Beschrijving:


Datering:
Gelopen:
Google Maps:
Collectie:
Hotel-uitspanning 'Het wapen van Utrecht' van Adrianus Johannes Mulder (1867-1938). In het linkerdeel van het pand was zijn grutterswinkel gevestigd. Volgens opschrift achterzijde staan op de foto v.l.n.r. zijn oudste dochter Marie Mulder, dienstbode Johanna Velthuisen, jongste dochter Hermana Mulder en zijn schoonzus Johanna Doesburg (tante Jans).
1912-1916
Nee, wel beschreven met datering juli 1914.
https://www.instagram.com/p/BD6JdUDrz1O
M. Berkien