G 929 PINGJUM

Opgelost op 13-11-2009 door Jan Spoolder

-
Voetbalclub DOS

13-11-2009, Jan Spoolder: Het is inderdaad in Pingjum (FR). De foto is gemaakt op het voormalige kaatsveld, nu is hier een nieuwbouwwijkje. Let op de schoorsteen en de muurankers van het linkse pand. Ik heb niet kunnen achterhalen of DOS ook de voetbalclub uit Pingjum was. Het linkse pand heeft een verbouwing ondergaan, maar kijk bijv. naar de plaatsing van de schoorsteen en de muurankers, die is exact gelijk.
Ik heb ook nog een foto waarop nog een stukje van het huis rechts (met de schoorsteenplaten) staat.

11-11-2009, Jan Spoolder: Volgens mij zien we hier de kerktoren van Pingjum (FR), ook de overige bebouwing lijkt te matchen. Of daar ooit een voetbalclub DOS speelde .... misschien een uitwedstrijd ... ? Ik zal het navragen, bewijsfoto volgt (hopelijk) zeer binnenkort. http://www.friesfotoarchief.nl/ (link ingekort)

11-11-2009, Ingrid Evers: Ook elders bestonden voetbalclubs met de naam DOS (Door Oefening Sterk). Zou het - mede gezien de schoorsteenplaten - misschien Vriezenveen kunnen zijn? Daar ontstond in 1937 DOS '37. De shirtjes wijken misschien af, maar historische foto's heb ik niet kunnen vinden. Daar staat tegenover dat de wat onevenwichtige torenspits (de ene zijde lijkt langer dan de andere) mogelijk te wijten is aan de 'tussenstukken' die de spits van de RK kerk in Vriezenveen vertoont.

10-11-2009, Theo van Gijlswijk: Behalve DOS Kampen en DOS uit Utrecht bestaan er nog meerdere voetbalverenigingen DOS. Om onderscheidt te maken is meestal het jaartal van oprichting, of de eerste letters van de plaatsnaam toegevoegd.

DOS'19 Denekamp opgericht 1919
DOS'37 Vriezenveen opgericht 1937
DOS'63 Linde (Dr) opgericht 1963 (te jong voor de foto)
DOSR Roelofarendsveen opgericht 1927
DOSL Leende opgericht 1929

10-11-2009, Jan Spoolder: Op de foto zien we m.i. duidelijk een zadeldaktoren. Volgens mij moet je die niet in Kampen of Utrecht zoeken...

10-11-2009, Sander van Wijngaarden: Er zijn 2 mogelijkheden: d.o.s uit kampen en d.o.s uit utrecht, de kleuren komen overeen met utrechtse d.o.s

 

G 1311 ROTTEVALLE, EbenhaŽzerkerk

Opgelost op 31-01-2011 door Jan Lemmens

01-02-2011, Joh. v. d. Veen:
Klopt. U bent me net voor. Opname heeft onlangs in Leeuwarder Courant gestaan. Bijgaand recente opname van voorkant van het kerkje, na een brand nu andere dakhelling.

31-01-2011, Jan Lemmens: Dit was de Gereformeerde Ebenhaëzerkerk van Rottevalle in Friesland. (1874-1937)
Let op het kerktorentje. De eerste steen zit nu in de muur van de vergaderzaal.

 

G 580 SCHRAARD, Wonserweg 1

Opgelost op 17-11-2011 door Peter Smaardijk

-Noorden des Lands ??

17-11-2011, Peter Smaardijk: Nog even ter aanvulling: op G580 staat Schoolstraat 2 in Schraard er ook op.

17-11-2011, Peter Smaardijk: Wonserweg 1 in Schraard: http://maps.google.nl/maps?

29-10-2009, Arjan Lourier:
Zie ook z.p. 798; dezelfde woning iets later in de tijd, nu zonder luiken.

14-10-2009, L. de Bos:
lijkt mij in de buurt van Oudebilddijk, Fryslan

 

798 SCHRAARD, Wonserweg 1

Opgelost op 17-11-2011 door Peter Smaardijk

-Friesland ??

17-11-2011, Peter Smaardijk: Wonserweg 1 in Schraard: http://maps.google.nl/maps?

29-10-2009, Arjan Lourier: Zie ook z.p. G 580; dezelfde woning iets later in de tijd, nu zonder luiken.

 

786 SEXBIERUM, Gemeentehuis

Opgelost op 07-10-2009 door Harm Renkema

-Kenteken: M 14793. Op de achterzijde met potlood: Sexbierum


07-10-2009, Harm Renkema: Deze brandweerauto staat voor het voormalige gemeentehuis van Sexbierum. Zie ook nr. 104335 op www.friesfotoarchief.nl. Niet de duidelijkste foto maar kon niet zo snel een betere foto van het gemeentehuis vinden. Ik heb deze fotokaart zelf ook gehad.

