foto, omdat het tafereel dorps aandoet, terwijl de achtergrond een stads omgeving suggereert.

G 3854(T) Limburg?


22-06-2017, Ingrid Evers: Personeel van een dakpannenfabriek in de omgeving van Venlo-Blerick?

G 3860 Café H. of K. Peeters


25-06-2017, Martin Snuverink: Straels(ch)eweg 20, Venlo kan nog steeds. Op deze plaats staat nu een afschuwelijk bouwsel. Spoorzicht kan slaan op de stoomtram Venlo-Nijmegen van de MBS op meterspoor aan de westkant van de (rijks)weg, maar ook op de toenmalige spoorweg Venlo-Straelen-Wezel, die aan de achterzijde zichtbaar op 260 meter lag. Het tramspoor was tot 17-09-1944 actief (vernield door oorlogshandelingen). De spoorlijn naar Wezel is in de jaren 1950 opgebroken.

22-06-2017, Ingrid Evers: Het lijkt me toch goed mogellijk dat dit het café is van K. Peeters, waarvoor Theo B. een link heeft toegevoegd. Dat hij slechts die ene vermelding heeft gevonden, hoeft niet te betekenen dat hij 'fout' zit.

Daar komt bij, dat het café van K. Peters (met één e), Straelscheweg 20, een eigen naam heeft, nl. Spoorzicht. Zo staat het ook in tal van advertenties vermeld. Het lijkt mij dat de eigenaar die naam dan toch in het bovenlicht of ergens op de gevel zou hebben aangebracht.

Het is jammer dat we tegen de onbeschilderde achterkant van een wegwijzer aankijken. Dat deze tegenover het café staat, wekt de indruk dat daar een splitsing van de weg, al hoeft dat niet persé het geval te zijn.

20-06-2017, Theo B: Verder zie ik alleen advertenties van café K. Peters op Straelscheweg 20.
Zal hem wel niet zijn dan...

20-06-2017, Theo B: Er was i.i.g. een café K. Peeters aan de Straelscheweg in Venlo.
http://www.delpher.nl/nl

G 3862 Landhuis/villa

Mogelijk in dezelfde plaats als G 3861. G 3861 is ondertussen opgelost als Wassenaar. Gezien de twee foto's het zelfde uiterlijk hebben en bijelkaar horen zal dit ook hoogstwaarschijnlijk in Wassenaar gezocht moeten worden.

G 3864 Gebouw met vlaggen


20-06-2017, Rob Helleman: Gebouw met vlaggen. Volgens mij een vrij luxe gebouw, c.q. kantine van een ijsbaan dan wel een ondergelopen sportveld en dan logischerwijs dienstdoende als ijsbaan.

G 3868(T) Fabrieksgebouw?

G 3873 Jaren '30 dubbele villa

 

G 3878 Stadspand anno 1900 op nr. 8

G 3889 Fotograaf Smeets uit Beek

G 3891 Mogelijk Helmond

G 3892 Vrijstaande villa

G 3894 Vrijstaande villa. Foto uit 1905

G 3895(T) Waarschijnlijk Hilversum of omgeving

G 3896 Fotograaf uit Haulerwijk

G 3898 Bevrijdingsoptocht Noord-Brabant


29-07-2017, Theo van Gijlswijk: Kenteken N-38404 stond in 1934 op naam van P.M. Ebbens te Maashees.
https://deautovanmnopa.nl/kentekens

G 3902 Kerkinterieur

G 3903 Stadspand


02-08-2017, Berry:
Theo van Gijlswijk mailde mij dat deze oplossing niet correct was, hij heeft gelijk en ik heb de foto weer in de serie teruggeplaatst. Zie Streetview met de rondomlopende erker: https://goo.gl/maps/hUyDJ5uKXzG2
en een afbeelding van Roëllstraat 2 te Arnhem. http://www.ad.nl/arnhem/verliefd-op-arnhem-landhuis-vrij-van-kanongebulder~a248909d/

30-07-2017, Guus Jeurissen: Dit is de villa Zonnegaarde, Roëllstraat 2, Arnhem. (architect K. de Bazel)

G 3904 Rietenkap villa

G 3906 Fotograaf op ladder

 

G 3907 Amsterdam? Huisnummer 84

Fotograaf O.L. Amarant, Lijnbaansgracht.

 

G 3908 Stadspanden aan een gracht

G 3910 Villa Krekeltje


13-08-2017, Theo B: Daarna lijkt er weer vlot omgenummerd te zijn. Zowel De Bruijn
(telefoongidsen) als Sneep, http://www.delpher.nl/nl/kranten/view?
(adresboek Breda 1932) zijn later terug te vinden op nummer 10.

