173 DRACHTEN, Stationsweg 99-101

04-11-2007 opgelost door Andries Foppes

04-11-2007, Andries Foppes: Foto 173 is in Drachten. De woning is reeds afgebroken, maar was Stationsweg 99 - 101 , hoek Westersingel. De woningen rechts op de achtergrond staan er nog. Achter de woning was de garage van een busonderneming.

 

G 1484 DRACHTEN, Noorderbuurt

Opgelost op 13-04-2011 door Sjoerd van Koten

-Postkantoor. Alleen een poststempel van Heeg is leesbaar. De kaart is verzonden door Elisabeth Lammertsma en verzonden naar Siep Westra, per adres: Tjerk Westra te Gaasmeer. Verzonden op 5 maart 1904.


13-04-2011, Sjoerd van Koten: Foto G1484 is het postkantoor in Drachten. zie fries fotoarchief nr 18005 en AG261

G 270 DRACHTEN, Zuiderdwarsvaart 1

Opgelost op 03-03-2008 door Andries Foppes

03-03-2008, Andries Foppes: Foto G 270 is het kerkje van v.h. de Chr.Geref. Kerkaan de Zuiderdwarsvaart 1 te Drachten. Het staat nu nog zo ,er naast, rechts is de Chr. Geref. school nog net zicht baar. Deze is afgebroken. Het kerkje heeft ook een andere besteming.

 

G 1716 DRACHTEN, Zuidkade 1

Opgelost op 07-04-2012 door Theo B.

-Kledingzaak van H.A. v.d. Hoek. Voorheen: T.H. B......? Friesland ?


07-04-2012, Theo B: Alsnog enkele oude bewijsfoto's gevonden.Geheel rechts het winkeltje.
http://www.frieslandwonderland.nl/ftdata/beeldbank/Tresoar/AG1%20-%20AG500/AG92.jpg
http://www.dragten.nl/dragtenw/slides/Noord-%20en%20Zuidkade%20plm.%201946.jpg
Brandsma blijkt al in 2006 te zijn overgenomen door de frma Blom. Van het zoekplaatje is eigenlijk niets meer over.
http://www.drachtstercourant.nl/files/2011/1

07-04-2012, Theo B: Dit moet haast wel zijn Zuidkade 1 in Drachten.
Mei 1904 neemt H.A. van der Hoek de manufacturenhandel van (schoonmoeder?) Wed. T.W. Brandsma in Drachten over. http://www.dekrantvantoen.nl/vw/article.do?code=LC&date=19040520&id=LC-19040520-8025
Het lijkt mij te gaan om Homme A. van der Hoek, getrouwd mei 1904 met Jetske Brandsma.
http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010735772%3Ampeg21%3Ap008%3Aa0081
In latere advertenties heb ik enkel nog de naam Brandsma gezien.
Januari 1908 wordt de winkel "staande bij de hoofdbrug" door wed. Brandsma te huur gezet. De hoofdbrug lag op enkele meters van Zuidkade 1.
http://www.dekrantvantoen.nl/vw/article.do?id=LC-19080128-8012&vw=org&lm=brandsma%2Choofdbrug%2CLC
Op Zuidkade 1 is anno 2012 Modehuis Brandsma gevestigd.
Nog geen fotografisch bewijs gevonden.

28-09-2011, Martin Snuverink: Hendrik Adrianus van den Hoek, geboren, getrouwd (1904) en overleden (1950) in Middelharnis. Andere kandidaten H.A. van den Hoek heb ik niet kunnen vinden. Ik vind dit huis niet zo passen in Middelharnis, maar je kan niet weten.

G 1128 DRACHTEN, Noorderbuurt

Opgelost op 30-03-2010 door Martin Snuverink

-Dit betreft een optocht door een stad/dorp De tramrails loopt er doorheen. Vaag staat achterop Bolsward??


30-03-2010, Jan Lemmens: Ik had al een gevoel dat er iets niet klopte. Maar dan hebben we Martin, die ons op het juiste (tram)spoor zet.

