G 1450 FARMSUM, Hervormde kerk

Opgelost op 18-02-2011 door J. v.d. Veen

Fotograaf Schrikkema uit Delfzijl / Appingdam en Wirdum.

18-02-2011, J. v.d. Veen: Dit is het interieur van de Herv. kerk in Farmsum (Gr.)
(Berry: Bewijsfoto van het internet geplukt)

 

G 2353 FARMSUM, Nieuwstad 10

Opgelost op 06-02-2013 door Peter Smaardijk

-Fotograaf Hiemstra uit Groningen. De ovale huisnummerbordjes zijn niet leesbaar.


06-02-2013, Martin Snuverink: Betekent dit dat Delfzijl moet worden toegevoegd aan de reeks gemeenten met ovale huisnummerbordjes?

06-02-2013, Peter Smaardijk: De molen is de Aeolus in Farmsum (Delfzijl), nog op zijn oude standplaats: Nieuwstad (ten zuiden van de zeesluis in het Eemskanaal). Het huis is er nog en heeft als adres Nieuwstad 10: http://goo.gl/maps/8yauy
Nog twee oude foto's uit de beeldbank Groningen:
http://www.beeldbankgroningen.nl/beeldbank/indeling/detail?q_searchfield=NL-GnGRA_818_3639 met een gat in de bebouwing waar later Nieuwstad 10 zal worden gebouwd. Let op het pand ter rechterzijde.
http://www.beeldbankgroningen.nl/beeldbank/indeling/detail?q_searchfield=NL_GDZI_gad0810_1 met rechts nog een stuk van Nieuwstad 10.

01-02-2013, Cees Bol: Mogelijk een mast van een zendamateur.

01-02-2013, Berry: Haren en Groningen hebben ovale huisnummers.

01-02-2013, R. v.d. Aakster: Molen met zelfzwichting erachter, moet niet moeilijk zijn.

01-02-2013, Swier: Wat zou die "mast" rechtsachter kunnen zijn? Het heeft een flinke hoogte.

29-01-2013, Ben Verhagen: Linksachter een molen

G 636 FOXHOL, Zaagmolen van Leggelo

Opgelost op 03-04-2009 door Erwin Esselink

05-04-2009, Eltje Ridder:
ere wie ere toekomt

Hierbij wil ik jullie bedanken voor het oplossen g.636 vooral het speurwerk van Edwin Esselink gaf de doorslag.
Edwin ging de lijst van B.van Veen langs en kwam zo tot de conclusie dat het de molen in Foxhol moest zijn. De lijst is mij ook bekend maar zochten in een andere richting namelijk Termunterzijl-Watumerklap die molen voldeed ook aan de beschrijving nm helemaal riet gedekt maar komt op de lijst niet voor, maar wel op de historische kaart verkend 1902 uitgegeven 1908 nr66. Vorige week hebben wij daar enig onderzoek gedaan en met iemand gesproken die de geschiedenis van de omgeving doet die kwam overtuigend tot de conclusie dat het om de molen Watumerklap gaat zo zie je maar, ere wie ere toekomt, proficiat Edwin. Gr Eltje.

03-04-2009, Erwin Esselink: Het kostte wat moeite, maar ik heb de oplossing voor gastkaart G636 gevonden, de onbekende Groninger houtzaagmolen. Uitgangspunt was een lijst met alle houtzaagmolens, die na 1900 in de provincie Groningen bestaan hebben. Deze lijst met 30 molens is in 1980 gepubliceerd door de Groninger molenkenner B. van der Veen. Op grond van foto’s vielen veel molens af, maar er bleven er een paar over. De molen oogt oud, evenals het huis, dus de kans was groot dat ze op de oudste kadastrale kaart terug te vinden zouden zijn. Een goede kanshebber was de zaagmolen van Van Leggelo te Foxhol bij Hoogezand-Sappemeer, die aan het Foxholster diep stond, vlak bij de uitmonding in het Winschoter diep. De kadastrale kaart gaf hoop. De ligging van molen en huis t.o.v. elkaar en het water klopten. Voor het huis moest ook nog een sloot lopen. Die is op de foto haast niet te zien, maar het bruggetje verraadt de aanwezigheid. Ook de zonnestand kan kloppen. Helaas ken ik geen duidelijke foto’s van deze molen. In de beeldbank Groningen is een foto van de molen te vinden, die vanaf de overzijde van het Winschoterdiep gemaakt is, dus vanaf de andere kant. Verder is deze te vaag om iets met zekerheid te zeggen. Doorslaggevend was een andere foto in de beeldbank, waarop de molen al vervangen is door een grotere zagerij, maar waarop het huis nog wel duidelijk te zien is. Conclusie: het is de zaagmolen op de hoek van het Foxholster diep en het Winschoter diep te Foxhol.

