Beschrijving:
Datering:
Google Maps:
Collectie:
Tweebaksmarkt 70, hoek Oude Oosterstraat
Ca. 1906-1912
http://goo.gl/maps/j2cqn
Historisch Centrum Leeuwarden