G 2328 PATERSWOLDE, Groningerweg

Opgelost op 25-01-2013 door Harm Renkema

-Poststempel Eelde 1904.

25-01-2013, Harm Renkema: Pension Meerzicht aan de Groningerweg te Paterswolde. Zie www.drentsarchief.nl/beeldbank/OE012301023 voor bewijsfoto

 

1254 PIETERBUREN, Hoofdstraat 8

Opgelost op 31-01-2012 door Dik Kralt

31-01-2012, Dik Kralt: Dit is de Hoofdstraat 8 te Pieterburen. Zie link Beeldbank Groningen:
http://www.beeldbankgroningen.nl
Titel opschrift Pieterburen : Hoofdstraat 8 : B.J. Huizinga poseert naast een omnibus
Beschrijving: Voor de woning poseren bewoonster G. Huizinga-Zijlstra (links) en haar nicht Jantina de Vries-Bronkema. Voor de omnibus staat een tweespan paarden. B.J. Huizinga had een omnibusdienst van Pieterburen naar Groningen.

1227 ROODESCHOOL, Tilweg 9-11

Opgelost op 11-03-2012 door Rick Bos

-Provincie Groningen.

11-03-2012, Rick Bos: Foto 1227 betreft volgens mij Tilweg 9/11 in Roodeschool.

 

G 1008 RUISCHERBRUG

Opgelost op 05-01-2010 door Martin Snuverink

-Centraal Bureau Rotterdam. Volgens eigenaar beslist geen Rotterdam.


05-01-2010, Martin Snuverink: Deze graansilo stond ten oosten van de stad Groningen aan het Eemskanaal bij Ruischerbrug aan of bij het Roggeplein en de Gerststraat (What’s in a name!). Nu is het een woonwijk.
Zie ook: http://www.archieven.nl/ (Link ingekort)

 

G 1765 SAPPEMEER, Tripscompagniesterweg 14

Opgelost op 23-10-2011 door Peter Smaardijk

-Fotograaf P.H. Haalman, Groningen

23-10-2011, Peter smaardijk: Tripcompagniesterweg 14 onder Sappemeer. Zie Beeldbank Groningen, identificatienummer NL_MVDA_vm-6-1-8-Trip.11_1. Volgens de beschrijving aldaar: "Tripscompagnie Muntendam West 3 De boerderij met huisnummer 14 Fam. Kees Jager In 1880 zaten in deze boerderij 16 deuren en vensters en drie haardsteden."
Google StreetView: http://maps.google.nl/maps?

 

G 1816 SCHILDWOLDE, Hoofdweg 161

Opgelost op 22-03-2012 door Arjan Lourier

-Huis in waarschijnlijk Groningen

22-03-2012, Arjan Laurier: Dit is Hoofdweg 161 te Schildwolde. zie http://g.co/maps/6vevm

 

1210 SIDDEBUREN, Lougpadje

Opgelost op 17-12-2011 door Peter Smaardijk

-1902 - School met den bijbel - 19??. Fotograaf C. Sanders Coevorden.


17-12-2011, Berry Meester: De school bestaat nog en staat aan de Hoofdstraat 79. http://maps.google.nl/maps?

17-12-2011, Peter Smaardijk: De School m/d Bijbel in Siddeburen, volgens de Beeldbank Groningen (identificatienummer NL-GnGRA_1986_23296) aan het Lougpadje. Met StreetView niet kunnen ontdekken, dus waarschijnlijk afgebroken.

 

G 1763 SLOCHTEREN, Hoofdweg 49

Opgelost op 16-10-2011 door Peter Smaardijk en Theo B.

-J. Tjabrinca. Bordje naast de deur niet leesbaar, rechts radio hande... en luxe auto verhuur.


16-10-2011, Theo B: http://maps.google.nl/maps?

16-10-2011, Peter Smaardijk: Hoofdweg 49 in Slochteren dus: http://maps.google.nl/maps?

16-10-2011, Theo B: Er was een garage J. Tjabringa in Slochteren.

16-10-2011, Peter Smaardijk: Volgens het telefoonboek 1950 in Slochteren, nr. D 42. NB: de naam is Tjabringa.