12-08-2017, E. Petter: Hier nog een bericht uit 1929 over een brandje in de villa "Het Krekeltje":
http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMSAB03:000065146:mpeg21:a0007

12-08-2017, E. Petter: Er stond een villa 't Krekeltje in Breda op het adres (in 1927) Burgemeester de Manlaan 8 (bron: omnummertabel uit 1927 in het adresboek Breda).
Daar staat nu een rietgedekte villa met luiken als op het ZP, maar de vorm komt niet (meer) overeen met de villa van het zoekplaatje.

G 3913(T) Op achterzijde: Noordeloos

G 3914(T) Verenigingsgebouw?

G 3916 Stadspand aan gracht

     

G 3919 Villa Bult?


29-08-2017, Leo R: Stoevebelt is een reële optie. De naam ongeveer 'stuivende duin' en komt voor in Overijssel en Gelderland. Aan de Kerkdijk 1 en 3 in Collendoorn is een boerderij Stoevebelt, er was een huize Stoevenbelt in Lochem (locatie nog niet kunnen vinden), en er is een Hooge Stoevenbelt aan de Bathmenseweg in Lettele. Bij Oosterhuizen bij Apeldoorn was er ook een Stoevenbeld, getuige de topografische kaart van ca. 1950.
Als familienaam komt Stoevenbelt voor (47 personen in 2007).

28-08-2017, Jan Lemmens: Er zou Stoevebelt kunnen staan. (familienaam of toponiem?).

28-08-2017, Leo R: Volgens mij is de eerste letter een S. Het is lastig te zien waar de planten ophouden en waar de letters beginnen, maar afhankelijk van de interpretatie lijkt er te staan: ST*LVE B*LT of ST**VE B*LT. Of zelfs S'HALVE of iets dergelijks.
In Glanerbrug was er een Erve Bult, nu locatie sportpark Bultserve.
Jongeheer Henk Vreeken is niet oud geworden: hij overleed op 18 november 1938 in Den Haag, Kanarielaan 19 (overigens een huis dat qua stijl en bouwjaar overeen lijkt te komen met het zp, dus misschien in de buurt?). Ouders waren Willem Vreeken en Maria Catharina Ostendorf. De kleine Henk werd gecremeerd in het crematorium in Velsen. (Het Vaderland, 18-11-1938)
Vader was leraar aan het Nederlands Lyceum te Den Haag en overleed in Amerongen. (NRC Handelsblad 19-07-1988)
Misschien was de kleine Henk al een tijd ziek en kreeg hij post van klasgenootjes of neefjes? Merkwaardig dan dat dezelfde kaart door verschillende jongetjes is verzonden. Misschien was dit huis een soort pension of herstellingsoord voor zieke kindertjes?

27-08-2017, Berry: Bijgevoegd de detailscan en 2 achterzijden. Helaas is de verzendplaats door het verwijderen van de zegels niet terug te halen.

12-08-2017, Berry: Ik zal vragen of de eigenaar een detailscan kan maken.

12-08-2017, Theo B: Ik heb ook aan hoeve gedacht, maar dit lijkt me toch echt een villa, geen hoeve. Zou er achter het 'struikgewas" bij het tweede woord nog een vijfde letter zitten? Misschien een buitenlandse benaming(frans, lantijn) ??

12-08-2017, Berry: Het eerste woord zou misschien "Hoeve" kunnen zijn.

12-08-2017, Theo B: Het eerste woord eindigt op VE, dus villa zal daar niet staan.

G 3923 Landhuis aan een sloot?

Links een huis met rond raam.

G 3926 Spar Harry Geboers

In Veldhoven zit een Spar Geboers in een ander pand.

03-09-2017, E. Petter: In het Eindhovens dagblad van 27-7-1962 een vermelding van de verleende bouwvergunning van de supermarkt van Harrie Geboers aan de Nieuwstraat:
http://www.rhc-eindhoven.nl
In hetzelfde blad in 20-9-1963 is er ook een artikel met foto over de opening:
http://www.rhc-eindhoven.nl

29-08-2017, Theo B: Mogelijk de Nieuwstraat aldaar.
http://www.ed.nl/overig/de-winkelstraat-allemaal-nieuwkomers-op-een-na~a4b5b8c7/

29-08-2017, Theo B: H. Geboers was slager te Eersel, alwaar hij later zo te zien ook een Spar runde.
http://www.delpher.nl/nl/kranten
Exacte locatie heb ik nog niet gevonden. Scrollen tot bijna de helft van de pagina. https://brabant-collectie.blogspot.nl/2016/10/

G 3927 Op de lantaarn: "Naar Nijmegen"


03-09-2017, Adrie Bos: Wilde gok: mogelijk Heeslust in Hees?

G 3932 Fotograaf J. Efra´m, Arnhem

G 3933 Fotograaf J. Efra´m, Arnhem

G 3938 Huize Adriana, Nieuw Vennep?

 

G 3941 Panden in middelgrote plaats

Serie 8   G 3754 tm G 3942