873 EINDHOVEN, Kasteel het Hof

Opgelost op 06-04-2010 door Kees Stevense

06-04-2010, Kees Stevense: Dit is een afbeelding van het (voormalige) kasteel "Het Hof" teTongelre. Tongelre was tot 1920 een zelfstandige gemeente en nadien een stadsdeel van de gemeente Eindhoven. Het kasteel werd gebouw in 1870 door Jhr.Theodorus Smits van Eckart. Na zijn overlijden werd het kasteel- in 1912- verkocht door zijn weduwe Mathilde Maubach en zijn twee dochters. In 1920 was het eigendom van Philips Eindhoven en in 1930 viel het onder de slopershamer. Links van het gebouw bevonden zich de serre, koetshuis en tuinmanswoning. Twee duidelijke "bewijsfoto's" heb ik bijgevoegd.

 

G 550 EINDHOVEN, Stekelroosstraat

Opgelost op 08-09-2010 door Martin Snuverink

-Op de achterzijde staat Utrecht geschreven.

08-09-2010, Martin Snuverink:
Dit is inderdaad Eindhoven, Stratum - Bloemenbuurt, de Stekelroosstraat, gezien naar het zuiden vanaf de hoek met de 2e Bottelroosstraat naar de Pioenroosstraat. De huizen bestaan nog, maar zijn drastisch gerenoveerd, vooral de vensters, doch uitstekend herkenbaar. Op streetview is alles duidelijk te zien.
De foto op http://www.theoldhometown.com/eindhoven/picture/number23085.asp geeft een indruk van de Pioenroosstraat destijds. De eerste hoek links is die met de Stekelroosstraat.

06-09-2010, Martin Snuverink: De lantaarnpaal heb ik geïdentificeerd als Eindhoofs. Deze paal ben ik nergens anders tegengekomen. Zie
http://www.theoldhometown.com/eindhoven/picture/number1317.asp,
http://www.theoldhometown.com/eindhoven/picture/number1337.asp,
http://www.theoldhometown.com/eindhoven/picture/number2822.asp en
http://www.theoldhometown.com/eindhoven/picture/number3994.asp.
Ik ben onvoldoende bekend in Eindhoven om de precieze straat te vinden. Bovendien heb ik de indruk dat veel van deze volkswoningbouw inmiddels door nieuwbouw is vervangen.

08-08-2010, Grada:
Misschien toch Utrecht? ik dacht aan Lombok, tussen de Vleutense weg en de Cremerstraat.

31-12-2008, Martin Snuverink: Het opschrift op de achterzijde moet maar gauw doorgehaald worden....

   

G 2062 EINDHOVEN, Wilhelminaplein 24

Opgelost op 30-06-2012 door Wim de Koning Gans en Peter Smaardijk

-Huisnummer 24

30-06-2012, Wim de Koning Gans: G 2062 is Wilhelminaplein 24 in Eindhoven. http://goo.gl/maps/MVUt

28-06-2012, Peter Smaardijk: Ik zie rechtsonder een droogstempel met "Eindhoven" en "Jonker" of "Jonkers". Misschien is dit richtinggevend.

340 EINDHOVEN, Aalsterweg

Opgelost op 24-11-2011 door Jan Lemmens

24-11-2011, Jan Lemmens: Het pand op de achtergrond is het café Casino op de hoek van de Aalsterweg en de van der Lansstraat in Stratum Eindhoven. http://maps.google.nl/maps?

 

G 279 EINDHOVEN, Landsardbrug

Opgelost op 17-02-2010 door Martin Snuverink

Op de achterzijde: Dit werk is uitgevoerd door de N.V. Bredasche Beton Mij. v.h. H. Vriens. Op het bord midden op de foto staat dezelfde aannemer genoemd.


