206 ARNHEM, Eusebiusplein

Opgelost op 25-09-2007 door Jeroen van Dijk

   

364 ARNHEM, Burgm. Weertstraat 92

Opgelost op 01-10-2007 door Martin Snuverink

01-10-2007, Berry Meester: Arnhem-kenner Guus Jeurissen heeft de oplossing van Martin bevestigd.

28-09-2007, Martin Snuverink: Sterk hellende straat met tramspoor, afbuigend naar rechts. Jammer dat we het andere spoor niet zien. Geen trottoirbanden, maar klinkertjes. Noordzijde van de straat::
Met deze randvoorwaarden kom ik terecht in Arnhem, Burgemeesterswijk, bij de kruising van de Van Lawick van Pabststraat en de Burgemeester Weertsstraat. Voor het huis midden op de foto is een ander huis gekomen, maar het huis rechts staat er nog, te zien op funda.nl. Het adres zou moeten zijn Burgemeester Weertsstraat 92. In 1915 woonde hier Mevr. de Wed. J. Tetterode.
De helling, de zonstand, het wijken van het tramspoor en de maten van het rechterhuis komen overeen. Er heeft tram gereden en er was hier zelfs een halte. Nu rijdt er de trolleybus. Hier is een driehoekig plantsoentje.
Ik ben er niet 100% zeker van. Als het niet klopt ga ik me aan een andere hobby wijden.

 

252 ARNHEM, Jansbuitensingel

Opgelost op 15-11-2007 door Martin Snuverink

15-11-2012, Martin Snuverink: Dit is de Jansbuitensingel in Arnhem.
Zie http://www.gelderlandinbeeld.nl/index.php?module=index2&blend=3
Arnhem in Beeld, Janssingels,
1) 4e pagina, 1e foto (ingekleurd, met opgeschreven 27 sept 1910). Zie de panden in het midden van de foto;
2) 11e pagina, 5e foto (ingekleurd, van de andere kant), in het midden van de foto.

G 246 ARNHEM, Sonsbeekweg

Opgelost op 05-02-2008 door Dik Kralt

-De zijstraat op de voorgrond heeft een straatnaambordje: De la Reystraat.

05-02-2008, Dik Kralt: Dit is de Sonsbeekweg in Arnhem.

G 297 ARNHEM-Oost

Opgelost op 25-02-2008 door Dik Kralt

25-02-2008, Dik Kralt: Dit is in Oost-Arnhem de O.L. School voor Bonte Wetering.

 

071 ARNHEM, Hoflaan

Opgelost op 27-03-2008 door Wim de Koning Gans en Martin Snuverink

-Let op de lantaarnpaal !!

30-10-2008, Martin Snuverink: Het is niet Hoflaan 54-60 om de doodeenvoudige reden dat het zoekplaatje een boogvormig portiek heeft en 54-60 een andere bekroning. Dit is niet te verklaren door een verbouwing. De oplossing van Wim de Koning Gans is juist.

30-10-2008, Violeta Hageraats-Kerssing: Ik woon aan de Hoflaan in arnhem en ik weet zeker dat dit nr 60-54 is, kijk maar op bijgaande foto. Het pand op de oud foto is dan het uiterst linkerpand op de nieuwe foto (kijk maar naar die 4 smalle raampjes).

27-03-2008, Wim de Koning Gans: Op 071 heb ik nog even doorgepuzzeld aan de hand van de opmerking van Martin
over de Hoflaan in Arnhem. Mijn conclusie is dat het wel aan de Hoflaan is maar een andere plek. Van de grote punt is de rechterhelft gesloopt. De zijstraat zal of later aangelegd of verbreed zijn.

12-11-2007, Martin Snuverink: Zulke panden staan niet in de omgeving van de Amsterdamseweg, Zijpendaalseweg, Sonsbeekweg en Apeldoornseweg, maar wel in Klarendal. Hoflaan 54-60 heeft - zeer opvallend - dezelfde structuur, maar is het niet. De pandend ateren van ca 1915.

