G 718 VENLO, Arsenaal

Opgelost op 07-07-2009 door Diederik Ottevanger

-Op de gevel staat: Directe belastingen, invoersrechten accijnzen.

07-07-2009, Diederik Ottevanger: Gastkaart 718 heb ik herkend. Het betreft het inmiddels niet meer bestaande arsenaal in Venlo. Dit gebouw werd in de Tweede Wereldoorlog tijdens een hevig bombardement in 1944 verwoest. Op dezelfde plaats staat nu een parkeer garage met de naam "Arsenaal"!

29-06-2009, Martin Snuverink: Een zeer intrigerende foto, naar mijn schatting van rond 1930.
Ik heb ernstige twijfels over het jaartal 1751 als stichtingsjaar van dit gebouw in deze gedaante. Het bord met MDCCLI is trouwens afneembaar.
Het gebouw is opgetrokken uit bakstenen van het waalformaat. Op verschillende manieren heb ik dit gemeten en berekend. Het waalformaat was in 1751 absoluut zeker nog niet gebruikelijk.
De vensters met de boogvormige bovenkant en de omlijsting herken ik niet als 18e-eeuws. Vergelijk eens met de uitbreiding van het Haagse stadhuis aan de Groenmarkt van halverwege de 18e eeuw. De vensters vertonen wel enige gelijkenis, maar in Den Haag zijn dunnere bakstenen toegepast.
De gedachte drong zich op dat dit een kazernegebouw was. Alle op http://www.legerplaats.nl/ vermelde Nederlandse kazernegebouwen dateren van na de Franse tijd, dus van na 1813.
De kozijnen met de valramen zijn nieuw. Een indeling als hier met vensters van 10 x 6 ruitjes heb ik nergens gezien. De werkende afmetingen van de ruitjes schat ik 20 cm x 25 cm. De stramienbreedte schat ik op 3,3 m.
De ingang is mogelijk een poort, die toegang geeft tot een binnenplaats. Ik betwijfel overigens of dit de hoofdingang van het gebouw is; daarvoor is te weinig contrast met de rest van de gevel. Als dit klopt, dan moet het gebouw L- U- of carrévormig zijn. Ook is nog denkbaar dat dit een binnenplaats
Zoeken in de telefoongids van 1915 op zoekwoord “belasting” heeft geen aanwijzing opgeleverd. Ik vermoed dat het belastingkantoor hier slechts tijdelijk was gevestigd.

 

493 VENLO, Mgr. Nolensplein

Opgelost op 10-04-2008 door Peter Dillingh

Zoekplaatje 493 (kerk op een hoek) is de voormalige gereformeerde kerk te Venlo, Mgr. Nolensplein, ontworpen door architect Tjeerd Kuipers

   

G 598 VENLO, Omgeving Nolensplein

Opgelost op 23-02-2009 door Martin Snuverink

-4 Afbeeldingen van een watersnood met op de afbeeldingen een Electriciteitscentrale, een Gasfabriek en Hotel Prins Hendrik.

23-02-2009, Martin Snuverink: Dit is Venlo, omgeving Nolensplein. De 4e foto is de St. Martinusstraat. Zie ook http://archief.venlo.nl/collecties/fototentoonstelling/nolens4.htm
foto 4.

 

G 1433 VENLO, Gelderse Poort

Opgelost op 03-02-2011 door Martin Snuverink

-Maastricht? Boven de hoekwinkel staat METZGEREI.

03-02-2011, Martin Snuverink: Dit is Venlo, Gelderse Poort met uitkijk in de Lomstraat.
Zie http://www.familienissen.nl/Limburg/Venlo/V-Geld%20045.html.


 

1208 VENLO, Mercatorstraat

Opgelost op 19-12-2011 door Peter Smaardijk

19-12-2011, Peter Smaardijk: Nog even een correctie op het voorgaande: ook uiterst rechts (Schoolstraat) is nog een pand te zien dat er ook nu nog is. En uiteraard de kerktoren in de verte, de Heilige-Familiekerk aan de Belletablestraat. Die toren leidde me tenslotte naar de oplossing...

19-12-2011, Peter Smaardijk: Alleen het pand links is er nog, en staat in de Mercatorstraat (nr. 17) in Venlo: http://maps.google.nl/maps?

G 456 VENLO, Parade

Opgelost op 08-07-2010 door Petattemeel en Jan Lemmens

08-07-2010, Jan Lemmens: Petattemeel heeft natuurlijk gelijk. Het is alleen wat lastig om een goede bewijsfoto te vinden. Twee foto's van de huidige situatie. Het pand met de poort is zo te zien niet veranderd.

12-06-2010, Berry Meester: Omdat bij de inzending van onderstaand commentaar geen nummer was vermeld dacht ik gelijk aan G 581 en heb ten onrechte het commentaar daar geplaatst.

10-06-2010, Petattemeel: Venlo. Parade. (Ik ben in die straat geboren en opgegroeid.)
Het pand met de vele kleine ruitjes, nu een café, is ongeveer nummer 27.
De poort op de achtergrond rechts gaf toegang tot het terrein van de brandstoffenhandel Goossens (kolen, turf, e.d.), de poort bestaat nog en geeft toegang tot de parkeergarage Arsenaal, die niet - zoals een "oplossing" bij een andere foto zegt op de plaats ligt van het vroegere arsenaal (tot 1915 was in de gebouwen daaromheen een garnizoen van het legerkorps Limburgse Jagers gevestigd), de parkeergarage ligt juist ten noordwesten tegenover de vroegere locatie van het arsenaal. Het arsenaal is in november 1944, bij een bombardement op Venlo, verwoest.
De toont inderdaad een maandagse carnavalsoptocht in de 2de helft van de jaren '30. Dit afgaande op de uitvoering van de kostuums van prins carnaval en zijn adjudanten op de wagen.

07-10-2009, Ingrid Evers: Serpentines dus waarschijnlijk carnaval, maar wel al geruime tijd geleden. Er zijn immers geen verklede figuren onder het publiek. Het onderwerp van een carnavalswagen hoeft overigens niets te maken te hebben met de geschiedenis van een bepaalde plaats. (Dat zou eerder iets zijn voor een historische optocht).
Wat ik aan deze foto intrigerend vind is de bouwhistorisch merkwaardige gevelwand en het heiligenbeeldje dat tegen de gevel van het middelste huis hangt. Dergelijke 'heilige huisjes' komen minder vaak voor dan misschien gedacht.

09-08-2009, Martin Snuverink: Uit de achternaam kan ik niet wijs worden. Wel kan ik opmerken dat dit gezien de naar binnen openende draairamen in Limburg moet zijn. Dit gevoegd bij een waarschijnlijke garnizoensstad komen Weert, Maastricht, Venlo en Roermond (vanaf 1939) in aanmerking.
We zien een Romeinse strijdwagen. Venlo was oorspronkelijk een Romeinse militaire nederzetting.

09-08-2009, Sander van Wijngaarden: dit is Duidelijk Carnaval in een wat grotere plaats er staat een militair in het publiek op de achtergrond staat de naam h.j . en dan denk ik ,,mel ..de laatste letter is een e of l en de eerste m of n
de familienaam mel bestaat .de namen nee, mee en nel niet
de naam is duidelijk kort want de naam staat in het midden op de gevel .
vermoedelijk grotere stad in het zuiden des lands evt met militaire standplaats en dan de naam h.j mel .?

20-04-2009, Sander van Wijngaarden: Hoewel ik eerst dacht aan studenten feesten , gaat zien we hier gewoon het Carnaval