G 239 PRINCENHAGE, Burg. Kerstenslaan

Opgelost op 10-11-2008 door Theo van Gijlswijk

10-11-2008, Theo van Gijlswijk: "Villa Salatiga" aan de Boschlaan ( nu Burgemeester Kerstenslaan) in Princenhage. Zie de beeldbank Breda.http://breda.pictura-dp.nl/content/view/15/39/ Zoeken op Salatiga of indentificatienummer: A2825

29-01-2008, Berry Meester: Martin, ik zie geen tramspoor maar dat wil niet zeggen dat deze er dan niet is.

29-01-2008, Martin Snuverink: Indische naam. Eiken, dus zandgrond. Zoeken in Arnhem e.o. Zie ik een tramspoor?

 

G 470 PRINCENHAGE, Bredascheweg

Opgelost op 18-10-2008 door Martin Snuverink

-Afzendster, waarschijnlijk Philomene Blomjour die een kaart aan haar zus, mevr. wed. H. Jansen-Blomjour te Tilburg zend.

18-10-2008, Martin Snuverink:
Deze villa staat in Princenhage aan de Bredasche weg, sinds 1942 in Breda aan de Haagweg, aan de noordzijde bij de hoek met de Nieuwe Heilaarstraat.
De zijkant is te zien op funda.nl, zoeken Breda, Haagweg 401, buurtfoto’s, het meest rechtse loepje naar NO wenden.
De naam is niet Blomjour, maar Blomjous. In 1909 trouwt de in Tilburg geboren Philomena Constantia Maria Josephina Blomjous met Johannes Bernardus Maria van Glabbeek.
Henriette Andrea Josephina Marie Blomjous, geboren te Tilburg 26/12/1877, trouwt 29/05/1900 te Tilburg met Hendrik Arculius Josephus Jansen. In 1919 hertrouwt zij met een andere heer Jansen (geen zwager). Henriette was een tante van Philomena. De schoonouders van Philomena hebben in Princenhage gewoond. Voor een bewijsfoto klik HIER

G 507 ROOSENDAAL, Station

Opgelost door Sjoerd Eeftens en Dik kralt

-Afz: Marie Tommel, Breedesteeg 5

28-10-2008, Dik Kralt: Dit is het "nieuwe" station van Roosendaal. Gebouwd in 1907. Typisch grensstation.

28-10-2008, Sjoerd Eeftens: Dit is het stationsgebouw van Roosendaal uit 1907. Zie stationsweb.nl.

 

G 288 ROOSENDAAL, Brugstraat 55-57

Opgelost op 23-02-2008 door Martin Snuverink

23-02-2008
, Martin Snuverink: Roosendaal, Brugstraat 55-57. Nieuw Sationskoffijhuis, fa. Arnold, later Hotel Merks. Zie: http://photobase.roosendaal.nl/scripts/archief.dll/record?ID=52201&pg=0&nr=32756 Er zijn meer fotos. De panden bestaan nog, sterk verbouwd en nu hagelwit. A. Arnold is waarschijnlijk de in 1876 in Rotterdam geboren Albertus, die in 1900 in Roosendaal met Wilhelmina Hack is getrouwd.

 

505 RUCPHEN, Zundertseweg 3

Opgelost op 19-11-2012 door Jan Spoolder

-Villa met schuur.

19-11-2012, Jan Spoolder: 505 is de villa 'Sonnevanck' aan de Zundertseweg 3 in Rucphen (N-B).
Gebouwd in 1912 door architect C. Mol. Later in gebruik als dokterswoning- en praktijk.
http://goo.gl/maps/2CWpZ Nummer PNB001056600 in de film- en fotobank Noord-Brabant.

 

G 045 RIJEN

Opgelost op 19-07-2008 door Wim Boomgaard

Op de ruit boven de deur staat: van den Bogaard en bordje verlof. Mogelijk Soesterberg?

19-07-2008, Wim Boomgaard: Uit het blad "Luchtvaart" nr.7 30 maart 1912: Dhr. Bahle trok in bij herbergier van den Bogaard in Rijen. Nabij Rijen lag het vliegveld Gilzen-Rijen.