20-09-2007, Ronald Hulleman: Volgens mij is dit is het linkerdeel van het pand dat op de Zypsepoort kijkt, waar Apeldoornseweg en Amsterdamseweg samenkomen. Deze heeft ook gele bovenramen. Zal proberen dit weekend te gaan kijken/foto maken.

18-01-07, Martin Snuverink: De lantaarnpaal is Arnhems. Zulke palen hebben onder meer op de Apeldoornseweg gestaan. Zie GiB, Arnhem, A?doornseweg, 2e foto. Hoewel de huizen even ten zuiden van de St. Peterlaan er qua stijl en indeling sterk op lijken, is dit niet de Apeldoornseweg. De huizen van het ZP zijn smaller en minder luxe. Toch geloof ik helemaal in Arnhem. Ik denk dat deze huizen wat meer verstopt staan.

16-01-07, Hans v/d Berg: Van foto 071, waarvan de suggestie is gedaan dat het Arnhem of Nijmegen zou kunnen zijn, kan ik melden dat het eerder Arnhem dan Nijmegen is en, indien zo, zijn het panden aan de Apeldoornscheweg, mede gezien het type panden aan een oplopende weg. Mijn vermoeden dat het Arnhem betreft is mede gebaseerd op het type lantaarnpaal.

12-01-07, Martin Snuverink: Hellende straat. Arnhem en Nijmegen zijn kansrijk. De lantaarn moet herkenning van de stad brengen.

 

073 ARNHEM, Lawick van Pabststraat

Opgelost op 27-03-2008 door Wim de Koning Gans en Martin Snuverink

27-03-2008, Wim de Koning Gans: Ook 073 is Arnhem, dichtbij de door Martin gesuggereerde plek. Het is de Van Lawick van Pabststraat.

22-11-2007, Martin Snuverink: Dit is zeer waarschijnlijk Arnhem (bouwstijl, hellend). Misschien de Burgemeester Sweertsstraat, zuidzijde, in de Burgemeesterswijk. Ik kan het helaals niet controleren.

   

502 ARNHEM, Steenstraat

Opgelost op 28-03-2008 door Martin Snuverink

-Links: Biersalon. Verder staat er met potlood achterop geschreven: "Zat bij een partijtje Delft"

28-03-2008, Martin Snuverink: Dat van Duitsland was natuurlijk flauwekul.
Volgens telefoongids 1915: Jac. de Vries, Photograaf, Steenstraat 109, Arnhem. En zowaar, afbeeldingen van de Steenstraat in Gelderland in Beeld vertonen dezelfde lantaarnpalen met Ritterlantaarns. En als je nog wat verder kijkt, zie je op GiB bij zoeken op Arnhem, Steenstraat, in de eerste serie, 5e foto een ingekleurde kaart van de Steenstraat vlak voor de Velperpoort. Links zie je dan overduidelijk het gebouw van de Biersalon en ernaast het winkelpand van Jac. de Vries. Deze panden zijn in WOII gebombardeerd.

27-03-2008, Martin Snuverink: Hoewel de lantaarnpaal zeer zeker gelijk is aan de Leidse paal, is dit in Leiden niet te vinden. Onderzoek op oude foto’s van Leiden hebben geen paal met een (ronde) Ritterlantaarn erop opgeleverd. Het is dus waarschijnlijk in een andere stad. Maar zulke palen heb ik nergens anders dan in Leiden aangetroffen. Het gaat om een vrij brede, deftige winkelstraat met Art-Nouveau-panden. Aan een eventueel gedempte gracht denk ik niet.
Ik ben tot de conclusie gekomen dat dit niet in Nederland is. In Nederland kent men het begrip biersalon niet. Googlen op biersalon levert op dat deze term vrijwel alleen maar in Noord-Duitsland en vooral in Oost-Friesland voorkomt. Bijvoorbeeld in Aurich, Büsum, Osenbrugge (Osnabrück), Hamelen (Hameln), Berlijn -Kurfürstendamm.
Dus zoeken in Duitsland en dat zal na WO II niet gemakkelijk zijn. Ik begin er niet aan.