07-10-2009, Dennis de Waart: Het pand doet onmiskenbaar Fries aan en is waarschijnlijk wel ergens in of rond Barradeel te vinden. Voor het jaartal kunnen we in ieder geval een jaar vinden waarna de foto moet zijn genomen. De auto komt oorspronkelijk uit Gelderland ( zie provincieletter M ). Als het Gelders Archief nog de registers van kentekenregistratie heeft is het nummerbord vlug na te trekken met datum van afgifte van het kenteken.

07-10-2009, Berry Meester: Helaas, er is geen jaartal bekend.

07-10-2009, Ingrid Evers: Geweldige foto van een (brandweer?) auto van de gemeente Barradeel. Is er een jaartal bekend?

G 524 SLOTEN, Sloterweg

Opgelost op 22-11-2008 door Theo van Gijlswijk

-Rechts een uithangbord met Wijndepot P.J.A. Chrispijn. Links een hoog huisnummer 1223, boven de deur staat ook nog een nummer, 95 Het kleine punthuisje heeft vermelding Melkhuis. Afzender komt uit Amsterdam West, afgestempeld Amsterdam Centrum. in 1931.

22-11-2008, Theo van Gijlswijk: Deze foto heeft al op Zoekplaatjes gestaan. Zoekplaatje nr. 509. Erik Swierstra uit Amsterdam gaf toen de oplossing met het volgende commentaar:
Opmerkingen: Het zoekplaatje betreft de Sloterweg te Sloten (NH). De gemeente Sloten werd per 1 januari 1921 geannexeerd door Amsterdam. De huizen werden toen vernummerd, vandaar de doorgestreepte nummers. De foto dateert uit de jaren twintig.
Links is huisnummer 1223 te zien. Het hoge pand heeft de nummers 1239-1241. Foto nummer 010122041033.jpg uit de Beeldbank van het Gemeente Archief Amsterdam geeft dezelfde situatie weer in 1987. Voorts geeft een door mijzelf gemaakte foto uit augustus 2005 dezelfde situatie weer gezien vanaf de andere kant.
Zie: http://www.zoekplaatjes.nl

G 616 STAVOREN, Voorstraat

Opgelost op 29-03-2009 door Dik Kralt

-Een vaart met aan beide zijden woningen. Aan de westzijde lijken de woningen hoger te liggen en daar is ondermeer een boerderij te herkennen en een kerk. Op de achtergrond lijkt een dijk waarneembaar tegen een volkomen lege achtergrond (wellicht de Zuiderzee).


29-03-2009, Martin Snuverink: Berry, de oplossing is natuurlijk wel juist, Dik Kralt kennende. Maar het plaatsen van een foto van dezelfde situatie zonder meer is onvoldoende bewijs. Er had dus bij vermeld moeten zijn dat de bewijsfoto te vinden is in: http://www.friesfotoarchief.nl/Atlantis/?application=tha&database=tha&service=search&templatename=menu.htm, zoeken op "stavoren voorstraat" of "16012".

29-03-2009, Dik Kralt: Deze foto is de Voorstraat en gracht te Stavoren.

06-03-2009, Martin Snuverink: Ik kan niet zeggen dat de linkerkant hoger ligt, maar wel dat de fotograaf zijn toestel scheef heeft gehouden. De dijk zou in het oosten moeten liggen. Friesland met een kleine kans op Groningen.

G 1326 STAVOREN, Havenhoofd

Opgelost op 19-11-2010 door Hans de Jong en Jan Spoolder

19-11-2010, Jan Spoolder: Gastkaart 1326 geeft weinig topografische details prijs, maar volgens mij is dit het havenhoofd van Stavoren. Zie bijlage. Een dergelijke kaart staat ook op www.postcardsfrom.nl

19-11-2010, Hans de Jong: Volgens mij is gastfoto 1326 de haven ingang van het Friese Stavoren.

G 362 SUAWOUDE, Schoolmeestershuis

Opgelost op 29-10-2008 door Johannes v.d. Veen

29-10-2008, Johannes v.d. Veen: Bijgaand foto van o.l. school in Suawoude. Het valt me op dat de voorgevel van de school veranderd is.

29-10-2008, Johannes v.d. Veen: Aanvulling: links staat het "schoolmeestershuis", rechts de school.

28-10-2008, Johannes v.d. Veen: Dit is de vml. openbare school in mijn geboorteplaats Suawoude (Fr.). Spaar zelf kaarten van deze plaats.

