G 577 WARGA, Boerderij Groot Palma

Opgelost op 03-08-2009 door Jan W. Jellema en Jan Lemmens

03-08-2009, Jan Lemmens: Foto van de boerderij Groot Palma te Warga is te vinden op Tresoar,
Collectie Ryksargyf Fotos, nummer 17582.

26-07-2009, Jan W. Jellema: Kaart G 577 "Lokkich Nijjier" Dit betreft de boerderij "Groot Palma" te Warga

G 579 WERGEA (9005 XS gemeente Aa en Hunze)

Opgelost op 19-05-2009 door Willem Scholte en Sjoerd van Koten

19-05-2009, Willem Scholte:
Volgens mij staat de boerderij op foto G 579 aan de Wartensterdyk 10, 9005 XS tussen Wergea en Warten. Hierbij de bewijsfoto die ik onlangs maakte vanaf de Wartensterdyk. Aan de 3 leilinden is m.i. te zien dat het hier om dezelfde boerderij gaat, al is de linkse leilinde niet meer kompleet en verkeren zo te zien in slechte staat. De raampartij in de "hals" lijkt in oude staat terug gebracht.

24-01-2009, Sjoerd van Koten:
Ik heb van deze boerderij nog twee afbeeldingen gevonden in het Fries foto archief. Op foto AV77 staat de boerdrij afgebeeld tijdens de zomer.
Deze foto heeft geen plaatsaanduiding. Op foto 40493 staat volgens mij dezelfde dezelfde boerderij afgebeeld. De twee ramen in de hals zijn vervangen door een lelijk jaren 70 raam en een van de lindebomen is verdwenen. de plaatsbepaling bevat twee plaatsnamen dus de boerderij zal ergens tussen Warga en Wartena staan.

 

1385 WITMARSUM, Arumerweg

Opgelost op 24-10-2012 door Sjoerd van Kooten

-Eenvoudig kerkgebouwtje.

24-10-2012, Sjoerd van Kooten: Dit is de Doopsgezinde kerk aan de Arumerweg te Witmarsum.
Zie Fries foto archief nr 40256

 

788 WITMARSUM, Mauritsstraat

Opgelost op 07-10-2009 door Jan Spoolder

-
Met potlood op achterzijde: Witmarsum

07-10-2009, Jan Spoolder:
Gefundenes fressen, heet dat geloof ik? De Mauritsstraat te Witmarsum. Het 2e pand rechts op nr. 18 met de mensen er voor (dakkapel en boog over 3 voorramen) , alsmede het 3e pand links op nr. 13 (met de 2 bovenramen, pinakeltjes, banden in het metselwerk) staan te koop en te bekijken op Funda.nl Net zoals trouwens de nrs. 15 en 17 maar die zijn wat minder herkenbaar op het plaatje. Geen historische foto's gevonden, helaas.
http://www.funda.nl/koop/witmarsum/huis-7971609-mauritsstraat-13/fotos/

 

1430 WOLVEGA, Hoofdstraat

Opgelost op 03-12-2012 door Peter Smaardijk

-Zeer waarschijnlijk Wolvega. Fotokaart van Eduard Sanders. Links winkel van G. Jonkhoff, rechts kapperzaak van J. de Vries.


03-12-2012, Peter Smaardijk
: Volgens mij kan ik de panden even rechts van het midden zien op AP198 van het Fries Fotoarchief. Zie ook AP200 en STH1261, waarbij Jonkhoffs pand blijkbaar later verbouwd is.

03-12-2012, Berry
: Ik heb me vergist. Het is niet Bonhoff maar Jonkhoff. Aangepast in de tekst hierboven !!

 

G 319 WOLVEGA, Harenstraat 20

Opgelost op 20-07-2008 door Sander van Wijngaarden

-Wed. P. Oosterveld, Koloniale en Grutterswaren, Tel. Nr. 31


20-07-2008, Sander van Wijngaarden: Dit is Wolvega, Het telefoonboek van 1924 geeft de volgende vermelding: Wolvega, P. Oosterveld telefoonnummer 31. Het telefoonboek van 1940 geeft ook het adres: Harenstraat 20. Op funda is het niet meer te vinden, vermoedelijk opgeofferd aan nieuwbouw. (Hema nr 18) Echter in deze omgeving staan en stonden de zeer weinige hoge gebouwen.