24-03-2008, Martin Snuverink: De lantaarnpaal verraadt dat dit Leiden is. Misschien Doezastraat?

   

G 1748 ARNHEM, Velperweg 87

Opgelost op 08-10-2011 door Guus Jeurissen

08-10-2011, Guus Jeurissen: Dit is Velperweg 87 Arnhem. http://maps.google.nl/maps?

 

G 1273 ARNHEM, Velperweg

Datum 22-5-1908. De eigenaar van dit plaatje heeft erg veel moeite gedaan om deze op te lossen maar zelfs in het archief en na buurtonderzoek niets terug kunnen vinden.

-Villa Bianca, Arnhem, Velperweg 122

24-09-2010, Martin Snuverink: De naam Villa Blanco is onlogisch, daar blijf ik bij, maar er zijn wel meer dingen onlogisch en toch waar. Het is dus toch Blanco. Dan heeft degene die op de kaart Bianca heeft geschreven een logisch foutje gemaakt. Nochtans geloof ik dat de oplossing overeind blijft.

24-09-2010, Guus Jeurissen: Ik wil de inzenders danken voor hun bijdrage. Ik vermoedde al dat het huis op de kop van de Schaapsdrift heeft gestaan. Klopt ook met gegevens uit adresboeken. De huizen die op de plaats van Blanco zijn gebouwd, hebben nu nummers aan de Schaapsdrift gekregen die voordien niet bestonden. Mijn probleem was de verwisseling Blanco-Bianca en het ontbreken van een bewijsfoto. Ik ben nu wel overtuigd.

24-09-2010, Jan Jac. Hoefnagel: De naam van de villa die op deze plaats stond (Villa Blanco) is door de kaartmaker juist wel correct weergegeven.

Zowel het Utrechts Nieuwblad (1899) als het Boek van A. Markus “Arnhem omstreeks het midden der voorige eeuw” 1907 maken melding van een Villa BLANCO op deze plaats:

1) Utrechts Nieuwsblad 11 september 1899 "Ongelukken en Misdaden • Bij het onweder dat gisterenochtend boven Gelderland woedde werden by Arnhem op enkele plaatsen de wegen overstroomd. Van de Hoflaan liep een breede watervloed zand en steenen mee voerende naar de beek langs den Velperweg Een der oevers van Bennenenk ontlastte zich over den Velperweg naar den lager gelegen tuin van villa Blanco Eenige kelder aan de Schaapsdrift en ook in Klarendal liepen onder.

2. A. Markus: De Schaapsdrlft, waarvan we nog een gedeelte op Plattenburg kennen, liep vroeger van daar langs Klarenbeek naar den Apeldoornschen weg; het was de algemeene weg, waar langs men de schapen dreef, die op de naburige heide hun voedsel moesten zoeken.

Daar, waar nu "villa Blanco" staat, trof men vroeger een beneden het oppervlak van den weg liggend stuk grond aan, dat men „het Ezelsgat" noemde, omdat daarop de ezeldrijvers met hunne met koopwaar beladen ezels meestal onder den blooten hemel gelogeerd waren.

Bron 1.: http://webcache.googleusercontent.com
Bron 2.: http://webcache.googleusercontent.com

aanvulling: Volgens de krant het Vaderland (24 aug. 1929) woonde P.A. (Pieter Anne) van Westrheene op de Velperweg 122 . Van Westrheene (1862-1929) was "Een der grootste Musicologen en componisten".