15-04-2011, Sjoerd Eeftens: Allereerst is de opgedoken foto er een van het Beatrixkanaal en als zodanig een bewijs dat de brug van het ZP er een van het Beatrixkanaal was. Ook is dit het bewijs dat deze brug gebouwd is volgens hetzelfde ontwerp als de Landardbrug.
Voorts ben ik het met Martin eens dat de beschrijving op de site niet klopt: de opgedoken foto laat duidelijk de Beatrixbrug zien.
Ten slotte lijkt het er op dat de foto bewijst dat het ZP de Landsardbrug laat zien. De schoeiing loopt op het ZP weliswaar niet geheel rechtdoor, en lijkt zelfs ook wat uit te wijken. De details in de bekistingsondersteuning onder de brug zijn echter te verschillend om dezelfde brug te tonen, al kun je verwachten dat deze in essentie niet te veel heeft verschild. Kortom: ik kom tot dezelfde conclusie als Martin: ZP is de Landsardbrug.

15-04-2011, Martin Snuverink: Op http://www.eindhoven-in-beeld.nl/picture/number26332.asp zien we op een nog niet eerder opgemerkte luchtfoto volgens opgave de Landsardbrug in aanbouw. Dit is echter niet de Landsardbrug, maar de Beatrixbrug. Dit is te zien aan het feit dat het Beatrixkanaal zich naar het noorden verbreedt. Dit is nog steeds het geval bij de aansluiting aan het Wilhelminakanaal, die op de luchtfoto nog niet is doorgestoken.Ik laat het graag aan Sjoerd en anderen over of dit de brug van het zoekplaatje is. Zo nee, dan zou het toch de Landsardbrug moeten zijn.
De Beatrixbrug lijkt mij veel logischer, omdat de fotograaf hiervoor een geschikte positie kon innemen en omdat het bord van de betonmaatschappij hier gericht is naar de weg langs het Wilhelminakanaal, waar ongetwijfeld veel meer lezers langskwamen dan ergens midden op de hei of in een modderpoel.

28-02-2010, Sjoerd Eeftens: Al waren het tien vergelijkingen met tien onbekenden, dan kreeg ik die nog wel opgelost en elimineren kan iedereen. Ik heb alles over deze brug nog eens op een rijtje gezet. Er is geen oplossing.
1. Het ZP betreft de aanleg, niet het herstel op enig moment.
2. Over het Beatrixkanaal zegt de literatuur niets, ook niet over de bruggen. Het zp 279 doet daaraan sterk denken; het is immers zeker niet het Markkanaal. Zekerheid over het Beatrixkanaal hebben we niet.
3. Op de topkaart, opgenomen voor WO II staan vier bruggen. Twee ervan zijn zeker niet die van het ZP: het is niet de Zeelsterstraat en het is niet de Oirschotsedijk.
4. Er is geen positief bewijs voor de andere twee: de Landsardbrug en de Beatrixbrug bij Batadorp.
5. De gevonden foto's zijn slecht beschreven en/of onscherp.

Ik heb de Bruggenstichting aangeschreven voor info. In het gemeentearchief te Breda bevindt zich het archief van de bouwer van de brug van het ZP: de BBM/vh Vriends. Dat ga ik inzien.

25-02-2010, Martin Snuverink: Een foto van de Beatrixbrug is wel opgedoken. Hiernaar heb ik mijn vorige reactie verwezen en ik heb een onderbouwing gegeven.
Hoewel ik geen kaartmateriaal heb gevonden waarop de eerste Beatrixbrug staat, heb ik later aangenomen dat dit de 4e brug over het kanaal was. Zoals gezegd, is dit de brug op foto 0018874, waarop duidelijk te zien is dat het kanaal voorbij de brug breder wordt en eindigt (in het Wilhelminakanaal dus). Dit komt overeen met de werkelijkheid. Deze brug kan dus niet de Landsardbrug zijn en ook niet de twee andere bruggen. En dus blijft de Beatrixbrug over. Hieruit volgt dat de brug van het zoekplaatje alleen maar de Landsardbrug kan zijn. Vier vergelijkingen met vier onbekenden met de methode van eliminatie!

