G 227 UDEN, Kerkstraat

Opgelost op 24-01-2008 door Martin Snuverink en Jeannet de Swijger

24-01-2008, Jeannet de Swijger: Dit is inderdaad Uden kijk ook op http://www.fotobank-nb.nl zoeken op Kerkstraat Uden.

24-01-2008, Martin Snuverink:
Dit is in de Kerkstraat in Uden. Zie http://oscosc.thijskappen.nl/publicaties/wkgrmettes/wordtvervolgd/aflev02-feb2004.htm

 

G 2276 ULVENHOUT, H. Laurentiuskerk

Opgelost op 01-12-2012 door Jan Spoolder

-Op achterzijde: W.T. Veerstraat 41 II.

01-12-2012, Jan Spoolder: Deze heren poseren voor de H. Laurentiuskerk in Ulvenhout. http://goo.gl/maps/agSuI

 

G 677 VALKENSWAARD, St. Aloysiusschool.

Opgelost op 20-04-2009 door Theo van Gijlswijk

-Op het bord boven de deur: Unesco tentoonstelling, "de weg tot elkaar"

20-04-2009, Theo van Gijlswijk: Dit is de Sint Aloysiusschool in Valkenswaard. De St. Aloysiusschool in Valkenswaard stond vroeger aan de Dommelsweg nu aan de Kromtraat 12. Op Schoolbank staat nog een mooie bewijsfoto.
http://www.schoolbank.nl/school_photo.html?_a=view&gid=502305&_gid=a15d27f0222c65eb2dc7a2af241df3fb
Zie beeldbank Regionaal Historisch Centrum Eindhoven:
http://www.rhc-eindhoven.nl/index.php?table=zoeken Fotonr: 0008180

G 123 VEEN, Maasdijk

Opgelost op 23-02-2008 door Martin Snuverink

23-02-2008, Martin Snuverink: Dit huis staat nog steeds aan de Maasdijk in Veen, bij het veer naar Aalburg.

20-01-2008, Martin Snuverink: Het bestuur van de Historische Vereniging 'Het Land van Brederode' heeft bericht dat dit niet de Lek bij Hagestein is.

16-12-2007, Martin Snuverink: Ter adstructie van mijn vorige reactie: achter de stoomboot zien we een krib en de fotograaf stond waarschijnlijk ook op een krib. Dit komt voortreffelijk overeen met het topografisch kaartbeeld van 1911.

16-12-2007, Martin Snuverink: Dit is vrijwel zeker een stoomboot van een rederij die een geregelde dienst over een grote rivier onderhield. De Reederij de IJssel te Gouda, die een passagiersdienst onderhield tussen Gouda en Rotterdam blijkt niet te passen. Ik heb een ingekleurde afbeelding gevonden van een dergelijke boot in Ouderkerk aan de IJssel (qoop.nl, zoeken ouderkerk veerboot).
Meer kans maakt een aanlegsteiger van de Reederij op de Lek. Deze onderhield diensten tussen Rotterdam en Culemborg met vele tussenstops, waarvan in aanmerking komen Middelweg, Groot Ammers, Ammerstol, Langerak en Hagestein. Hagestein maakt nmm verreweg de grootste kans. Het gaat dan om een plek aan de Lekdijk (hoe kan het anders) ter hoogte van de Nijensteinseweg. Daar stond een huis genaamd Lekzigt. Nu is hier de Zand- en Grindhandel Lekzicht. Nog in de jaren 1950 liep het Lekwater vlak langs de dijk. Nu is hier de loswal van Lekzicht. Het grote huis zou Lekzigt kunnen zijn. Vergelijk bijgevoegde kaart uit 1916 (qoop.nl, zoeken Lekzicht Hagestein).
Voor veerdiensten over de Zuiderzee heb ik geen aanwijzingen gevonden.
PS: De gevonden afbeeldingen heb ik separaat toegezonden.

 

G 1192 VEGHEL, Haven, NCB gebouw

Opgelost op 03-06-2010 door Theo B

03-06-2010, Theo B: Niet NCA maar NCB in Veghel. Zie fotonr. VEG1053 van de beeldbank BHIC. http://www.bhic.nl/index.php?id=10137&zoekfoto=VEG1053

 

G 1942 VELDHOVEN, Dorpstraat 15

Opgelost op 28-01-2012 door Theo B.

-Café G. Verhagen met muziektent.