24-09-2010, Martin Snuverink: Villa Blanco moet een schrijffout zijn van de kaartmaker. Op zijn minst moet dit Villa Blanca (Spaans) zijn. Villa Bianca is Italiaans en Villa Branca is Portugees.
De villa staat tamelijk dicht aan de weg en heeft op de plattegrond van 1889 dezelfde vorm als de villa van het zoekplaatje. Daarom geloof ik dat de oplossing juist is, maar net het laatste stukje bewijs ontbreekt.
Op het zoekplaatje zien we vlak naast het huis een buurhuis, dat op de plattegrond van 1889 ontbreekt. Op de topokaarten van 1894, 1906, 1921 (te vinden op http://www.watwaswaar.nl) staat dit buurhuis op de hoek met de Schaapsdrift wel aangegeven.
Reeds op de topokaart van 1845 staat het huis al aangegeven. Ik schat dat het huis tussen 1921 en 1930 is gesloopt.

23-09-2010, Berry Meester: Guus, kan deze kaart bij de opgeloste?

23-09-2010, Jeroen van Dijk: N.a.v. de reactie van Martin Snuverink ben ik op de site Arnhem in Beeld op oude stadsplattegronden gaan kijken en vond op de plaats waar Martin al aan refereerde rechts van waar De Schaapsdrift in de (Oude) Velperweg uitkomt de naam Villa Blanco.
Zie GDC 003000059_04 Topografische kaart der gemeente Arnhem 1874 en GDC 003000057 Kaart van de gemeente Arnhem 1889. Villa Bianca=Villa Blanco?

21-09-2010, Martin Snuverink: Het huis staat wel vlak aan de weg. Dit kwam aan de Velperweg niet of nauwelijks voor. Maar in 1908 maakte de Velperweg een omweg, die nu oude Velperweg heet. Dit is precies het traject ter hoogte van de huidige Velperweg, die er evenwijdig aan loopt en destijds ernst Casimirlaan heete. Langs deze Oude Velperweg stonden aan de zuidkant wel huizen dicht aan de weg. Dit is vanaf de stad gezien voorbij de zijweg Plattenburgerweg. Hier staan nog enkele vrijstaande witte 19e-eeuwse huizen, waar het exemplaar van het zoekplaatje niet tussen staat, maar wel tussen zou passen.

20-09-2010, Berry Meester: Het kan bijna niet anders zijn dan dat dit adres klopt. Het is met een kroontjespen geschreven. Mogelijk een omnummering ??

 

635 ARNHEM, Velperweg 66

Opgelost op 22-11-2008 door Guus Jeurissen

22-11-2008, Guus Jeurissen: Nr. 635 is (was) villa Iwalt, Velperweg 66 Arnhem. De villa is beschreven in het boek "van Kaverl tot Center, pag. 65
Dit boek is uitgegeven door AKZO en beschrijft alle villa-s die in de loop der tijden zijn verdwenen voor de bouw van kantoren voor dit bedrijf.

   

1307 ARNHEM, Sonsbeekpaviljoen

Opgelost op 19-04-2012 door Heidi Knevels, Jan Lemmens en Dik Kralt

19-04-2012, Dik Kralt:
Dit is Theeschenkerij Sonsbeekpaviljoen te Arnhem. Zoeken bij Gelders Archief op Sonsbeekpaviljoen. http://www.archieven.nl/nl/zoeken?

19-04-2012, Jan Lemmens: Theeschenkerij paviljoen Sonsbeek Arnhem. http://www.arneym.nl/sonsbeekzypendaal/sonsbeekpaviljoen/index.html

19-04-2012, Heidi Knevels: http://www.arneym.nl/sonsbeekzypendaal/sonsbeekpaviljoen/index.html

 