21-03-2008, Martin Snuverink: Onder meer op grond van genealogische gegevens zou dit in Delfzijl kunnen zijn. En dan met de meeste kans op Landstraat.

 

G 1061 WOLVEGA, van Harenstraat

Opgelost op 23-02-2010 door Arjan Lourier en Jan Lemmens

-Deze kaart is beschreven en waarschijnlijk in enveloppe verstuurd door de Familie Kastelein in Wolvega.


23-02-2010, Gert Jan Dragt: Als ik oude ansichtkaarten bekijk kom ik tot de conclussie dat het de van Harenstraat te Wolvega is. Het hoge pand is beeld bepalend (dit pand staat er nog) links en rechts van dit pand is alles gesloopt maar op oude kaarten kun je ze wel terug vinden. Momenteel zit in het hoge pand Hans Versteeg schoenhersteller/sleutelspecialist en stoffeerderij de Lange.

23-02-2010, Arjan Lourier: Wolvega, van Harenstraat. Zie www.friesfotoarchief.nl, id-nr. 32291.

23-02-2010, Jan Lemmens: Tresoar toont een foto met links de panden en geeft als omschijving "Een straat in een onbekende plaats, waarschijnlijk de van Harenstraat in Wolvega". Tresoar: 23534

783 WORKUM, St. Gertrudis Gesticht

Opgelost op 06-10-2009 door Warkums Erfskip, Jan Lemmens, Theo B en Martin Snuverink

06-10-2009, Martin Snuverink:
Een verrassende en onverwachte vondst. Nota bene een krul in Workum! Voor een bewijsfoto zie: http://home.hetnet.nl/~folkert.wesselius/'t_noard.htm, 2e foto.

06-10-2009, Theo B: Berry, twee foto's op de volgende link; http://home.hetnet.nl/~folkert.wesselius/'t_noard.htm

06-10-2009, Jan Lemmens: Hierbij 2 bewijsfoto's.

06-10-2009, Berry Meester:
Ik heb de inzender van het onderstaande commentaar verzocht om een bewijsfoto. Ik kon het in ieder geval niet vinden.

06-10-2009, Warkums Erfskip: Dit is het Sint Gertrudis Gesticht te Workum. Rechts is nog net de Rooms Katholieke lagere school Sint Ludgerus te zien. Links (op de foto niet zichtbaar) staat de Sint Werenfriduskerk.

05-10-2009, Martin Snuverink: Deze straatlantaarns kwamen in het interbellum voor in Deventer. Zulke Amsterdamse urinoirs (“krul”) kwamen ook in Deventer voor, ten minste bij de hoek van de Keizerstraat en de Pikeursbaan. Zie http://www.deventerinbeeld.nl/, zoeken urinoir. Maar dit is waarschijnlijk elders in Deventer.

26-09-2009, Martin Snuverink: Het urinoir is onmiskenbaar Amsterdams. De lantaarnpaal is van het type Haagse paal en kwam ook in Amsterdam voor.

   

830 WORKUM, de Noard

Opgelost op 07-12-2009 door Jan Spoolder

-
Fotograaf: M. Mandemaker, Balk

07-12-2009, Jan Spoolder: Dit pand staat aan de Noard in Workum. Was vroeger in gebruik als spaarbank. De trapgevel rechts is het zgn. 'Wagenhuis' http://www.spaarpotverzamelaar.nl/bankgebouwen/?album=AnsichtkaartenVanBankgebouwen

   
   

G 1312 WIJNALDUM, Hervormde kerk

Opgelost op 05-11-2010 door Johannes, Jan Jac., Antoon Jeannet, Theo B. en Jan.

05-11-2010, Berry :
Jan Lemmens kwam met naast gelegen afbeelding.

05-11-2010, Theo B:
Vergelijk voor de aardigheid eens naar de boompartijen foto 1 en 4. Ik ben geen boomexpert, maar zie genoeg overeenkomsten.

05-11-2010, Jeannet de Swijger: Ik heb een schets gevonden weet niet of je daar iets aan hebt zie http://www.friesscheepvaartmuseum.nl/fsm:col2:dat20032038

05-11-2010, Antoon Bosselaers:
De bomen op het zoekplaatje en op de prentbriefkaart uitgegeven door G. Wilkeshuis, Boekh. Harlingen zijn identiek.