25-02-2010, Sjoerd Eeftens: Berry, het bewijs van Martin is niet sluitend zolang er geen beeld is opgedoken van de Beatrixbrug aan het begin van het Beatrixkanaal bij Batadorp. Die kan best dezelfde vorm hebben gehad als de Landsardbrug. Er waren wel degelijk vier bruggen over het kanaal, zo blijkt uit mijn topkaart. De foto van de vooroorlogse Beatrixbrug is nog niet opgedoken!

17-02-2010, Martin Snuverink: Sjoerd, de Batabrug ligt niet over Beatrixkanaal (BK), maar over het Wilhelminakanaal (WK) en was van staal. Zie http://www.zandstad.nl/files/s-f_46876_23480Best1956.jpg.
Maar je bedoelt met Batabrug vast de brug in de Bataweg over het BK, die Beatrixbrug (BB) heet.
Op de topokaart van 1953 staat de BB niet aangegeven. Als de BB in de oorlog opgeblazen was geweest, zou de kaart van 1953 toch infrastructuur moeten tonen die op een brug wijst. In 1963 was hier wel een brug, maar alle toegangswegen waren onverhard.
De lichtval maakt duidelijk dat het zoekplaatje in zuidelijke richting is genomen. Het rak van het BK ten ZO van de Landsardbrug is recht en ten NW ervan gebogen. De brug ligt juist waar het gebogen rak in het rechte overgaat. Dan is de foto in het gebogen rak genomen, maar die bocht is te flauw om op de foto te kunnen zien.
Het BK ten noorden van de BB, vlak bij de aansluiting op het WK, is een stuk breder en versmalt naar de brug. Op het zoekplaatje is hiervan geen spoor.
De foto uit Marktplaats.nl is in noordelijke richting genomen en het zoekplaatje in de andere richting. Dit verzwakt Sjoerd’s argument van gelijkaardige oevers, omdat we niet dezelfde oevers zien. Maar ik neem aan dat de oevers niet onderscheidend zijn.
Je zou nog kunnen aanvoeren dat de fotograaf keurig op de noordoever van het WK staat, recht tegenover de ingang van het BK, maar afgezien van de bedoelde verbreding lijkt mij de afstand van die oever tot de BB te groot.
Helaas kan ik geen kaartmateriaal vinden van 1936-1944 waarop dit punt staat. Ik vraag me trouwens af waarvoor in 1939 een BB nodig zou dienen: hij ging nergens heen dan naar zandwegen over de onbewoonde grote stille heide. Maar ook zonder bewijs dat er vóór 1944 een BB was, blijf ik bij de conclusie dat het ZP de Landsardbrug is.

17-02-2010, Sjoerd Eeftens: Nu Martin zelf heeft aangetoond dat er meer bruggen waren dan de twee die hij op de topkaart van 1953 vond, laat hij helaas mijn conclusie over de Batabrug voor wat hij is. Ten eerste staat deze Batabrug net als de Landsardbrug ook op mijn topkaart van voor de oorlog, lag hij ook haaks op het kanaal, en is het perspectief van de oever op de kaart van Marktplaats die de Batabrug voorstelt, exact hetzelfde perspectief als het ZP mbt het Wilhelminakanaal dat hier haaks op aansluit. Ik vind dat de oever nabij de Landsardbrug anders toont dan die op het ZP. De Landsardbrug lag in een boogvormig kanaalrak. We zouden toch echt moeten bewijzen dat het de Batabrug niet is, anders is er geen eenduidige oplossing, temeer niet omdat deze bruggen wel eens eenzelfde uiterlijk zouden kunnen hebben gehad. Overigens bijzonder dat de Landsardbrug geen windverband heeft terwijl alle andere betonboogbruggen in ons land dat wel hadden. Wie weet had de Batabrug dat ook niet.
Wie komt met het echte bewijs?