G 1860 ARNHEM, Lauwersgracht

Opgelost op 07-12-2011 door Jeroen van Dijk

-Verzonden uit Rotterdam 1906

07-12-2011, Jeroen van Dijk: Dit is het zuidelijke gedeelte van de lauwergracht te Arnhem. In 1935 gedempt bij de bouw van de Rijnbrug. We kijken naar het zuiden en zien in de verte de Marktstraat. Links zien we 2 van de 3 villa's die aan het water lagen op een soort schiereiland voor de eusebiusbuitensingel. De foto is genomen vanaf een sierlijke voetgangersbrug die liep van de Boulevard Heuvelink naar de Eusebiusbinnensingel achter de walburgkerk. Alles is verdwenen in de septemberdagen van 1944 bij de slag om Arnhem in de strijd om de rijnbrug. Bewijsfoto's: Zie www.geldersarchief.nl
M_27_2_10.jpg
M_27_2_16.jpg
D_127_47.jpg
596.jpg
of www.gelderlandinbeeld.nl Lauwersgracht aanklikken: blz. 2 middelste rij rechts en blz.11 foto rechtsonder

06-12-2011, Sander van Wijngaarden: rotterdam kenner Arnold herkent hier geen rotterdam ...kaart mogelijk bolwerk te utrecht ?

 

G 1244 ARNHEM, Oude Kluizeweg 40

Opgelost op 31-05-2011 door Peter Smaardijk

-Poststempel: Arnhem Station 1927

31-05-2011, Peter Smaardijk: De positie van de schoorsteen is veranderd, en het bijgebouw is dat ook. Maar ik denk dat het Oude Kluizeweg 40 in Arnhem is, hier gezien aan de achterkant (dat ook de kant van G 1244 is), vanaf de Cattepoelseweg: http://maps.google.nl/maps?
Zie ook http://zoeken.nai.nl/CIS/project/8741

   

G 825 ARNHEM, Apeldoornseweg

Opgelost op 27-08-2009 door Wim de Koning Gans

-Fotootje op niet gelopen briefkaart model doorloper van dubbel stadspand in Art Nouveau stijl met voortuintjes met stenen tuinmuurtjes. Bij de deur twee niet leesbare vierkante huisnummerbordjes boven elkaar.

27-08-2009, Wim de Koning Gans: G 825 is Arnhem, zie http://www.zoekplaatjes.nl/60A.html

 

G 776 ARNHEM, Sonsbeek

Opgelost op 05-08-2009 door Guus Jeurissen

05-08-2009, Berry Meester: Zoeken op www.gelderlandinbeeld.nl naar Arnhem dan Sonsbeek (Tuinmanswoning)

05-08-2009, Guus Jeurissen: G776 is een tuinmanswoning in Sonsbeek te Arnhem.

737 ARNHEM. Utrechtseweg 284 (Warda)

Opgelost op 08-06-2009 door Guus Jeurissen

08-06-2009, Guus Jeurissen: Deze villa ligt aan Utrechtseweg 284 in Arnhem. Is afgebeeld en beschreven in "Heyenoord en Lombok" van J. Vredenberg, uitg. Matrijs 2005. (Indien nodig zorg ik voor een bewijsfoto)

08-06-2009, Dik Kralt: Zou op de achterkant geen Holwerd kunnen staan? Zou ook beter passen bij Warda.

 

559 ARNHEM, Bothaplein 8

Opgelost op 25-06-2008 door Guus Jeurissen

25-06-2008, Guus Jeurissen:
Dit is inderdaad Bothaplein en wel nr. 8. Kom er zojuist vandaan. Het huis ligt op de kop van de Steijnstraat en hoort daar eigenlijk bij. De situatie is zo onduidelijk dat de bewoner een straatnaambordje met "Bothaplein" voor zijn venster heeft gezet.

 

G 1367 ARNHEM, Velperweg 145e

Opgelost op 28-11-2011 door Peter Smaardijk

-Jaren '30 villa

28-11-2011, Peter Smaardijk: Velperweg 145E in Arnhem: http://maps.google.nl/maps?

27-03-2011, Sander van Wijngaarden: van deze kaart kunnen we mijn inzien het zoekgebied flink beperken
de villa staat duidelijk op glooiend terrein in een jaren 30 villa wijk, dat valt te zien aan de oprit naar de garage .
in santpoort staan vergelijkbare panden met glooing , maar heb het daar niet gevonden
Duinstreek of wellicht omgeving arnhem ??

