Beschrijving:









Datering:
Gelopen:
Google Maps:
Collectie:
Op de achterzijde van deze fotokaart (type 6) staat geschreven: "Een hoekje van Filippus' magazijn". Het gereformeerde genootschap Filippus werd in 1886 opgericht om het Christelijk geloof te verspreiden. Men richtte zich daarbij vooral op het Joodse volksdeel. Tussen 1886 en ca. 1940 verschenen scheurkalenders en ook enkele honderden tractaten. Veel daarvan werden tussen 1878 en 1913 geschreven door de predikant Eliëzer Kropveld (Coevorden 1840-Werkendam 1920), die van Joodse komaf was maar in 1862 overging naar het Christendom en theologie studeerde in Kampen. Tussen ca. 1906 en 1920 werden de tractaten en scheurkalenders gedrukt door de uitgever Pieter Mobach (Bolsward 1864-Breukelen 1944), gevestigd aan de Nieuwstraat 2 in Breukelen. Eén van diens kleinzoons heeft bevestigd dat zijn grootvader met zekerheid op deze fotokaart is afgebeeld. Het is dus zeer aannemelijk dat de foto is gemaakt in de het Filippus-magazijn van de drukkerij-uitgeverij van Pieter Mobach, waarvan het tegenwoordige adres Kerkbrink 31 in Breukelen is.
1912-1916
Nee
Niet beschikbaar
B. Meester