17-02-2010, Martin Snuverink: Tot het opblazen in de oorlog was er nog de Landsardbrug over het Beatrixkanaal, een betonnen boogbrug. Het heeft daarna lang geduurd voordat deze oeververbinding hersteld was. Op de topokaart van 1953 is de brug nog afwezig en in 1963 is er een nieuwe.
Er waren oorspronkelijk dus inderdaad meer dan 2 bruggen over het Beatrixkanaal en misschien de vierde in de Bataweg. De kaart van 1953 heeft me misleid.
Hoe het ook zij, de brug van het zoekplaatje moet de Landsardbrug zijn, die het kanaal loodrecht kruist.
Zie voor afbeeldingen:
http://www.theoldhometown.com/eindhoven/picture/number6113.asp
http://www.theoldhometown.com/eindhoven/picture/number5776.asp
http://www.theoldhometown.com/eindhoven/picture/number14289.asp.
Hiermee vallen alle puzzelstukjes op hun plaats.
De brug telde 9 “spijlen” of hoe je die dingen noemt. Op het zoekplaatje lijkt het of er 10 spijlen zijn, maar er zijn nog geen spijlen, doch slechts hulpconstructies.

16-02-2010, Martin Snuverink: Dat er (vanaf het begin) 4 bruggen over het Beatrixkanaal waren heb ik ergens gelezen, maar dit is waarschijnlijk niet juist. Er waren volgens de topokaart van 1953 maar 2 bruggen: de Zeelsterbrug en die in de Oirschotsedijk. Bij Batadorp was in 1953 nog geen brug en de Landsart is volgens mij een jonge fietsbrug. De Zeelsterbrug was geen boogbrug. De oorspronkelijke boogbrug in de Oirschotsedijk blijft over. De opvolger hiervan kruist het kanaal schuin. Beide bruggen worden in fotobeschrijvingen nogal eens verward.
Wat het Beatrixkanaal betreft kan het ZP alleen de brug in de Oirschotsedijk zijn. Zo niet, dan moeten we alsnog ergens anders zoeken.
Zie ook: http://www.theoldhometown.com/eindhoven/picture/number4819.asp
Het zal niet de eerste keer zijn dat fotobeschrijvingen onjuist zijn. Dit betekent dat hetzij de foto’s 0018871 en 0018873 de Oirschotse brug weergeven hetzij foto 0018874. Op foto 0018873 lijkt de brug het kanaal schuin te kruisen, terwijl foto 0018874 een loodrechte kruising lijkt.
Foto 0018874 gaat dus niet over het Beatrixkanaal, maar is volgens mij wel dezelfde brug als op het zoekplaatje, maar van de andere kant gefotografeerd! Het wordt steeds raadselachtiger!

15-02-2010, Sjoerd Eeftens: Speurend naar beeldmateriaal kwam ik een ansichtkaart tegen op www.marktplaats.nl van de huidige brug in de Bataweg te Batadorp over het Beatrixkanaal. Deze brug kon wel eens de opvolger zijn van die van het ZP. Hij kruist het kanaal met een rechte hoek. De oevers hebben een gelijkaardige vorm, ook de oever van het Wilhelminakanaal dat we onder de brug door van links naar rechts, haaks op het Beatrixkanaal zien.
Speurend op oude topkaarten heb ik de vier oude bruggen gevonden: die in de Bataweg, de Oirschotsedijk (niet haaks en breder dan die van het ZP), de Landsard (vergelijkbaar met de Bataweg maar over een kanaalrak in een boog, terwijl op het ZP een recht rak is te zien) en de Zeelsterstraat (nu verdwenen) die in een stadse omgeving lag en breder was.
Ik gok dus op de Bataweg. Vergelijk de foto's maar eens!

