1044 APPELSCHA, Fries Volkssanatorium

Opgelost op 19-03-2011 door Jan Lemmens

19-03-2011, Jan Lemmens: Dienstgebouw Friesch Volkssantorium te Appelscha (Fr).


668 APPELSCHA, Oude Willem

Opgelost op 14-12-2008 door Dik Kralt

14-12-2008, Dik Kralt: Dit is de jeugherberg "Us Blau Hiem" aan de Oude Willem te Appelscha.

 

G 514 BAARD, Hervormde kerk

Opgelost op 10-11-2008 door Johannes v.d. Veen en Theo v. Gijlswijk

13-11-2008, Martin Snuverink: Ik vroeg me even af of ik gek geworden was. Ik had in Tresoar toch op Baard en kerk gezocht en vond de toren met 6 boogjes. Naar nu bleek was dit niet Baard maar Kubaard. De oplossing is dus toch inderdaad Baard!

12-11-2008, Theo van Gijlswijk: De kerk van Baard heeft volgens mij ook maar vijf boogjes boven de klok. In het Fries beeldarchief zit nog een andere foto van de kerk in Baard waarop rechts de hoek van het huis is te zien met de grote deuren. Dus wel Baard in Friesland. http://www.friesfotoarchief.nl fotonr. 101225

11-11-2008, Martin Snuverink: De toren van Baard heeft boven de klok 6 boogjes en de toren van Waaksens heeft maar 5 boogjes. Het is dus Waaksens (Waaxens).

11-11-2008, Johannes v.d. Veen: Ik zie verschillen en ga nog steeds voor Baard en niet voor Waaksens, maar zoek verder voor bevestiging (zie foto rechts)

11-11-2008, Johannes v.d. Veen:
Torens van Waaxens en Baard lijken heel veel op elkaar. Klein verschil in boogjes aan onderkant. Waaxens heeft witte rand aan onderkant. Kerk van Waaxens wit gepleisterd en ligt aan rand van terp, buiten het dorp. Geen bebouwing aan zuidzije van de kerk. Kerk van Baard midden in dorp. Ben nog niet overtuigd.

10-11-2008, Dik Kralt: Dit is de Nederlands Hervormde kerk met toren en kerkhof in Waaxens,
gemeente Littenseradiel.

10-11-2008, Jeannet de Swijger: Dit is de kerk van Waaxens (Waaskens) gemeente Littenseradiel
zie http://www.friesfotoarchief.nl identificatienr. 34822

10-11-2008, Johannes v.d. Veen: Herv. kerk van Baard (Fr.)

   

1412 BALK, Meerweg 3

Opgelost op 30-11-2012 door Peter Smaardijk

-Bakker, W. Wijnstra

30-11-2012, Peter Smaardijk: Meerweg 3 in Balk: http://goo.gl/maps/ZI4Hb

   

G 611 BALK, van Swinderenstraat 59

Opgelost op 23-02-2009 door Hetty de Vos

-Op de achterzijde staat geschreven A.H. Banning. Noord Holland ??


23-02-2009, Hetty de Vos: Dit is de van Swinderenstraat 59 in Balk.Zie http://www.langsdeluts.nl/van%20Swinderenstraat%2059.html voor bewijsfoto en aanvullende info.

23-02-2009, Dennis de Waart: Dit kan nooit in Noord - Holland zijn. Zoeken in Friesland of Groningen.

G 1349 BARRADEEL, Gemeentehuis

Opgelost op 09-12-2010 door Jan Spoolder

09-12-2010, Jan Spoolder: G 1349 is het v.m. gemeentehuis van de gemeente barradeel in Sexbierum (Fr).
http://franeker.streekmedia.nl/2008/02/26/voormalig-gemeentehuis-barradeel-wordt-thomashuis/

G 039 BEETSTERZWAAG, Beetsterweg 2

Opgelost op 16-01-2010 door G. Hoekstra. Bewijs geleverd door: Theo van Gijlwijk, Dik Kralt en Jan Lemmens

16-01-2010, Dik Kralt: Klopt helemaal. Het is Gezicht op de Beetsterweg te Beetsterzwaag met rechts de kop-hals-rompboerderij Fockenstate. Plaats: Beetsterzwaag, Beetsterweg 2.

16-01-2010, Theo van Gijlswijk: G. Hoekstra heeft het juist gezien. Ansichtkaart: 23501 in het Fries Fotoarchief toont dezelfde situatie. http://www.friesfotoarchief.nl/ Omschrijving: Gezicht op de Beetsterweg te Beetsterzwaag met rechts de kop-hals-rompboerderij Fockenstate. Plaats: Beetsterzwaag, Beetsterweg 2,

16-01-2009, G. Hoekstra: Dit is volgens mij oud boslust aan de linker kant hoofdstraat nr 1 het hek rechts van de weg is van Huize Lindenstein met links ernaast Fockens State wat aan de beetsterweg nr 2 staat . Dit moet Beetsterzwaag -west zijn.