28-01-2012, Theo B: Dit is nu Grand Café Saint Tropez Dorpstraat 15 in Veldhoven. http://g.co/maps/g4uyr

G 1033 VELP (NB), Cafe "Nieuwe Elft"

Opgelost op 09-04-2010 door Sjoerd Eeftens

09-04-2010, Sjoerd Eeftens: Vandaag gekeken bij de Kleine Elft in Velp bij Grave. Het café is gebouwd in 1911, getuige de gevelsteen. Het café staat leeg; het is verkocht aan Rijkswaterstaat. Er komt een rotonde; zal het zijn eeuwfeest halen? Stichter was de heer Schipper. Zijn achterkleinzoon Tiny heb ik vandaag opgezocht in Zaalheuvel, een dorpje bij Velp. Hij kon bevestigen dat op het ZP het café van zijn voorvaderen staat. Hij vertelde dat er ooit een vrachtauto naar binnen is gereden onder de slaapkamer van zijn zuster, dus onder het woord ELFT. Toen is de gevel gewijzigd en vernieuwd. Op de bewijsfoto’s, die ik meestuur, staan ter plaatse van het terras, dat toen aan de wegzijde lag, dezelfde luiken als op het ZP. Rechts van het woord ELFT op het ZP staat een boom. Op één van de bewijsfoto’s staat die boom ook. Tiny Schipper zou bij zijn familie vragen of er nog andere foto’s voorhanden zijn. Wat mij betreft is het bewijs wel rond.

22-02-2010, Gerrit Ekkel: Nog steeds uitgaande van De Nieuwe Elft Bij Grave/Velp kunnen we aannemen dat de Gen.Bonskazerne (1939) inmiddels in gebruik was.
Gezien het feit dat het duitse militairen zijn moeten we de foto waarschijnlijk dateren op 1941-1944 en dat geldt dus ook de staat van het cafë De Nieuwe Elft. Dat er daarna aan verbouwd is is niet onwaarschijnlijk.

03-02-2010, Dik Kralt: Hoewel ik het in de huidige situatie wat de weg betreft niet kan plaatsen, lijkt het pand rechts van de Generaal Bonsweg behoorlijk op het profiel van het zoekplaatje. Ik bedoel daarmee de uitbouw rechts, de daarop geplaatste schoorsteen en het puntdak. Het pand staat echter op streetview helemaal in het lover, zodat het niet te controleren is op die manier.

03-02-2010, Sjoerd Eeftens: Café De Nieuwe Elft is Rijksweg 4. Het café met het mansardedak, Rijksweg 1, is aan de noordwestzijde van de weg, meer naar Grave toe. Rijksweg 2A was in 1972 het zeer door ons gewaardeerde PMT waar wij, lichting 1972-4, veldartilleristen uit de naburige Generaal de Bonskazerne onze avonden doorbrachten. Tehuisvader en -moeder daar waren (wijlen) Louw en Ali Uuldriks met wie ik nog een tijdje heb gecorrespondeerd; alle brieven zijn nog in mijn bezit. Het PMT lag ten noordoosten van café De Nieuwe Elft. Als we zondagavond uit de bus stapten dronken we er nog wel eens wat. Ik ben er vrij zeker van dat het ZP dit café is, op de hoek van de Gen. de Bonsweg en de Bosscheweg.

01-02-2010, Theo van Gijlswijk: De twee soldaten staand 2e en 3e van rechts staan ook op de reeds opgeloste foto G1036.

Reek:
fotonrs: BCL3754 en SCH1109 van de beeldbank: http://www.bhic.nl/index.php?id=10106 is een oud pand met de naam De Kleine Elft, gelijkend op het zoekplaatje, echter verschillend in naam ook andere kopgevelindeling.
Fotonrs: BLC3767, BCL3811 en BCL3790 geven een nieuwer pand weer. Op de luchtfoto BCL1596 van Reek staat dit pand helemaal onder in beeld. Dit pand stond de Rijksweg hoek Condorweg in Reek.
Al deze foto’s zijn volgens de beschrijving in Reek gesitueerd. Het pand is afgebroken, ter plaatse is nu een rotonde.

Velp nb:
Het huidige telefoonboek geeft in Velp nb Café De Elft Bosschebaan 1, dit is op de hoek met de Generaal de Bonsweg. Het huidige nieuwe of vernieuwde pand is te zien via Google streetview zoals Vincent al schreef. Op http://watwaswaar.nl/#bA-My-6-1-1v-1-3lLc-1Z8C---jYi de oude topografische kaart van 1943 gaat de Generaal de Bonsweg nog met een hoek in het verlengde van de Steegsehofseweg naar het kruispunt met de Vogelenzangseweg. In die driehoek stond een gebouw, mogelijk de “oude” ‘De nieuwe Elft’. Nu gaat de Generaal de Bonsweg recht toe recht aan naar de Bosschebaan.

Het BHIC heeft nog een foto van Cafe Restaurant De Elft (1916) plaats Velp. VEL0006.
En twee foto’s van een ander café De Elft nl de nrs BCO010346 en BCO010353
De gebouwen zien er ogenschijnlijk anders uit zijn allemaal gesitueerd in Velp aan de Rijksweg

Op Qoop zoeken met Elft twee suikerzakjes met afbeelding van cafe De Elft . Bossebaan 1 in Velp gem Grave.
Gebouw met zadeldak, en andere kopgevelindeling.
Elders een suikerzakje van cafe De Nieuwe Elft in Velp gem Grave gezien, zonder afbeelding.
Adres Rijksweg 4, eigenaar A. Schippers.