15-02-2010, Sjoerd Eeftens: Het Beatrixkanaal staat in het geheel niet genoemd in het toch zeer uitvoerige deel 1 van de reeks Bruggen in Nederland 1800 - 1940, het deel dat ondermeer gaat over de betonboogbruggen met laaggelegen rijvloer, zoals deze bruggen officieel heten. Ook in Bruggen in Nederland 1940 - 1950 staan noch het kanaal, noch de bruggen genoemd. Dit deel gaat volledig over de oorlog en de wederopbouw. Vreemd dus.
Ik ga geheel met Martin mee. Het ZP lijkt het in aanleg zijnde Beatrixkanaal te zijn. Betonboogbruggen worden ter plaatse gegoten. De bekisting is vrij zwaar zodat deze bruggen meestal in den droge werden gebouwd. De brug van het ZP niet en op foto 0018874 zien we dat het geen schadeherstel betreft want het kanaal is niet af. Bij de andere foto's die Martin aangeeft zien we een ander brugtype, met gesloten landhoofden in aanleg in den droge. Het zal wel kloppen dat ook deze vier bruggen in1940 werden opgeblazen voor de landsverdediging; dit lot ondergingen vrijwel alle (beton-)bruggen in ons land. Ook zullen ze wel weer opgebouwd zijn; in den lande ongeveer de helft is in de oorlog vervangen door een stalen brug, de andere werden vervangen, vaak met hetzelfde bestek, door een betonboogbrug. Na de oorlog werd weer ongeveer de helft vervangen door een ander brugtype zodat er nadien weinig beton meer over was.
Als er inderdaad vier gebouwd zijn, moeten we meer onderscheid maken dan de beeldbank die Martin aangaf. Het kunnen immers niet dezelfde bruggen zijn die we op de foto's zien. Maar welke van de vier weten we nog niet. Ik houd het met Martin op het Beatrixkanaal. We zitten zeer heet. Alle andere plekken met betonboogbruggen zijn in de bovengenoemde boeken met foto's gedocumenteerd en daar zijn de bruggen anders van vorm en spanwijdte.

15-02-2010, Martin Snuverink: Dus niet het Markkanaal. Ik zou niet zo gauw een ander Nederlands kanaal met een profiel als op het zoekplaatje weten dan het Beatrixkanaal bij Eindhoven, dat in de jaren 1930 is gegraven. Er zijn in 1940 vier bruggen opgeblazen die in 1936 zijn gebouwd. Deze waren dus maar een zeer kort leven beschoren. Van die bruggen heb ik nauwelijks beelden gevonden, behalve van die in de Oirschotsedijk en de Zeelsterbrug.
Op http://atlantis.rhc-eindhoven.nl/Atlantis/?application=tha&database=tha&service=search&templatename=eenvoudig.htm, zoeken de foto’s 0018871, 0018873, 0018874 en 00188875. Het gekke is dat foto’s 0018871 en 0018873 dezelfde, maar toch een andere brug laten zien dan 001874! De enige verklaring die ik kan bedenken is dat de brug in 1940 is opgeblazen, hersteld en in 1944 opnieuw verwoest (dit is zo volgens Wikipedia).
Als foto 0018874 de brug van het zoekplaatje is (wat ik vermoed), is de foto van de andere kant genomen. Graag een zienswijze van anderen.

01-02-2010, Sjoerd Eeftens: Blijkens "Bruggen in Nederland" deel II, Matrijs 1998, red. J. Oosterhoff, bouwde de NV Industriëele Maatschappij van F.J. Stulemeijer en Co. in 1912 twee vaste bruggen over het Markkanaal. In 1918 werd dit bedrijf de NV Internationale Gewapendbeton-Bouw (IGB) te Breda. Het was een concurrent van Vriens. Waar die twee vaste (betonboog-)bruggen lagen is nu niet meer van belang. Helaas staan van Vriens, noch van de opvolger, de Bredasche Beton- en Aannemingsmaatschappij, behalve de Wilhelminabrug over de singel te Breda van 1912, geen daden vermeld. Het Markkanaal is het dus niet, al voldoet de omgeving op het ZP er wel aan.

01-09-2009, Martin Snuverink:
Inmiddels is er wat meer bekend over de bruggen over het Markkanaal.
De eerste Bergse brug was een ophaalbrug. Volgens de topokaarten bestond deze nog in 1947. In 1959 was er helemaal gen brug meer en in 1969 waren er hoge opritten en een nieuwe vaste brug verschenen. Als de betonnen brug van het zoekplaatje van de vóór de oorlog dateert, kan het niet de Bergse brug zijn. Maar als de huidige brug van na 1976 dateert, moet hij een vaste voorganger hebben gehad, die tussen 1959 en 1969 is gebouwd.
Zie http://verdijk.info/roots/tim/timmermans_terheijden.htm.

