Beschrijving:
Datering:

Google Maps:
Collectie:
Huis Loenersloot, gebouwd in 1517 en vanaf 1886 in gebruik als Aartsbisschoppelijk Museum.
Ca. 1912-1915
https://goo.gl/maps/wY5A6oPoJMp
Museum Catharijneconvent