900 GROOTEGAST, Pastorie van de NH. kerk

Opgelost op 14-01-2012 door Rick Bos

-Noorderlijke provincies

14-01-2012, Rick Bos: Foto 900 is gemaakt in Grootegast. In het fotoboekje ‘Uw huidige woonplaats toen’, uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de Coöp. Raiffeisenbank “Grootegast-Oldekerk” W.A. in 1974, staat dezelfde foto op bladzijde 26. Onder de foto wordt vermeld dat het om de oude pastorie van de Nederlands Hervormde Kerk gaat.

19-02-2011, Dick Zweers: Friesland.

G 1225 GROOTEGAST, Hoofdstraat

Opgelost op 20-8-2010 door Rick Bos

20-08-2010, Rick Bos: Foto G 1225 is genomen in de Hoofdstraat in Grootegast. De eerste twee panden rechts op de foto staan er in ieder geval nog evenals het pand links. De drie woningen in het rechter pand hadden allen een naam: Beatrix, Margriet en Irene (zie vergroting)

743 HARENDERMOLEN, Rijksstraatweg

Opgelost op 22-09-2009 door Harm Renkema

-Een andere foto van dit dubbele woonhuis is te vinden op zoekplaatjes.nl onder nummer 145.
Het huis heeft een naam dat eindigd op ...CHEM. Op de witteplaat in de muur staat: G.H.J.H. 17 april 1897. Het huisnummer van het linker gedeelte is waarschijnlijk 52A.
Het poststempel: verzonden op 24-12-(08?) Duidelijk leesbaar is HAR.. en volgens mij bestaat de plaatsnaam uit +/- 9 letters.
De plaatsnaam staat altijd symmetrisch in het stempel. Haren is mogelijk maar dan moet er nog wel iets achteraan komen.

22-09-2009, Harm Renkema: Ik heb bijgaande scan aanvullend op mijn commentaar op zoekplaatje 145 op www.zoekplaatjes.nl naar Wim gezonden.

19-08-2009, Berry Meester: Ik heb de Gemeente Haren verzocht om ook eens naar deze foto te kijken. Hieronder het antwoord van Dhr. Sloot.

Mijzelf komt de afbeelding niet zodanig bekend voor dat ik zeg dat is Haren. Dit komt ook enigszins vanwege het feit dat ik zelf niet in Haren woon en alle in's en out's qua historie niet op mn netvlies heb. Onze gemeentesecretaris, een fervent historicus en ook lid van onze Historische Commissie, kan de foto eigenlijk ook niet plaatsen. Wellicht dat een zoektocht in de toekomst meer duidelijkheid kan verschaffen. Kortom vooralsnog kan ik u nog niet een oplossing aanreiken.

Met vriendelijke groet,
Gemeente Haren, Afd S & I.
A. Sloot.

06-08-2009, Rien Roodzant: Ik heb even het poststempel van plaatje 743 onder handen genomen en er staat inderdaad HAREN ( GRON).