20-02-2008, Martin Snuverink: Bij nader inzien denk ik dat dit niet de meest westelijke brug (in de N 285) over het Markkanaal is, maar de ca 600 m oostelijker gelegen Bergse brug. Nu is hier een stalen boogbrug, waarschijnlijk ter vervanging gebouwd bij de verbreding van het kanaal in 1976. We kijken dan naar het westen. Overigens bouwde de Bredasche Beton Mij overal in NL en vooral watertorens in Friesland.

19-02-2008, Martin Snuverink: Waarschijnlijk is dit de brug over het Markkanaal tussen Breda en Terheijden in de Bredase baan (nu N 285). Deze brug is in WO II opgeblazen en later door een modernere vaste boogbrug vervangen.

 

G 1493 EINDHOVEN, Ranonkelstraat

Opgelost op 13-04-2011 door Wim de Koning Gans

13-04-2011, Wim de Koning Gans: G 1493 is de Ranonkelstraat in Eindhoven http://maps.google.nl/maps?

13-04-2011, Martin Snuverink: De lantaarnpalen wijzen op Eindhoven.

 

G 1483 EINDHOVEN, Weteringstraat

Opgelost op 13-04-2011 door Theo B.

13-04-2011, Theo B: Flink aangepakt, maar nog wel herkenbaar. Eindhoven. http://maps.google.nl/maps

 

G 1221 EINDHOVEN, Jan Smitzlaan 11

Opgelost op 08-10-2010 door Kees v.d. Hoeven

-Mogelijk Huize de Grave in Eindhoven

08-10-2010, Kees v.d. Hoeven: Dit is de Jan Smitzlaan in Eindhoven. Huisnummer 11.
Ik ben net wezen kijken. Op entreemuur staat nog steeds "De Garve" in steen gebeiteld. Op de foto zien we de zijkant van het huis, vanaf de Elzentlaan. Ik denk dat Google View niet veel zal helpen, want er staat een hoge haag voor. Maar het is onmiskenbaar, de specifieke zolderraampjes en erkers zijn er nog steeds.

04-10-2010, Sander van Wijngaarden: bij nadere bestudering lijkt geschreven te staan huize de garve. Later is er weer met modern schrift bij gezet ,,eindhoven ? ,,..

 

G 2351 EINDHOVEN, Hoogstraat

Opgelost op 29-01-2013 door Sjoerd Eeftens

-Spoorwegovergang.

29-01-2013, Sjoerd Eeftens: En het klopt. Het pand met de ramen in de kopgevel en de afgeschuinde kap rechts van de doorgaande weg staat er nog; de rest is vervangen door nieuwbouw. Leuke foto. De wachterswoning ter plaatse, die op het zoekplaatje links buiten beeld staat, is ook nog aanwezig. Even rondzwaaien op streetview: Eindhoven Gestel Hagenkampweg zuid / kruising met de Hoogstraat. http://goo.gl/maps/GKyMa

29-01-2013, Sjoerd Eeftens: Dit is vermoedelijk de spoorwegovergang in Eindhoven Gestel waar de tramlijn naar Valkenswaard de voormalige spoorweg Hasselt - Eindhoven kruist. Ik ga op zoek naar bewijs.

 

G 2209 EINDHOVEN, Volderstraat

Opgelost op 03-10-2012 door Jan emmens

-Muziekwinkel van B. Rubens

03-10-2012, Jan Lemmens: Pand rechts http://hosting25.deventit.nl/ehoven/atlantispubliek/default.aspx?modules=beeldbank#media/733556/1

03-10-2012, Jan Lemmens: Je had in Eindhoven "De Eindhovense Muziekhandel" van Barend Rubens aan de Demer 32.