G 1118 SLOCHTEREN, Molen van Tuinema

Opgelost op 25-03-2010 door Eltje Ridder

-Groningse boerderij met molen

25-03-2010, Jan Spoolder: De oplossing van Eltje Ridder is juist. Gefeliciteerd, Eltje!
In de Molendatabase ( http://www.molendatabase.org/molendb.php ) is het databasenr. 357. De molen is afgebrand in 1922 en het restant is in 2008 gesloopt. http://maps.google.nl/maps?

25-03-2010, Eltje Ridder: hierbij bewijsfoto gastkaart g1118, de romp is nu helaas ook verdwenen het muldershuis staat er nog en is uiterlijk niet veel veranderd. kijk op google earth

25-03-2010, Berry Meester: Ik heb in de gauwigheid even geen bewijsfoto kunnen vinden. Bij de molendatabase komt mijn virusscanner naar voren.

25-03-2010, Eltje Ridder: ik heb de oplossing van gastkaart g 1118, het is slochteren molen van tuinema.

G 1232 STADSKANAAL, molen van Kuijpers

Opgelost op 19-09-2010 door Arjan Lourier

Op het baggerschip staat Groningen, het overige is onleesbaar, achter de jacobsladder staat een molen. Het is net zichtbaar tussen de palen door.


19-09-2010, Berry Meester: Ik ben overtuigd, Rick en Jan Lemmens, bedankt voor jullie extra bewijsbeelden.

19-09-2010, Rick Bos: Arjan Lourier heeft gelijk, maar als bewijsfoto was foto NL_MSTA_05-10325_1 beter geweest denk ik.
Met name het huis rechts op G 1232 zie je daarop goed terug.

19-09-2010, Berry Meester: Je zult ongetwijfeld gelijk hebben maar ik zie het (nog) niet.

19-09-2010, Arjan Lourier: De molen is de zgn 'molen van Kuijpers' in de Gasselternijveenschemond te Stadskanaal. Zie beeldbank Groningen id-nr. NL_MSTA_05-01314_1

 

G 1286 STADSKANAAL, Ceresstraat

Opgelost op 08-10-2010 door Theo B.

08-10-2010, Theo B: Dit winkeltje stond aan de Ceresstraat in Stadskanaal.
Zie Identificatienummer: NL_MSTA_03-22042_1 , http://www.beeldbankgroningen.nl/

 

G 1753 STEDUM, Bedumerweg 21

Opgelost op 30-04-2012 door Theo B.

-Jaren 20 woonhuis. Apart detail boven in de schoorsteen.


30-04-2012, Theo B: Dit is aan de Bedumerweg 21 in Stedum.
http://g.co/maps/74yza

 

G 1024 TER APEL, Viaductstraat

Opgelost op 26-01-2010 door Dik Kralt

-
Fotograaf C. Hoogveld, Stadskanaal

27-01-2010, Sjoerd Eeftens: Zowel op het ZP als op de bewijsfoto staat de spoorwegdraaibrug over het Stads- Ter Apelkanaal op de achtergrond. De naam Stadskanaal komt voor op de ligger van de ophaalbrug in aanbouw over de spoorweghaven van station Ter Apel. De spoorlijn kwam in exploitatie op 2 mei 1924 tot aan de grens bij Barnflair. Het Duitse deel naar Meppen werd nooit aangelegd zodat het doodlopende stuk van Ter Apel tot aan de grens al werd gesloten op 15 mei 1926. Ter Apel was gebouwd als grensstation compleet met douanegebouwen en een depot. Al in 1935 werd de gehele reizigersdienst gestaakt. Ook gestaakt was op 1 oktober 1920 de door de OG gereden paardentramdienst Stadskanaal - Ter Apel. Dat was met de spoorweg in het vooruitzicht, die volgens de jaarverslagen in mijn archief al zowat gereed was in 1922, op de sporen na. De spoorweghaven ook. De datering van het ZP op 1921 kan dus aardig kloppen. Er heeft dus nooit en zeker niet voor een stoomtram, een spoor op deze ophaalbrug gelegen. Wel staat er uiteraard een tramspoor op de bestektekening uit 1918 waarvan ik een kopie toestuur aan Berry. Op de tekening en op de bewijsfoto ook de beide brugwachterswoningen 10 en 11 die in 1918 al gereed waren en in 1984 nog ongewijzigd bestonden. Eén voor de spoorbrugwachter en ook één voor de op kosten van de spoorwegmaatschappij STAR gebouwde en te bedienen ophaalbrug over de mond van de spoorweghaven. (Klik
Complimenten voor Dik voor zijn scherpe blik!

