G 089 MEPPEL, Westeinde 52

Opgelost op 20-10-2007 door Martin Snuverink, Dik Kralt en Sicco Fockens

Meppel. Niet boederij De Raap, maar De Kaap. Hij stond op het einde van het Westeinde, nummer 52. Dit was inderdaad een kaap. Rechts zien we het Meppelerdiep cihting stad en sluis, achter de Kaapbrug de Oude Diep en links de Drentse Hoofdvaart. Bij deze viersprong begint het eigenlijke Meppelerdiep richting Zwartsluis. De boerderij/cafe De Kaap is in 1965 afgebroken.

 

600 MEPPEL, Hogetin

Opgelost op 21-09-2008 door Dik Kralt

21-09-2008
, Dik Kralt: Dit is Meppel en wel: De Hoogetin – ook wel Hogetin – met op de achtergrond de Meppeler toren en op de voorgrond de Langebrug.

   

1222 MEPPEL, 1e Hoofdstraat

Opgelost op 22-12-2011 door Martin Snuverink

-Mogelijk K. v.d. Horst. Deze fotokaart staat ook bij Arnold.
http://www.inoudeansichten.nl/zoekplaatjes

28-12-2011, Martin Snuverink: Al de eerste aanblik van deze foto gaf mij destijds al een Meppels gevoel, vanwege de totale aanblik en door de schoorstenen met kleine schoorsteenplaten. Met dit gevoel heb ik toen niets gedaan. Nu de naam K.v.d.Horst op de proppen kwam ben ik gaan zoeken.
Karel van der Horst (* Steenwijk 29-04-1876-1877) was koopman/manufacturier in Meppel. Een joodse familie. Karel woonde rond 1940 in Amsterdam en werd op 5-10-1942 in Auschwitz vermoord.
Alle 7 kinderen, van wie er 2 de oorlog hebben overleefd, zijn in Meppel geboren.
Met deze gegevens in het achterhoofd moeten we in eerste instantie zoeken in Meppel, en gezien de entourage en het plaveisel met de meeste kans in de (1e) Hoofdstraat. God zij dank en bij uitzondering laat streetview hier wél de promenadestraat zien. Toevallig ben ik in de Hoofdstraat een beetje bekend, doordat mijn moeder hier geboren is en gewoond heeft. Mijn grootvader had hier een schoenmakerij en een bekende Meppelaar, en hij zal de familie wel gekend hebben.
Een virtuele wandeling door de Meppeler Hoofdstraat laat ons zien dat het voorste 4-traveeënhuis hetzelfde is als het tegenwoordige huis van het schoenfiliaal van Dolcis, Hoofdstraat 23. De volgende panden zijn gesloopt en vervangen door het afzichtelijke winkelblok van Blokker (19), ROAN (17) en DA drogisterij Kinket (15). Ook de panden uiterst rechts (het zeer smalle huis en het Jugendstil-pand) zijn vervangen door het moderne gebouw van Bertus of slechts van een moderne voorgevel voorzien. Van boven is met maps.google.nl te zien dat van de oude panden ten minste het jugendstilpand nog bestaat (2 kappen) en dat ter plaatse van het smalle huisje een plat dak is gekomen. De oplossing is dus 1e Hoofdstraat 17-23 (vlnr) in Meppel.

 

1180 MEPPEL, Groenmarkt 13

Opgelost op 09-12-2011 door Peter Smaardijk

-Links de letters ANT. Boven: Nieuwe Met...

09-12-2011, Peter Smaardijk: De foto is trouwens genomen op de Groenmarkt (nr. 13, tegenwoordig café de Nachtwacht). De Hoofdstraat is een stukje verderop.

09-12-2011, Peter Smaardijk: http://maps.google.nl/maps?

09-12-2011, Peter Smaardijk: Zie http://www.drentsarchief.nl/zoeken/fotos , zoek naar foto MZ11501470101

09-12-2011, Peter Smaardijk: Volgens mij staat er "Nieuwe Meppe[ler]" en dan mogelijk Courant (mogelijk staat er links ook [Cour]ant?). De Meppeler Courant zat volgens het telefoonboek van 1950 aan de Hoofdstraat 87 in Meppel. De raampjes linksboven zijn dan de Oude Kerk aan de Groenmarktstraat.

 

G 769 MEPPEL, Zuideinde 80

Opgelost op 23-10-2010 door v. Aalderen, Elisa en Dik Kralt

-Klokgeveltje met de zaak in kruidenierswaren van A. van Veen. Men maakt reclame voor koffie Hag, Van Nelle's gebroken thee en de pluimvee- en vogelvoeders van P. Sluis. Opname door M. Mandemaker Fotografie, Balk, die in een groot gebied fotografeerde. Kort na het maken van de opname schreef iemand op de achterzijde: " 1934 E. van Veen ". Een latere hand voegde toe: " Blokzijl ", voor wat het waard is.


23-10-2010, Dik Kralt: Bewijsfoto van de oplossing door v. Aalderen.
http://www.oudmeppel.nl/fotoarchief/fotoarchief.php?

23-10-2010, Elisa: Toevallig was ik ook bezig met G769 maar ik kan nog geen bewijsfoto vinden.
Met de aantekening "Blokzijl" op het ZP ben ik daar in de buurt gaan zoeken. Ik kwam er achter dat er heel veel van de fam. van Veen uit Meppel kwamen en ben dus gaan zoeken in de telefoongids van 1950 en daar vond ik in Meppel:
Veen, A.v., Kol.w., vleesw. en choc. art., Zuideinde 80

23-10-2010, v. Aalderen: G769 kruidenierszaak A van Veen.
Deze winkel bevond zich aan het Zuideinde te Meppel.Het gebouw rechts is de Rijks Hogere Burger School (HBS).Winkel en snoepwinkeltje van J.Loos links ernaast en daarnaast garagebedrijf Rijkmans zijn afgebroken t.b.v.een appartementengebouw ,, Zuiderheem ,,. Achter de kruidenierszaak stond nog een zaaltje wat gebruikt werd voor bruiloften en partijtjes en in de laatste jaren werd gebruikt door de loge van vrijmetselaren