05-11-2010, Joh. v.d. Veen: Graag wil ik nog even reageren op de oplossing van G 1312.
Deze foto heeft eind oktober in de Leeuwarder Courant gestaan in de rubriek "onbekende foto's" van Tresoar.
Enkele mensen beweerden toen dat het de kerk van Wijnaldum moest zijn en is de foto ook bij dat dorp gezet.
Uit opname's uit mijn verzameling blijk dat het m.i. niet de kerk was zoals deze na 1904 in het dorp staat : zie bijlagés.
Over blijft dus de mogelijkheid dat het een opname van voor 1904 zou kunnen zijn.
Maar............. hoe bewijs je dat ?? Tresoar zoekt ook, maar de oplossing is nog niet hard te maken.
Enkele personen op uw site zeggen dat het Wijnaldum is, maar dat doen ze m.i. omdat ze de reeds bij Wijnaldum geplaatste foto gezien hebben. Ik hoop dat er bewijs komt dat het de kerk van voor 1903 is, maar zeker geen foto van na 1904.
Wordt vervolgd. ??

05-11-2010, Theo B:
Het Fries Fotoarchief.http://www.friesfotoarchief.nl/Atlantis/?

05-11-2010, Jan Jac. Hoefnagel: Klopt idd.: http://www.friesfotoarchief.nl/atlantis/?

05-11-2010, Joh. v.d. Veen: Dit zou de kerk van Wijnaldum (Fr.) kunnen zijn, voor een restauratie in 1903. Wie kan dit bevestigen ??

 
         

1291 WIJNJEWOUDE, Weinterp 45

Opgelost op 06-08-2012 door Dik Kralt en J.J. Hoefnagel

-Plaatsnaam begint waarschijnlijk met een W.


06-08-2012, J.J. Hoefnagel: Goed gezien en mooi gevonden door Dik Kralt, hier een betere versie, Weinterp te Hemrik: http://www.flickr.com/photos/hermanschimmel/4568589474/lightbox/

04-08-2012, Dik Kralt: Het zou deze wel eens kunnen zijn: http://goo.gl/maps/5tEg8

04-08-2012, Berry: Op verzoek een scan van de achterzijde geplaatst.

20-04-2012, Peter Smaardijk: Bij dit type poststempel ("typerader korte balk") heb ik al een aantal voorbeelden gezien van plaatsnamen die echt maar één keer voorkomen in Nederland, en toch een provincieafkorting erbij hebben, bijvoorbeeld Ooltgensplaat (Z.H.), Veere (Zl.), Lunteren (Gld.) etc. (zie bijv. wat er hier aangeboden wordt: http://www.ebay.nl/sch/i.html?_nkw=typerader+kortebalk). Zie ook G 1796 op deze site (Soesterberg (Ut.)). Ik denk nog steeds dat Wijnjeterp een goede mogelijkheid is.

29-03-2012, Jan Lemmens: Het stempel heeft de toevoeging (Fr). Dit duidt op dat de plaatsnaam ook voor komt in een andere provincie. Zo komen de plaatsen Winsum en Wirdum in Friesland en Groningen voor.

29-03-2012, Peter Smaardijk: Het poststempel lijkt mij te beginnen met WIJN... Dus Wijnaldum of Wijnjeterp? Die laatste mogelijkheid lijkt mij dan de meest voor de hand liggende, gezien de wat "groningsachtige" inslag van deze boerderij.

 

G 876 WIJTGAARD, Hegedyk 3

Opgelost op 23-09-2012 door D. Swierstra

23-09-2010, Jan Jac. Hoefnagel: Dhr. Swierstra heeft gelijk. Het Fries Fotoarchief (foto 24396) heeft de zelfde fotokaart in haar collectie en geeft Hegedyk 3 te Wijtgaard aan. http://www.friesfotoarchief.nl/Atlantis/? Is ook te controleren op Google maps: http://maps.google.nl/maps?

11-10-2009, D. Swierstra: G 876 Friese boerderij, Wirdum aan de Hogedijk no.3 Deze boerderij is nog als zodanig in gebruik.