28-06-2009, Martin Snuverink: Bij zoekplaatje 145 van zoekplaatjes.nl hadden we al gezien dat er een ovaal huisnummerbordje was, wat wijst op Groningen of Haren. Daar is ook het opschrift ….chem te zien, maar niet te lezen. Barchem is een dorpje bij Lochem. Er zijn veel chem-namen, zoals Gorinchem, Doetinchem, Zuilichem, Woudrichem, Kedichem, Beusichem.
Overigens vind ik het voorbeeld van Sicco Fockens van het ovale huisnummerbordje van Hotel Horst in Haren niet erg overtuigend, en wel omdat ik geen ander voorbeeld in Haren heb kunnen vinden en omdat het plaatje niet bij een voordeur was aangebracht. Mogelijk is het geen huisnummer. Hier ga ik nu even aanvoorbij.
De plaatsnaam van het postmerk begint absoluut zeker met HARE. Op http://www.po-en-po.nl/postmerken/postmerken14.html is te zien dat HAREN (GRON.) inderdaad voorkwam op het postmerk van die plaats. In de gemeente Haren waren 3 postmerken: Haren, Noordlaren en Glimmen (zie http://www.po-en-po.nl/Alfabetische%20Plaatsnamenlijst.pdf). Helpman, Onnen en Harendermolen of Harenermolen hadden geen eigen postmerk. Hierbij staat voor mij vast dat het postmerk Haren was. De foto is dus in Haren, Helpman of Harendermolen gepost en niet in Glimmen en Noordlaren.
Op ZP 145 zijn de luiken verdwenen, zodat ZP 145 waarschijnlijk jonger is.
Waar het huisnummer 52A staat heb ik niet kunnen vinden, maar aangenomen dat het klopt, dan is een te onderzoeken mogelijkheid de Dorpsweg 52 in Onnen, aan de rand van de koelanden. Hier is nu herdershondenkennel Von Heralmaborg gevestigd. Uiteraard is het huis van zoekplaatje er niet meer.

28-06-2009, Roelof Boelens: Ik vermoed dat de stempel Harendermolen is. Een klein plaatsje in de buurt van Haren Gr. De TMZG kwam langs Harendermolen, een buurtschap met diverse villa's. Ik denk dat we daar moeten zoeken

28-06-2009, Sjoerd Eeftens: Wat te denken van de combinatie Hardegarijp - Barchem?

27-06-2009, Jan Lemmens: Ik heb eerder het vermoeden dat het poststempel "HAREN (GRON)" is. Dit is om onderscheid te kunnen maken met 'HAREN (N.B.)'.

27-06-2009, Ingrid Evers: Harlingen ?

 

G 1848 HOOGEZAND, Parallelweg 9-11

Opgelost op 30-10-2012 door Peter Smaardijk

-Komt uit een partij Arnhem.

30-10-2012, Peter Smaardijk:
Dit is Instituut Hommes aan de Parallelweg 9-11 in Hoogezand: http://www.beeldbankgroningen.nl/beeldbank/indeling/detail?q_searchfield=NL_GHSA_0_242

 

1166 HOLWINDE

Opgelost op 18-12-2011 door J.J. Hoefnagel

-Twee fotokaarten van dezelfde boerderij. Beide ongelopen.


18-12-2011, J.J. Hoefnagel: Dit moet dan zijn: buurtschap Holwinde (tussen Usquert en Uithuizen) Groningen, afgebrand op 28 dec 1941 door vliegtuigbommen, voor het complete verhaal van deze boerderij zie:
http://www.hetverhaalvangroningen.nl/verhalen/op-dij-plek

268 HUIZINGE, E.L. Ubbensweg 9

Opgelost op 13-11-2011 door Rick Bos

-Groningse boerderij ??

13-11-2011, Rick Bos: Foto 268 lijkt mij om de boerderij te gaan aan de E L Ubbensweg 9 in Huizinge, gemeente Loppersum.
Op beeldbankgroningen.nl staat de boerderij op de foto's NL-GnGRA_818_7560, NL-GnGRA_1986_11904 en NL-GnGRA_818_7534

06-10-2010, Jan Jac. Hoefnagel: Misschien dat het niet heel veel zegt, maar grappig genoeg is deze kaart is verzonden aan het pand op opgelost G 1270.

03-11-2009, Dik Zweers: Ja