G 306 OOSTERBEEK, Polderweg

Opgelost op 25-02-2008 door Henk Rienks en Martin Snuverink

De in 1944 vernielde spoorbrug bij Oosterbeek had inderdaad twee bogen en had dezelfde vorm. Er was geen andere brug die hierop leek. De oplossing is volgens mij dus juist. Zie eerste foto.
De foto moet zijn genomen ter plaatse van de tegenwoordige camping-jachthaven Rijnoever aan de Polderweg in Oosterbeek (in de uiterwaard). Hier was destijds een steenbakkerij. Zie tweede foto. Dit is op 600m afstand van de brug. Andere mogelijkheid zou zijn vanaf de Westerbouwing, een bekende plek van schoolreisjes rond 1960. Maar dit is bijna 2000 m en dat lijkt me wat veel.

G 343 OOSTERBEEK, de Westerbouwing

Opgelost op 23-03-2008 door Guus Jeurissen

23-03-2008, Guus Jeurissen: Dit is een oude foto van uitspanning "de Westerbouwing " te Ooster-beek, later door sloop en oorlogsschade vele malen van aanzien veranderd, maar nog bestaand.

578 OOSTERBEEK, Ingang "Mariendaal"

Opgelost op 25-11-2008 door Dik Kralt

25-11-2008, Dik Kralt:
Bedankt voor de scans. Hierdoor kon ik zien dat er "riendaal" op de paal stond en dat er een knik tussen de "da" en de "al" zat. Links missen er dan twee letters. Voor de hand ligt dan dat de "missende" letters "ma" zijn. Er staat dus op de paal "Mariëndaal". Het is de ingang van "Mariëndaal" te Oosterbeek.

 

G 821 OOSTERBEEK, Utrechtseweg 295

Opgelost op 27-08-2009 door Martin Snuverink

27-08-2009, Martin Snuverink:
Dit is niet de Villa Hillock, maar de tuinmanswoning behorende bij de door A.P. Smits ontworpen villa The Hillock aan de Utrechtseweg 295 te Oosterbeek. Gezien de tramrails stond de tuinmanswoning (uit 1917) vlak bij de ingang aan de Utrechtseweg. Voor zover ik kan waarnemen bestaat de tuinmanswoning niet meer.
Zie http://www.renkum.nl/renkum?waxtrapp=ojqtbEsHsOlChTmFlFiFxE

 

G 816 OOSTERBEEK, Oranjeweg 15

Opgelost op 19-08-2009 door Martin Snuverink, Ingrid Evers, Jan Lemmens en Jeannet de Swijger

19-08-2009, Martin Snuverink: Het is niet Cronjéweg, maar Oranjeweg 15, 6861 BK Oosterbeek. En daar staat het huis ook werkelijk, zoals op http://maps.msn.nl/ overduidelijk is te zien. Het huis staat op de hoek met de Nassaulaan. Aart van Doorn was bouwkundige.

19-08-2009, Ingrid Evers: Het Gelders Archief vermeldt in het bevolkingsregister van Oosterbeek/Renkum (toegangsnummer 2900):
Doorn A. van; zonder beroep; vestigings datum 30-3-1935 ; Adres Oranjeweg 15, Oosterbeek. Afkomstig van Batavia. Op Google Earth is dit mooie huis niet te vinden (maar ik ben daar niet handig in). Mogelijk heeft het de gevechten rond Arnhem in de Tweede Wereldoorlog niet overleefd?

19-08-2009, Ingrid Evers: Het stempel verwijst naar Bernardus Hendrikus LANGEVOORT (1901-1963) die als fotograaf werkzaam was in Oosterbeek. Het nr. A4822 verwijst ongetwijfeld naar een referentienummer van de fotograaf. Er zijn van hem uit de naoorlogse periode ook 'B'-nummers bekend. 'Cronjeweg' lijkt mij paleografisch gezien niet helemaal correct, het lijkt mij eerder Oranjeweg (een paar straten verderop). Maar ik geloof wel dat Jeannet de Swijger op het juiste spoor zit.

19-08-2009, Jan Lemmens: Volgens mij staat of stond het huis van Aart van Doorn in de Oranjeweg 15 in Oosterbeek.

18-08-2009, Jeannet de Swijger: Zou er boven Langevoort Cronjeweg 15 kunnen staan.

 

405 OOSTERBEEK, Utrechtseweg 146

Opgelost op 01-11-2010 door Berry Meester

01-11-2010, Berry Meester: Dit betreft de Utrechtseweg 146 te Oosterbeek. http://maps.google.nl/maps?

1002 OOSTERBEEK, Stationsweg 46

Opgelost op 17-05-2011 door Jan Jacob Hoefnagel

17-05-2011, J. J. Hoefnagel: Kaart 1002 doet mij heel sterk denken aan een villa die ik ken uit mijn jeugd, namelijk de Stationsweg 46 in Oosterbeek. Zie bijgevoegd screenshot van Streetview.
Gezien de nog zichtbare oorspronkelijke daklijst is het pand in de huidige staat aan de achterzijde fors uitgebouwd.

 

1340 OOSTERBEEK, Benedendorpsweg

Opgelost op 27-01-2013 door Jurryt Jannink

-Op de achterzijde met potlood: Driesum.

27-01-2013, Jurryt Jannink: Hoewel de naam Driesum anders doet vermoeden, is deze foto volgens mij niet in Groningen genomen, maar op de Veluwezoom genomen. Op de foto staat het pand Benedendorpsweg 196-198 in Oosterbeek (gem. Renkum). http://goo.gl/maps/7yDEd

07-11-2012, Hans Klomp: Driesum heeft een terp gehad die in de Tweede Wereldoorlog is afgegraven. Bovendien heeft in deze omgeving een paardentramlijn gelopen. Oftewel; Driesum lijkt me niet onmogelijk.