30-03-2010, Martin Snuverink: De oplossing van Jan Lemmens is prima gevonden, maar helaas fout. Het bijschrift van de foto in Tresoar klopt namelijk niet en daar kan Jan niets aan doen. Ik had al eerder geconstateerd dat dit onmogelijk in Bolsward kon zijn.
Het stoomtramspoor door Bolsward liep van west naar oost over Harlingerstraat, Harlingerpoort, Bargefenne, Dijkstraat, Marktsraat, Jongemastraat, Snekerpoort, Boterpost en Snekerstraat, waar het tramstation was. Geen van deze straten komt en kwam overeen met het zoekplaatje. Ten oosten van het stadhuis zou het stadhuis te zien moeten zijn. De Marktstraat heeft aan de noordzijde een gracht met aan de overzijde de Appelmarkt. De Dijkstraat en Bargefenne zijn gedempte grachten en veel te breed. De Harlingerstraat ligt buiten de vest en is te dorps. Ten slotte ontbreekt de bocht in de genoemde Bolswarder straten.
Omdat ik ervan overtuigd was dat dit wél in Friesland is, ben ik daar verder gaan zoeken langs het oude stoomtramnet en ik heb het gevonden: het is de Noorderbuurt in Drachten, nu zo’n afschuwelijke cliché winkelpromenade met alleen maar ketenwinkels, in tegenstelling tot de Zuiderbuurt. Maar het pand van de bakker staat er nog met Miss Etam.
Vergelijk met de vele foto´s van Tresoar, zoeken op Drachten; Noorderbuurt.

29-03-2010, Jan Lemmens: Tresoar geeft bij deze foto de tekst "Optocht te Bolsward, mogelijk ter gelegenheid van het koninklijk bezoek". De kaart draagt het stempel van 1908. De beide foto's zijn bij de zelfde gelegenheid en op dezelfde hoogte in de zelfde richting genomen. Alleen het standpunt is anders.

496 DRACHTEN, Burgemeester Wuiteweg

Opgelost op 16-11-2011 door J.J. Hoefnagel, Wim de Koning Gans en Theo B.

-Nationale Bank Vereeniging. Waarschijnlijk Friesland.

16-11-2011, Rick Bos: Ik heb nog even gezocht op dekrantvantoen.nl. In de Leeuwarder Courant van 29 september 1960 staat op bladzijde 15 een artikel met de titel ''Slopers maken ruimte voor komend centrum'', met boven het artikel de bijgevoegde foto.

16-11-2011, Martin Snuverink: Dank je, Jan Jacob. Ik was eigenlijk al overtuigd, maar nu volledig! Prima werk!

16-11-2011, J.J. Hoefnagel: Eens met de terechte vragen van Martin. Naar aanleiding van mijn vraag waar het 1e gebouw van de Nat. Bankvereeniging had gestaan, rolde dit adres eruit, en hier is een bewijsfoto bijgezocht. Dat is de volgorde geweest en niet andersom. Later zou van dit gebouw een woonhuis zijn gemaakt, wat dus prima klopt met een verbouwing waarbij de tweede voordeur is vervangen voor een venster. De door mij ingezonden bewijsfoto dateert van de vroege jaren 60, terwijl 496 uit 1918 dateert. Is deze tijdspanne te kort en kan daarmee deze dakkapel voldoende reden geven om de oplossing in twijfel te trekken? De overeenkomsten zijn daarvoor m.i. te groot. Een betere opname zou wenselijk zijn, maar ik denk dat die wel heel moeilijk gevonden gaat worden...

16-11-2011, Martin Snuverink: Mooi gevonden, Jan Jacob.
Hoewel vrijwel alles erop wijst dat het plaatje is opgelost, zit ik nog met twee ongerijmdheden in mijn maag, die om een verklaring vragen. De dakkapel heeft op het zp een boog en op de bewijsfoto niet. Verder heeft de aanbouw met sierborstwering op het zp een deur en een venster en op de bewijsfoto alleen een venster. Je kunt beide verschillen door verbouwing verklaren, maar het verschil in de aanbouw vind ik dit toch te sterk om zomaar met verbouwing af te doen. Of zie ik het verkeerd?

16-11-2011, J.J. Hoefnagel: 496 moet gesitueerd zijn t.o. De Lawei in Drachten. Bijgaand een foto die ik kreeg van de ver. oud Dragten (genomen 15 sept. 1960). Midden op de foto, achter de bussen, staat de woning.
De woningen zijn al een mooie tijd geleden gesloopt dus het huisnr. kan ik niet achterhalen. Daar waar de mensen lopen is het plein voor de Lawei, je kijkt dus uit op de burgermeester Wuiteweg.