27-01-2010, Martin Snuverink: De bewijsfoto toont weliswaar dezelfde brug, maar uit niets blijkt dat dit de genoemde brug is. Bovendien is de gegeven omschrijving naar mijn smaak te weinig topografisch bepaald. Dit doet niets af aan de knappe vondst van Dik Kralt.
Daarom deze toevoeging.
Er bestaat er in Ter Apel wel een Viaductstraat; de naam Viaductweg wordt nergens vermeld. In de Viaductraat is een ophaalbrug geweest die toegang gaf tot de haven van Ter Apel, ter hoogte van de tegenwoordige Havenstraat. Een restant van de havenkom is nog aanwezig.
De foto is naar het NNW genomen.
Links van de brug liep het Stadskanaal of Ter Apel Kanaal langs de Viaductstraat, welke naam slaat op het spoorwegviaduct dat even noordelijker het kanaal en de weg schuin kruiste en op de bewijsfoto duidelijk te zien is.
In 1921 waren de spoorlijn en de haven er nog niet. Er liep er een paardentramspoor over wat later Viaductstraat zou heten. In 1930 waren spoor en weg er wel en het tramspoor was nu voor de stoomtram. Op de brug ligt dus inderdaad een tramspoor.
Vlak ten oosten van de haven was het station, dat volgens stationsweb.nl dateert van 1922 (aanvang bouw) – 1924 (opening). We kunnen aannemen dat haven en spoorlijn/station uit dezelfde tijd dateren. Het zoekplaatje toont duidelijk de aanleg van de brug en geen onderhoud of reparatie. De brugleuningen op de hoofden waren er immers nog niet.
De Beeldbank Groningen, http://www.beeldbank-groningen.pictura-dp.nl/, zoeken NL_GVWE_BB 019_1, toont een andere foto van dezelfde gebeurtenis van 1961 van de bewijsfoto met het bijschrift: Oude ophaalbrug in de Viaductstraat bij de haven.
De bewijsfoto is waarschijnlijk afkomstig van http://www.oudterapel.nl/. Hier is een redelijke totografische omschrijving bij gegeven. Als het klopt wat er staat was de spoorlijn er eerder dan de haven. Daarmee kunnen we de foto dateren op ca 1924.
De juiste omschrijving van de oplossing luidt dus: Bouw ophaalbrug in de Viaductstraat bij de haven van Ter Apel, ca 1924.

26-01-2010, Dik Kralt: Deze brug lag in de Viaductweg in Ter Apel.

26-01-2010, Martin Snuverink: Een voorzichtige mogelijkheid:
Ervan uitgaande dat over de ophaalbrug zowel een weg als een stoomtramspoor gaat, kom ik tot de volgende veronderstelling.
De brug stond in Stadskanaal in de Pekelderweg (nu Pekelderstraat) en ging over het Noorderdiep, dat veel later gedempt is. Vlak ten ZW van de brug, tussen het noorderdiep en het Satdskanaal, was de tramremise van de stoomtramlijn Stadskanaal naar de Pekela’s en Winschoten in NO-richting. In dit gebied waren ontiegelijk veel draaibruggen, maar weinig ophaalbruggen, waarvan er één hier was over het Noorder- of Boerendiep. Op de beeldbank Groningen heb ik geen afbeelding van dit punt kunnen vinden.

26-01-2010, Martin Snuverink: Mogelijk stoomtrambrug. Waarschijnlijk Veenkoloniën (Oostermoer, Stadskanaal, Pekela's. Wat staat er op de brugligger?

