Beschrijving:

Datering:

Gelopen:
Google Maps:
Collectie:
Geschakelde herenhuizen anno 1903 bij het Wilhelminapark. Hier woonden vooral notabelen, zoals de directeur van het electriciteitsbedrijf, hoogleraren, officieren van de artillerie en adellijke dames.
1912-1915
Nee
https://goo.gl/maps/VTWqkVsn6v12
Erik de Geus