03-10-2011, Martin Snuverink: Mijn vorige suggestie is onjuist. Dit komt omdat Drachten een eerste tramstation heeft gehad in de Zuiderbuurt, waar nu de rotonde bij de Lawei is, en pas na 1907 aan de huidige Stationsweg. Op diverse foto’s met het oude tramstation is Stationsweg vermeld, hetgeen dus fout is. Zo ook bij foto 101493.
Ik meende vervolgens dat dit huis heeft gestaan ter plaatse van het huidige adres Stationsweg 35. Dit is naast Makelaardij Van der Sluis op 33. Maar ook dit kan ik niet kloppend krijgen.

02-10-2011, Martin Snuverink: Waarschijnlijk zit Theo goed met de Stationsweg. Zie http://www.tresoar.nl/ foto 101493. Linkerzijde. Graag 2nd opinion.

02-10-2011, Theo B: Stationsweg Drachten?
http://www.dekrantvantoen.nl/vw/article.do?id=LC-19090531-15002&vw=org&lm=boosman%2Cbank%2CLC

01-10-2011, Wim de Koning Gans: Naast de deur staat ook Boosman, de eerste letter is niet erg duidelijk.

01-10-2011, Theo B: Is de afzender Boosman? Het adresboek 1928 vermeldt een Boosman in Drachten, Noorderbuurt. Kassier Nationale Bank Vereniging. http://www2.tresoar.nl/adresboek1928/index.php?nr=131 Ook een vermelding in het tel.boek 1915.

01-10-2011, Wim de Koning Gans: De afzender heet Boosman. Is dit misschien de G. Boosman uit onderstaand artikel? Dan zou het Drachten zijn. http://www.dekrantvantoen.nl/vw/article.do?

01-10-2011, J.J. Hoefnagel: Op de achterzijde staat Oldeboorn, daar (Aldeboarn) zoeken dus?

01-10-2011, Berry Meester: Op verzoek enkele detailscans en achterzijde geplaatst.

30-05-2010, Theo B: Er was ook nog een kantoor te Sneek, en er waren correspondentschappen in Joure, Wolvega en Gorredijk.

30-05-2010, Jan Lemmens: De Rotterdamsche Bankvereeniging (Robaver) werd in 1916 uitgebreid met het opzetten van de Nationale Bankvereeniging (Natobank) en in 1929 werd de bank weer geïntegreerd in Robaver, de latere Rotterdamsche Bank en weer later de AMRO Bank.

30-05-2010, Jan Lemmens: Dokkum, Franeker, Harlingen en Leeuwarden vallen af. De bank zou dan in een stedelijke bebouwing moeten staan. Geen voortuin en volop huizen op de achtergrond. Drachten en Heereneveen blijven over. Bij Heerenveen is de nummering of de straatnaam voor het gedeelte waar de bank zich bevond in de loop der tijd veranderd, maar het zou hier wel kunnen. Een afbeelding heb ik niet kunnen vinden. Wat ik wel heb gevonden is dat in 1915 van Gend en Loos., H. Colingnon & Co., Expedititie, incasso, enz., op Breedpad 615 gevestigd was. Het kan best zijn, dat de bank dit pand overgenomen heeft. Natuurlijk blijft Drachten ook nog over, maar ik heb een sterk vermoeden dat we in Heerenveen moeten zoeken. Dit geldt natuurlijk alleen als het Friesland betrof. Op het biljet tussen deur en raam zie ik wel Friesche ... staan.

03-11-2009, Dik Zweers: zeker Friesland

29-09-2009, Arnold Tak: In Friesland filialen in:
-Dokkum Koningstraat
-Drachten
-Franeker Voorstraat 76
-Harlingen Zuiderhaven 73
-Heerenveen Breedpad 615
-Leeuwarden Nieuwestad

G 2361 DRACHTEN, Noorderbuurt

Opgelost op 31-01-2013 door Jan Lemmens

-Optocht door de stad.

31-01-2013, Jan Lemmens: Noorderbuurt in Drachten. Zie oplossing G 1128