Beschrijving:


Datering:
Google Maps:
Collectie:
Verzamelde buurtgenoten met v.l.n.r. Gerritje van der Veen, IJmkje Dorhout, Sipkje Dorhout, Ytje Dorhout (kinderen van Gjalt Dorhout), Atje Epema, Rinze Epema (met hoed), Antje Terpstra, Lolkje Lanting, Klaasje Lanting, Fokke van der Veen, Roel Wester, Anne Epema, Jentje van der Schaaf, Angenietje van der Schaaf, Tjitske Dorhout-Hemrica.
1906-1912
Nog niet bekend
Bauke Lageveen
Beschrijving:
Datering:
Gelopen:
Google Maps:
Collectie:
Zelfde foto als boven maar nu als fotokaart.
1906-1912
Ja, 13-06-1912
Nog niet bekend
Bauke Lageveen