 

654 BERGUM, Langeweg 20

Opgelost op 24-05-2011 door Norman Visser

24-05-2011, Norman Visser: Deze villa staat in Bergum (Burgum) Lageweg 20. http://maps.google.nl/maps?

27-05-2010, Jan Spoolder: A. van der Poest Clement werd in 1920 benoemd tot burgemeester van Nisse en was dat in 1950 nog steeds. De familie woonde aan de Zuidweg, waar ook leden van de familie Nieuwenhuyse woonden.
J. Nieuwenhuyse schrijft dat hij een benoeming heeft ontvangen, denkelijk pas in februari weggaat, en stuurt een plaatje van 'ons vroegere huis'. Huis en persoon niet kunnen traceren. Misschien was hij dominee of is hij geëmigreerd?
In de jaren 60 was een J. Nieuwenhuyse wethouder in Kruiningen. Hier niets gelijkends gevonden.

295 BLEIJE, Voorstraat 31

Opgelost op 29-01-2008 door Jan van der Weij

29-01-2008, Jan van der Weij: Uit de foto blijkt niet dat het om het voorhuis van een boerderij gaat. Het is een gangbaar type middengangwoning, dat eind 19de eeuw veel in Friesland en elders gebouwd werd. Ik zie grote overeenkomsten met het pand Voorstraat 31 9171 LT Blije in Friesland. In dat geval is de kerktoren (rechts op de foto, tussen de bomen) de toren van Ferwerd. Het huis staat nu te koop en is te vinden op Funda, inclusief foto's die mijn vermoeden ondersteunen.

1237 BOORNBERGUM, Westerbuorren

Opgelost op 30-01-2012 door Tiny Kingma-Bruinenberg

-Kruidenierszaak van Glastra.

30-01-2012, Tiny Kingma-Bruinenberg: Dit is de winkel van Wiemer Glastra aan de Westerbuorren in Boornbergum. Op de ansicht is het pand goed te zien. Ik heb ook even een foto gemaakt van het pand zoals het er nu bij staat.

G 337 BURGWERD, Doniaweg 11

Opgelost op 06-04-2008 door Norman Visser

06-04-2008, Norman Visser: Ik kwam een volgende oplossing tegen van een boerderij. Het gaat om een opname van Doniaweg 11 te Burgwerd bij Bolsward. Zie voor verdere info http://www.burgwerd-hichtum.nl/1823630.htm en dan ongeveer naar het midden scrollen.

1371 DAMWOUDE, Hoofdweg 27

Opgelost op 19-09-2012 door Jan Lemmens

-Chr. Gereformeerde kerk. Anno 1900

19-09-2012, Dibbler: Dit is de Hoofdweg 127 in Damwoude, kerk is in 1972 gesloopt.
http://reliwiki.nl/index.php?title=Bestand:08816

19-09-2012, Jan Lemmens: Sion, Hoofdweg 127, Damwoude. Gesloopt in 1972

 

G 966 DEDGUM, De Buren

Opgelost op 30-07-2012 door Jan Lemmens

-Friesland of Groningen ?

30-07-2012, Jan Lemmens: Dit is de Buren in Dedgum in Friesland. De foto is te vinden op Tresoar: 104414 http://goo.gl/maps/VDHH7

12-02-2010, Dick Zweers: Dit is Friesland.

G 468 DE KNIJPE, Meijerweg

Opgelost op 16-10-2009 door Johannes de Jong

16-10-2009, Johannes de Jong:
Fotonummer G 468 is zonder twijfel de Meijerweg in De Knijpe, gemeente Heerenveen (Friesland). De plaats De Knijpe wordt ook wel vermeld als De Knipe (Fries) of Beneden Knijpe. Ik heb wel ansichtkaarten waar de woningen duidelijk opstaan. In de zestiger jaren is de vaart gedempt.

06-02-2009, Sander van Wijngaarden:
Ook deze fotokaart eens nader bekeken. Links op de achtergrond vele schoorstenen met platte schoorsteenplaten te zien, redelijk dichte bebouwing. Links staat ook een lantaarmpaal, lijkt model ritter met ronde bovenkant. Het betreft een gestempelde kaart, 1923 en de 1e letter van de verzendplaats is mogelijk b of d of p, lijkt mij een wat langere naam. Aan een Fries of Gronings kanaal. Verzonden naar J.Keizer in Amsterdam. Wellicht dat dit het kaartje weer vlot trekt

G 1371 DRONRIJP, Ned. Herv. kerk

Opgelost op 15-12-2010 door Jan Lemmens

-Uitgave Sanders, Groningen

15-12-2010, Jan Lemmens: De Nederlands Hervormde kerk van Dronrijp (Fr).