 

G 1761 TER APEL, Hoofdkade 32

Opgelost op 28-03-2012 door Jacco Pranger

28-03-2012, Peter Smaardijk: Hoofdkade 32 lijkt er inderdaad akelig veel op... De schuur erachter zou dan mogelijk op 18 oktober 1936 in een storm het loodje hebben gelegd volgens het Nieuwsblad van het Noorden de dag erna: "Schuur vernield - Door den hevigen storm werd gistermorgen het voorgedeelte van een schuur achter de behuizing van den heer C. Weishaupt, Cementindustrie te Ter Apel, geheel afgerukt."
Ik zie daar toch wel enige produkten van de cementindustrie liggen op de foto, dunkt mij...

23-03-2012, Berry: Dat zou dan deze moeten zijn: http://g.co/maps/6rjvd Hij lijkt er wel veel op. Hopelijk kan iemand er een oude foto bij vinden.

23-03-2012, Jacco Pranger: De door mij aangeleverde foto met nummer G1761, daar heb ik de oplossing binnen gekregen van een medeverzamelaar. Het is het metselbedrijf van de familie Weishaupt aan de Hoofdkade in Ter Apel. Het huis staat er nog steeds volgens de kenner, verder heb ik er zelf geen gegevens van.

G 055 TWEE PROVINCIEN

Opgelost op 12-10-2007 door Sicco Fockens

12-10-2007, Sicco Fockens:
Dit is 'de twee provincien' tussen Haren en Paterswolde. Foto:
http://www.pbase.com/henkbinnendijk/image/26956342

Deze foto lijkt me overigens niet op het Bovenwijde gemaakt. Wel zijn er uit dezelfde serie enkele foto's van het Bovenwijde, maar ik heb alleen een paar slechte scans tot mijn beschikking, die niet al te veel laten zien.

25-01-2009, Martin Snuverink: Misschien begrijpt men Ingrid en mij verkeerd. Wij vermoeden dat dit het Bovenwijde in Giethoorn is. De bootjes zijn wel degelijk punters en het zeilbootje is een zeilpunter compleet met zijzwaarden. Ik beweer niet dat dit het paviljoen van Smit is; dat bestond toen nog niet, maar het tentje zou daar wel in de buurt moeten staan. De sites waarnaar Theo van Gijlswijk verwijst zijn alleen maar vergelijkingsmateriaal voor de sfeer. Het Bovenwijde is niet zo groot. Wie er nooit geweest is heeft wat in te halen. Ik dus nog vast aan Giethoorn.

25-01-2009, Theo van Gijlswijk: Ik heb eerlijk gezegd ook geen Giethoorn gevoel bij dit plaatje. Zie de website's: http://www.giethoorn.info/oudedoos.htm en de foto op: http://www.qoop.nl zoeken op Giethoorn paviljoen en dan kijken naar foto met opschrift: T370 Giethoorn Smit's Paviljoen (4068363)'

24-01-2009, H.W. Mol:
Ik heb eerlijk gezegd behoorlijke twijfel of dit Giethoorn betreft. De boten op het plaatje zijn in ieder geval geen punters zoals die normaalgesproken voorkomen in Giethoorn. Daarnaast lijkt het water mij te klein voor het Bovenwijde, ervan uitgaande dat de foto vanaf de oever is genomen; zie ter vergelijking de aangehaalde ansicht op Marktplaats.

22-01-2009, Ingrid Evers:
Voortbordurend op Martins suggestie: Dit is waarschijnlijk de voorloper/oervorm van het paviljoen Smits in Giethoorn. Het exacte plaatje heb ik nog niet gevonden, maar wel een iets grotere versie van het paviljoentje (Marktplaats nr 221522425, zoektermen Giethoorn-Zuid paviljoen). De stijl van het plaatje op Marktplaats wijkt geheel af van het ZPtje, maar het lijkt dezelfde lokatie te zijn.

23-01-2009, Martin Snuverink:
Punters en een zeilpunter.
Dit moet haast op het Bovenwijde in Giethoorn zijn, ergens in de buurt van het tegenwoordige Smit's Paviljoen, dat toen nog niet bestond. Als iemand een plaatje van het het tentje kan tonen, is het opgelost.