Beschrijving:

Datering:

Gelopen:
Google Maps:
Collectie:
Melkhuis van de Volksbond tegen Drankmisbruik aan het zgn. Loolaantje in het Wilhelminapark. Men verkoopt ook ijs. De kiosk werd gebouwd in 1911 en in 1925 vervangen door nieuwbouw, westelijk ervan gesitueerd.
Ca. 1912-1916
Nee
http://goo.gl/maps/TH9Kk
Erik de Geus