   

483 ARNHEM, Utrechtseweg 76

Straatnaambordje niet leesbaar. Eindigt op .......straat.

16-02-2009, Martin Snuverink: 1000 of 1067 mm, Sjoerd, dat scheelt een slok op een borrel! Ik verkeerde blijkbaar in de onjuiste veronderstelling dat de Arnhemse en Nijmeegse tram op 1000 mm reden.
Overigens bedoelde ik met Amsterdamseweg natuurlijk Utrechtseweg.

16-02-2009, Sjoerd Eeftens: Correctie: Martin, de NBM (Amersfoort - Zeist - Arnhem en ook de GETA (Arnhem) reden op 1067 mm spoor. 1000 mm kwam voornamelijk voor in Noord-Holland bij de NZH, in Zeeuws Vlaanderen bij de ZVTM en bij de LTM rond Roermond (niet naar het zuiden). Er was veel meer 1067 mm spoor en normaalspoor in Nederland. Nou, dat komt toch 67 mm meer in de door jou gedachte richting!

16-02-2009, Martin Snuverink: De straat heet Boompjesstraat, maar kan genummerd zijn Amsterdamseweg. Alles is uitstekend te zien op http://maps.live.com/
Verrassende oplossing. Bravo Guus. Buiten al mijn verwachting dus 1000 mm spoor. Hoe is het mogelijk! De helling past er goed bij.

16-02-2009, Guus Jeurissen: Het kwartje is gevallen. Dit huis staat aan de Utrechtseweg 76, dwz aan een dwarsstraatje van deze weg, ganaamd Boompjesstraat, die doodloopt op de spoorbaan. Ooit is hier een spoorbrug gedacht. Het is de helft van een dubbel huis, het licht ging branden toen ik een fotokaart van de andere helft verwierf. Het huis is met een verdieping verhoogd en verkeert in zeer slechte staat. Op de voorgrond loopt de Utrechtseweg met tramrails. De nummering van het huis is gewijzigd.

18-09-2008, Martin Snuverink: We zouden eens in Zeist moeten zoeken. Daar heeft elektrische tram op normaalspoor gelopen: Utrechtseweg, 1e Dorpsstraat, het Rond, Slotlaan. Vooral de S-bocht bij de kerk, waar de Dorpsstraat overgaat in de Utrechtseweg intrigeert. Er is hier veel veranderd.

06-07-2008, Berry Meester: Ik heb deze kaart vandaag weer even bekeken en moet bekennen dat ik waarschijnlijk iets heel erg essentiels over het hoofd gezien heb, nl: op de achterzijde staat de naam van de fotograaf: A, Lantema, BAARN. Het zou heel goed kunnen dat nu de oplossing nabij is !!

26-03-2008, Martin Snuverink: Naar mijn inschatting is het tramspoor normaalspoor en niet het Arnhemse 1000 mm spoor. Bij dubbelsporig 1000 mm-spoor is de afstand tussen beide spoorparen namelijk aanzienlijk groter dan de spoorwijdte. Op de foto lijken deze afstanden (ongeveer) gelijk te zijn. Utrecht had normaalspoor en toevallig kwam ik ook dit ophangsysteem van de bovenleiding tegen op een oude foto van de Leidseweg in Utrecht. Hiermee wil ik allerminst suggereren dat dit de Leidseweg zou zijn, maar wel dat we Utrecht als zoekgebied serieus moeten nemen.

22-03-2008, Guus Jeurissen: Het ziet er zeer Arnhems uit maar ik kan huisnummer, tramrails en de uitgang "straat" nog niet met elkaar combineren. Het zou inderdaad kunnen helpen als ik het aantal letters op het naambordje ongeveer wist.

21-03-2008, Berry Meester: Ik schat dat er 7 of 8 letters voor het woord straat staan.

