Deze website is gemaakt door Berry Meester en Jan Spoolder.
Heeft u zelf een of meer foto’s die –aantoonbaar- zijn gemaakt door Eduard Sanders?
Wij plaatsen ze graag op deze website. Wij zijn ook geïnteresseerd in de adreszijden van verzonden fotokaarten die al op de site voorkomen; dit in verband met de datering van de fotokaarten. Neemt u hierover gerust contact met ons op. Voor de inhoud van deze website is gebruik gemaakt van informatie uit diverse bronnen. Heeft u opmerkingen over, of aanvullingen op de inhoud van deze website, laat het ons dan weten.
Wij bedanken de volgende personen en instanties voor het beschikbaar stellen van foto’s, scans en informatie:
Fam. Alberts
Joep van den Berg
M. Berkien
Louis Bianchi
Bob Bliek
Joop Boelens
Fam. Boer
Jaap Boersema
Nico de Bont
W. Boomgaard
Piet Boomsma
Mevr. S. Bos-de Jong
Ferdy Bos
G.J. Brölman
Liesbeth Brouwers
Piet Buizer
Gérard Derks
Nick Draper
Ties van Driel
Henk Dijkstra
Peter-Paul Geelen
Erik de Geus
Sipke Gerkes Hof
H. van Griensven
Hans Hauer
Pier van der Heide
Thomas Hilhorst
Dick Huijer
Jan van Jaarsveld
Edwin Jansen
Peter de Jeu
Guus Jeurissen
Ettie de Jonge
Mw. P. Kastelijn-Pak
Mies Kistemaker-van Achterbergh
Mw. de Koning
Matthew Koster
Gijs van Kranenburg
Gert de Kruijff
Bauke Lageveen
Erik Lammers
Henk Leentjes
Sjirt-Jan Leistra
Gijs de Man
Cees Meijers
Thijs Meijers
Arry van Oosterom-van Leeuwen
Rink Oosting
Corja van Ommering
Dhr. en mevr. Osinga-Van Lijnen Noomen
Erwin Petter
Huub Peijnenburg
Fam. van der Plas
Jacco Pranger
C.W. Raven
H. Reijngoud
Harm Renkema
Gerard Rientjes
Hans Roest
Dhr. A.M. de Ruiter
Johan Sanders
Marco van der Schagt
Zwier van der Schagt
Peter van der Schrier
Jan Schut
Helen Spoelstra
Kees van Straten
Eddy Sülzle
Arnold Tak
Anja Tanke
Jim Terlingen
Harry Tersteeg
Gina Tiktak
F. Thus
Arie van Veen
IJsbrand Verveer
N. Visser
Leo van der Vlist
Corrie Voordouw
Dennis de Waart
Bertrand Wacker
Feito van der Wal
Harman Westen
Jan Westeneng
Henk Wierts
Rik de Wit
Sander van Wijngaarden
T. de Wrede
Pim van der Zalm
Archief Eemland, Amersfoort
Beeldbank Gemeente Zoetermeer
Fries Scheepvaartmuseum, Sneek
Gelders Archief, Arnhem
Gemeentearchief Amstelveen
Gemeentearchief Ede
Gemeentearchief Soest
Historisch Centrum Leeuwarden
Historisch Museum Ede
Museum 5000 Morgen, Hoogeveen
Museum Catharijneconvent, Utrecht
Museum Dr8888
Museum Hannemahuis, Harlingen
Oud-Seyst, Zeist
Regionaal Archief Rivierenland, Tiel
Regionaal Archief Tilburg
Regionaal Archief Zutphen
RHC Eindhoven
RHC Groninger Archieven
RHC Rijnstreek en Lopikerwaard, Woerden
RHC Vecht en Venen, Weesp
Stadsmuseum Harderwijk
Stadsarchief ’s-Hertogenbosch
Streekarchief Midden-Holland, Gouda
Streekarchief Noordwest-Veluwe
Stichting Groene Graf, Baarn
Stichting Historische Kring Bussum
Stichting Oud-Zoeterwoude
Tresoar, Leeuwarden
Het Utrechts Archief
VOA (Vereniging Oud-Apeldoorn)
Vereniging "Oud Scherpenzeel"
Westfries Archief, Hoorn
Westfries Museum, Hoorn
© Copyright 2013-2021. Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door de makers van deze website. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, etc.) die u op deze site aantreft bij de makers van deze website. Het linken en verwijzen naar de pagina’s op deze website mag altijd. De webmasters stellen het wel op prijs hiervan in kennis te worden gesteld.
Berry Meester
Tel:
06-21520800
E-mail:
berrymeester@upcmail.nl
  Jan Spoolder
Tel:
06-51247173
E-mail:
jspoolder@hotmail.com