 

063 SCHIJF, Het Dreefje 3

Opgelost op 24-08-2008 door Jan Lemmens

24-08-2008, Jan Lemmens: Toen ik deze foto zag, dacht ik "dit is de Ludwigstraat in Roosendaal met de panden 1, 3 van de achterkant genomen". Maar na bestudering van afbeeldingen van deze villa's, kon dat niet zo zijn. Wel duidelijk was wie de architect moest zijn, namelijk Jacques Hurks (1890 Vught - 1977 Roosendaal). Deze architect maakte het ontwerp voor de Sint Josepkkerk in Roosendaal. Deze kerk heeft een bakstenen koepelgewelf van bijna 19 meter doorsnede wat een hele prestatie was. Het geldt voor Roosendaal als het meest indrukwekkende monument van de 20e eeuw. In 1925 begint hij als zelfstandig architect. In deze eerste jaren ontwerpt hij in een herkenbare stijl o.a een villa in Rucphen, Martinusstraat 9, huizen in de Ludwigstraat in Roosendaal en een boerderij in Schijf. Deze boerderij en stal "De Gerda Hoeve" staat op de foto. Op de site www.gerdahoeve.nl staat het woonhuis in de sneeuw afgebeeld. De boerderij ligt aan Het Dreefje 3 in Schijf, vlakbij Nispen onder Roosendaal.

 

G 1873 SEPPE, St. Gerardus retraitehuis

Opgelost op 17-01-2012 door Peter Smaardijk en Ingrid Evers

17-12-2012, Peter Smaardijk: Ingrid heeft dit heel goed gezien. Dit is het Sint Gerardus retraitehuis in Seppe: http://www.regionaalarchiefwestbrabant.nl/memorix/c2010970-d156-11df-8ddc-86e145576265

12-12-2011, Ingrid Evers: Veel jonge vrouwen in een groep en een paar geestelijken? Eerder een retraitehuis dan een (kost) school, lijkt mij.

639 SLEEUWIJK, Ned. Herv. kerk

Opgelost op 22-11-2008 door Dennis de Waart

22-11-2008, Dennis de Waart: Dit is de Ned. Herv. kerk van Sleeuwijk in Noord - Brabant.

G 1962 SON, Kanaalstraat

Opgelost op 19-05-2012 door Jan Lemmens

19-05-2012, Jan Lemmens: De coöperatieve zuivelfabriek St. Petrus aan de Kanaalstraat te Son in Noord-Brabant.

 

G 592 SPRANG-CAPELLE, Raadhuisstraat

Opgelost op 16-02-2009 door Martin Snuverink

16-02-2009, Martin Snuverink:
Sprang-Capelle, Raadhuisstraat.
Bij nader inzien is dit niet Waspik, maar het naburige dorp Vrijhoeve. De meest rechtse boerderij is Raadhuisstraat 70, 5161 NJ Vrijhoeve Sprang-Capelle (nu gem. Waalwijk). Zie http://www.filmenfotobank-nb.nl/ zoeken PNB001059279, PNB001059280 en PNB001059281. Deze nederzetting heeft dezelfde structuur als Benedenkerk in Waspik. De foto is genomen naar het WNW.
Vergelijk vooral de details, de maten en de posities van vensters en muurankers. Merk op dat de boerderij van gele ijsselsteentjes is gebouwd met (ontlastings)strekken van rode rijnsteentjes. Merk ook op dat de rechter boom in beide gevallen dikker is dan de linker en dat er in beide gevallen een halsgevel is.
De boerderij is weer in oude luister gerestaureerd met de ramen en het bovenlicht van de voordeur in roedenverdeling.
De volgende boerderij is niet nummer 72, maar 74 en bestaat ook nog. Zie fotonummers PNB001059282 en PNB001059312. De daaropvolgende boerderijen zijn vervangen, wellicht m.u.v. het op het zoekplaatje niet zichtbare huis nummer 80 .
Dit alles is nu voortreffelijk te zien op funda.nl, zoeken Sprang-Capelle, Raadhuisstraat 77, en spelen met de loepjes.

15-02-2009, Martin Snuverink:
Waspik, Benedenkerkstraat?
Sjieke boerderijen in empirestijl met klokgevels. De straat doorsnijdt de verkavelingsrichting onder een schuine hoek. M.a.w. de verkaveling lijkt ouder dan de wegstraat en dat is opvallend en veelzeggend. Geen slootjes voor de deur, ook niet gedempt.
Ik vermoed sterk dat dit de Benedenkerkstraat in Waspik is.
Het grootrondstempel met Zwaluwe-’s-Hertogenbosch (de "Hallevezolenlijn") was in gebruik tussen 1898 en 1914. Kennelijk gebruikten de posterijen en spoorwegen i.p.v. de namen Hooge Zwaluwe en Lage Zwaluwe de naam Zwaluwe. Waspik had een station aan de Hallevezolenlijn.