21-03-2008, Martin Snuverink: De ophanging van de bovenleiding is van een systeem met lange uithouders voor dubbelspoor, dat in Den Haag vroeger veel voorkwam (o.a. Kanaalweg, Koninginnegracht, Javastraat). Toch kan ik dit beeld onmogelijk in Den Haag plaatsen. Belangrijke details: de straat loopt naar links omhoog; het huis lijkt breder dan diep; het huis rechts staat onder een hoek met het huis links. Berry, wil nog eens kijken of het huisnummer correct is afgelezen? Kun je ook schatten hoeveel letters er voor ....straat staan?

17-03-2008, Aat Hoogland: Vergroot ik deze foto heel sterk dan kan men de rails in de straat zien liggen voor beide richtingen en in de bomen ziet men de bovenleiding. We moeten het zoeken naar een tramstad. Kan van alles zijn: het NZH net in Noord en Zuidholland. Groningen enz.

   

G 1042 ARNHEM, Velperweg

Opgelost op 01-02-2010 door Guus Jeurissen

-Villa Catharina. Fotograaf: A. Lantema, Baarn.


01-02-2010, Berry Meester: Dit klopt helemaal. Voor een bewijsfoto van Google maps, klik HIER

01-02-2010, Guus Jeurissen: Doet sterk denken aan villa op de heok van Velperweg en Vosdijk te Arnhem, maar ik heb er geen duidelijke afbelding van. Moet op locatie gaan kijken.

G 1037 ARNHEM, Steenstraat

Opgelost op 01-02-2010 door Guus Jeurissen

-Genomen net na de bevrijding. Met de winkel van Jos van Maanen, een bord watch your speed en de kerk. Achterzijde blanco.

01-02-2010, Guus Jeurissen: Dit is de Steenstraat in Arnhem na de verwoestingen in de 2e wereldoorlog. Bewijsfoto volgt.

 

254 ARNHEM, Velperweg

Opgelost op 17-12-2009 door Frederik Erens

-
villa's met ronde erkers en pilaren.

17-12-2009, Berry Meester: Ik heb Guus Jeurissen even gevraagd om er naar te kijken en hij kwam met het huisnummer: 87
Via streetview heb ik de bewijsfoto gevonden: http://maps.google.nl/maps

17-12-2009, Frederik Erens: Dit betreft de Velperweg in Arnhem.

   

360 ARNHEM, Cronjéstraat

Opgelost op 22-11-2009 door Wim de Koning Gans

22-11-2009, Wim de Koning Gans: 360 eindelijk gevonden, het blijkt niet Nijmegen maar Arnhem, de Cronjéstraat. Op het lelijke metalen balkonhek na is het pand goed bewaard gebleven. http://maps.google.nl/maps

20-07-2007, Martin Snuverink: Doet Nijmeegs aan.

   

G 1266 ARNHEM, Utrechtseweg 144

Opgelost op 08-12-2010 door Wim de Koning Gans

08-12-2010, 08-12-2010, Wim de Koning Gans: Deze villa intrigeerde mij al een tijd, en ook ik verbaasde me over het uitblijven van de oplossing. Lijkt op villa van familie Kröller-Müller in Scheveningen maar is het niet. Met de achterkant erbij komt uit de Telefoongids 1915 een Van Teijlingen aan de Utrechtseweg 144 in Arnhem tevoorschijn. Gevonden in Gelders Archief: "Fair Hill" aan de Utrechtseweg. http://www.geldersarchief.nl/zoeken/?

08-12-2010, Sander van Wijngaarden: een zeer herkenbaar pand en nog niet opgelost.
buitenland misschien ?
waarschijnlijk toch nederland , achterop de kaart staat briefkaart , een nederlandse tekst en verzonden naar midelburg /walcheren zonder bijvoegsel ,,holland ,, op het adres
waarom word het pand dan niet herkend ? mogelijk zien we hier de zijkant ?? waarom ik dat denk?? ik zie geen entree of oprijlaan , maar wel rechts achter een zuilen rij en een 2e toren ..
het pand zou weleens groter kunnen zij dan we denken .
mijn eerste idee ging naar scheveningen , maar dan zou De Koning Gans hem al opgelost hebben ..

