Beschrijving:Datering:
Gelopen:
Google Maps:
Collectie:
Politiewacht poserend voor het raadhuis van Oisterwijk tijdens de mobilisatie van 1914. Het 20ste regiment Infanterie van het veldleger was in deze streken gelegerd. De foto is volgens het opschrift op het koffertje (met het handschrift van de fotograaf!) gemaakt op 1 oktober 1914. De afkondiging van de Staat van Oorlog op het publicatiebord rechts dateert van 11 augustus 1914.
1914
Nee
https://goo.gl/maps/JiHBsGB3Zio
B. Meester