13-04-2008, Martin Snuverink: Friese huizen vind je niet in Balgoy.

G 1260 TERSCHELLING - Hoorn

Opgelost op 26-08-2010 door Bauke Lageveen

-Onduidelijke naam achterop elle...dijk

26-08-2010, Bauke Lageveen: Dit is Hoorn op Terschelling.We zien hier richting Oosterend.Het is een weggetje wat uit komt op de Hoofdweg. Het huis rechts op de foto is het vroegere cafe va AIKE van REL (roos).
tegen over dit weggetje loopt de badweg van Hoorn.
De bewijs foto is te vinden in het boekje Terschelling vroeger deel 1 en 2 blz53

24-08-2010, Marina van der Made: G 1260 Ellewoutsdijk?

24-08-2010, Martin Snuverink: Een suggestie: wat zou je zeggen van Ellewoutsdijk (Zeeland, nu gem. Borsele) en wel de Breestraat in N- richting?

 

G 1440 TERSCHELLING, Commandeurstraat

Opgelost op 17-02-2011 door Jan Spoolder en Jan Lemmens

-Grote foto op karton (te groot voor scanner)


16-02-2011, Jan Lemmens: G 1440 Jan heeft gelijk. De Lange Buren werd later de Commandeurstraat in West-Terschelling.
http://terschellingfoto.jalbum.net/West-Terschelling%20-%20Straten/slides/Langeburen%20-%201912.html

16-02-2011, Jan Spoolder: Dit lijkt zeer sterk op de Commandeurstraat in (West-)Terschelling.

 

G 2031 TIRNS, Franekervaart

Opgelost op 30-04-2012 door Sjoerd van Koten, Jan Lemmens, Jan W. Jellema en Ben Verhagen

-Fotografie “de Jong” 30, Kleinzand Sneek

30-04-2012, Ben Verhagen:
Berry, kijk eens door het 9 vlakkige raam heen, links. Daar zit een 4 vlakkig raam.

29-04-2012, Berry: Ik zie helaas nog een verschil met de indeling van de raampjes. De molen van het zoekplaatje heeft 9 ruitjes en de molen van Tirns heeft er 4

29-04-2012, Jan W. Jellema: Het is dan overduidelijk dat dit Tirns moet zijn , dit ligt op loopafstand van Scharnegoutum,
Hier staat de molen hedentendage nog in zijn volle glorie te pronken aan de Franeker vaart bij Tirns.
Jan W. Jellema Ysbrechtum (bij Tirns)

16-03-2012, Jan Lemmens: Het bestuur van het waterschap Scharnegoutum met links de architect Anne Frederiks Hoekstra. Het bestuur bestond in 1922 uit Voorzitter K.M. Galema, D Folkerts secretaris, K.Y. Vellenga en P.Y.Andela.
Bij de molen van Lutkewierum zit links van de deur een gedenksteen. Deze is niet te zien op de foto. Deze molen valt dus af. http://www.waddenacademie.nl

15-03-2012, Jan Lemmens: Van deze Amerikaanse windmolen met dezelfde betonnen onderbouw zijn er drie gebouwd. De Trinserpolder (Trins), Groote Wierumerpolder (Lutkewierum) en de Sneekerpolder. Hiervan rest nog de onderbouw.
Zie voor meer gegevens: Vereniging De Hollandsche Molen - Molenbestand - Tirns + Meer over deze molen - Lees meer
http://www.molens.nl/site/dbase/molen.php?v=1&plaatsnaam=tirns&mid=1234&toonoverzicht=1&page=1

13-03-2012, Berry: Ik heb gisteren ten onrechte vermeld dat onderstaande reactie van Sjoerd Eeftens was. Bij deze verbeterd !! Sorry heren.

12-03-2012, Sjoerd van Koten: De heren op deze foto staan voor een Amerikaanse windmotor. Deze molens werden gebruikt als vervanging voor de oude windmolens. Er hebben een flink aantal in Friesland gestaan maar gezien de afmetingen lijkt de windmotor van Tirns een goede kans te maken. Zie foto 31956 Fries foto archief.

G 1970 TIRNS, Terpststrjitte

Opgelost op 02-02-2012 door Jan Lemmens

02-02-2012, Jan Lemmens: Dit is de Terpstrjitte in Tirns bij Sneek.

G 361 TJERKWERD, Kerkstraat 8

opgelost op 30-03-2008 door Martin Snuverink

30-03-2008, Martin Snuverink: Dit is Tjerkwerd. Zie onder meer: http://www.historischekerken.nl/Friesland/Tjerkwerd.html Uiteraard geeft ook www.tresoar.nl bewijsbeelden.