 

1015 ARNHEM, Apeldoornseweg 114-130

Opgelost op 06-12-2010 door Guus Jeurissen

-Stadspand. Huisnummerbordjes niet leesbaar, mogelijk ovaal maar ik ben er niet zeker van.

06-12-2010, Guus Jeurissen: Dit is Arnhem, Apeldoornseweg 114-130. http://maps.google.nl/maps?

 

1013 ARNHEM, Villa Heyenoord

Opgelost op 06-12-2010 door Jeroen van Dijk

06-12-2010, Jeroen van Dijk: Dit is villa Heyenoord te Arnhem. In W.O.2 verwoest. Deze villa deed vanaf 1930 dienst als jeugdherberg. Zie Gelders Archief: B_3555_6.jpg en nog 4 andere foto's.

1026 ARNHEM, Oude Velperweg 89

Opgelost op 10-01-2011 door Guus Jeurissen

10-01-2011, Guus Jeurissen: De grote villa 1026 heeft gestaan aan Velperweg 89 Arnhem.
Dit gedeelte heet nu Oude Velperweg. Ik stuur een bewijsfoto die enige toelichting vereist. Rechts staat een fragment van een nog bestaand huis, huize Bronkhorst. Dat zie je pas als je een lichte fotokopie maakt. Zo heb ik het huis kunnen traceren. Het fragment rechts is dus een huis aan de Oude Velperweg. Op de plaats van de villa staan nu huizen uit de jaren dertig.

   

G 1302 ARNHEM, Schrassertstraat 21a

Opgelost op 26-10-2010 door Norman Visser

-Boter, kaas en eieren. T.H. de Vries, huisnr. 21 Op de achterzijde: Bergum en de naam J. v/d Wal, Kuikhorneweg 18

26-10-2010, Norman Visser: Ik kwam uit op de Schrassertstraat 21a in Arnhem.
http://tuintonen.web-log.nl/arnhem/images/2009/03/27/schrassertstraat.jpg

G 542 ARNHEM, Klarendalseweg 520

Opgelost op 26-10-2010 door Jan Jac. Hoefnagel

-Wagenverhuurderij met de weinig voorkomende naam J. Jansen. Bijzonder hoog huisnummer: 520.
Op achtergrond op pakhuis E. Groeneveld, Grossier.

26-10-2010, Jan Jac. Hoefnagel: Volgens het Arnhemse adresboek van de VVV uit 1960 zit op de Klarendalseweg 520 een wagenverhuurderij van J. Jansen en J. Vermeulen. (Link1)
Het eerder aangehaalde boek ‘Arnhem omstreeks het midden der vorige eeuw’ vermeldt een Grossierderij GROENEVELD, Grossier in CHOCOLADE, SUIKERWERKEN, BISCUITS, DROPS, enz. - Kantoor en Magazijn: aan de Putstraat 5 in Arnhem. (zie opgel. G1273)
De Putstraat 5 en de Klarendalseweg 520 liggen in W-O richting nagenoeg op één lijn. (Link2)
Dit, samen met de schuin op de straat staande bebouwing doet mij vermoeden dat ZP G542 niet anders dan de Klarendalseweg in Klarendal (Arnhem) kan zijn.
(Link1: http://www.historischklarendal.nl/adressen/kld1960/kld1960.html )
(Link2: http://maps.google.nl/maps? )

09-02-2009, Arnold Tak: Mijn giroboek uit 1928 meldt: firma Groeneveld, Grossierderij, Stationsweg, Ter Apel,
misschien kan iemand anders daar verder mee.

 

G 2259 ARNHEM, Eusebiusbuitensingel

Opgelost op 15-10-2012 door Guus Jeurissen

15-10-2012, Guus Jeurissen: 2259 is Boulevard Heuvelink hoek Eusebiusbuitensingel, Arnhem
(Berry: http://www.gelderlandinbeeld.nl/ )