 

G 1557 STAMPERSGAT, Martelaren van Gorcumkerk

Opgelost op 26-05-2011 door Jan lemmens

26-05-2011, Jan lemmens: De kerk H.H. Martelaren van Gorkum. Deze kerk is gebouwd naar het ontwerp van de architect Wolter te Riele. Deze kerk uit 1924 heeft een dubbelganger en dat is de St. Jacobus de Meerdere kerk in Lonneker (Ov) 1911-1912. De kerk in Lonneker heeft een voorplein en in Stampersgat niet.

   

G 757 STEENBERGEN, St. Gummaruskerk

Opgelost op 30-06-2009 door Dennis de Waart

-Kerkinterieur met daaronder de tekst: Joseph Cuypers & Jan Stuyt, Architecten Amsterdam. Anno Domini 1907. Op 30 december 1906 door beide architecten vanuit Amsterdam verzonden naar de weledele heer M.J.W. Timmermans in Schijndel. Van welke kerk zien we hier het interieur?

30-06-2009, Dennis de Waart: Hoewel de getoonde bewijsopname en de fotonummers 0071861, 0071863, 0071856, 0066585 en 0016618 van de beeldbank van het Stadsarchief s' - Hertogenbosch van het interieur van de Sint Jacobskerk aldaar redelijk overeen lijken te stemmen zijn bij nader inzien de nodige verschillen met het zoekplaatje aan te duiden.
Het blijkt hier om het interieur van de St. Gummaruskerk in Steenbergen te gaan aan de Westdam 21. Gebouwd naar een ontwerp van Cuypers en Stuyt in 1900 - 1903. Het interieur van deze kerk komt exact overeen met het zoekplaatje. Martin zette me op het goede spoor met het in hoofdlijnen gelijkend interieur van de St. Jacob in Den Bosch. Zie voor interieuropnamen de volgende links: http://www.orgelfoto.nl/option_1/main.php?g2_itemId=29541 en:
http://members.home.nl/heemkundekring/bezienswaardigheden.pdf
Op deze bewijsopnamen is het interieur reeds van beschilderingen voorzien die op het zoekplaatje nog afwezig zijn.

29-06-2009, Martin Snuverink: Dit is de Sint Jacobskerk aan het Jeroen Boschplein in 's-Hertogenbosch.
Bewijsbeelden zijn te vinden op o.m. http://www.bastion-oranje.nl/Mondag140902zichtopaltaarJacobskerkGM.jpg en
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Jacobskerk_(Jeroen_Boschplein,_%27s-Hertogenbosch

   

396 ST. OEDENRODE, Borchmolendijk

Opgelost op 26-12-2007 door Peter Verschelden.

26-12-2007, Peter Verschelden: Na aanleiding van de opmerking van Martin gezocht in Noord-Brabant. Het moest wel een trambrug zijn. Volgens mij is het de trambrug bij St. Oedenrode over de Dommel. Deze foto is genomen vanaf de daar aanwezige watermolen.
Een foto van het pand op 396 vind je op www.filmenfotobank-nb.nl als Borchmolendijk 26 te St. Oedenrode (zoeken onder nr. PNB001061109) Voor zover ik heb kunnen nagaan was het de Hambrug, welke in de oorlog verwoest is.

14-11-2007, Martin Snuverink: Noord Braband.

 

G 1200 ST. OEDENRODE, Borgmolendijk 11

Opgelost op 06-06-2010 door Jeannet de Swijger

-Cafe de Zwaan, G.W. van Helden. Tel. 61

06-06-2010, Jeannet de Swijger: Dit was cafe de Zwaan Borgmolendijk 11 te St. Oedenrode. Later werd het Jan Bosch en nu is het Cafe-Biljart 't Pumpke .
zie http://beeldbank.bhic.nl . nr HT101-003511 Het cafe is aardig verbouwd maar het huis rechts staat ook op zp.

 

1415 STRATUM, Pastoor Harkxplein

Opgelost op 09-12-2012 door Jan Spoolder

-Militairen op een plein bij een kerk.

09-13-2012, Jan Spoolder: Dit is de St. Georgiuskerk (Joriskerk) aan de Stratumsedijk, tegenwoordig het pastoor Pastoor Harkxplein in Stratum (Eindhoven).
Hoewel er zeker militairen op de foto staan, lijken de heren met de witte broeken zich op te maken voor een slipjacht.
http://docman.uvt.nl/thadocs/THAPBK030000618.jpg
http://www.eindhoveninbeeld.com/foto.php?foto=21892&sel=joriskerk
http://goo.gl/maps/tsIbi

30-11-2012, Dennis de Waart: Dit zou in Noord Brabant kunnen zijn en anders ergens anders aan de grenzen van ons land. Naast de ruiters doen de militairen bij de auto links en bij de paarden rechts me denken aan de mobilisatietijd van '14-'18