Naar mijn idee moeten we zoeken op het kruispunt Bosschebaan, Vogelenzangseweg en Generaal de Bonsweg , naar de voorloper van de huidige “De Nieuwe Elft” , iets wat naar mijn idee alleen nog maar door een plaatselijk deskundige opgelost kan worden.

29-01-2010, Vincent van Rijn: Reek heeft een heel ander dak/gevel. Deze lijkt er minder op.
Velp lijkt er nog het meest op. Ook als je weg en begroeing vergelijkt met de oude foto. komt dit ook aardig in de buurt. Alleen het harde bewijs is er nog niet. Aangezien het mijn foto is, en deze bij foto's van Delft zat, dacht ik in eerste instantie aan Delft.
Maar daar was verder geen aanwijzing/bewijs voor.

29-01-2010, Inzender van deze foto: Die foto van Cafe "nieuwe Elft" moet bijna zeker wel in Delft gemaakt zijn. Ik vemoed dan ook dat dit niet Nieuwe Elft moet zijn, maar Nieuwe Delft. Maar dat weet ik niet zeker. Dat het Delft is, weet ik bijna zeker. Dit weet ik omdat dit bij de foto staat en er ook andere herkenbare "Delft foto's" bij zaten.

29-01-2010, Jan Lemmens: Reek, De Kleine Elft.
BHIC: BCL3754 Ook andere foto´s van na de verbouwing. De foto is, volgens mij, van de ander kant genomen. De luiken zijn hetzefde.

28-01-2010, Vincent: Ik heb met Google streetview de plek bekeken die Sjoerd Eeftens aangeeft.
Op de gevel staat momenteel inderdaad "Cafe Nieuwe Elft"
De gevel lijkt er ook op. Alleen kleine wijzigingen. Het bovenste raam is nu breder en komt niet meer overeen. en er zit nu achter een aanbouw aan. En de ramen onder in de gevel lijken anders.
Grote vermoedens dat dit het pand is. Maar zekerheid is er niet.
Zou bij grote toeval ook de zelfde naam kunnen zijn met een soort gelijk pand. Maar dat zou wel heel toevallig zijn.......
Ik denk dat Sjoerd gelijk heeft.

28-01-2010, Jeannet de Swijger: Kijk eens op Google maps, is dit wat jullie bedoelen.

28-01-2010, Ingrid Evers: Elft is een zoetwatervis. Als zodanig kan dit café volgens advertenties in historische kranten net zo goed in Weesp hebben gestaan als in de buurt van Grave Kijkend naar de bouwconstructie lijkt de eerste verdieping van de topgevel een schuifraam te hebben. Dat opent waarschijnlijk meer 'noordelijke' perspectieven.

28-01-2010, Ingrid Evers: Hier zijn inmiddels tal van suggesties gedaan, maar steeds over een gelegenheid met de naam 'De Elft' of (ee andere?) 'De kleine Elft'. Geen van alle hebben ze iets gemeen met het gebouw op het zoekplaatje. Moeten we niet elders zoeken, of tenminste naar een pand dat voor kortere of langere tijd 'Nieuwe Elft' heette? En was dat pand dan de vervanger van weer een eerder gebouw?

28-01-2010, Sjoerd Eeftens: Het café De Elft staat er nog. Het staat ten noordoosten van de kruising van de Bosscheweg en de Generaal de Bonsweg. Ertegenover komen de landwegen De Eek en de Vogelenzangscheweg uit op de Bosscheweg. Ik kan geen bewijsfoto vinden maar die moet er toch ergens wel zijn.

28-01-2010, Jan: Wegrestaurant 'de Elft', Elfterweg Grave. Lijkt echter geheel niet op G1033

28-01-2010, Theo van Gijlswijk: Er is een cafe-restaurant 'De Elft' aan de Bosschebaan 1 in Velp nb. Er is of was ook een cafe 'De kleine Elft' in Reek nb. Op de website: http://www.bhic.nl/index.php?id=10106 zoeken bij foto's op 'kleine elft' geeft 30 foto's.
Fotonrs VEL0006 en BCL0010346 laten het cafe in Velp zien.
Fotnrs BCL3754 en SCH1109 een oude foto van 'De Kleine Elft' in Reek en de fotonrs BCL 3767, BCL 3790 en BCL3811 afbeeldingen van het nieuwe of vernieuwde pand in Reek. Niet het cafe van dit zoekplaatje, maar we moeten toch dichtbij zijn!

28-01-2010, Sjoerd Eeftens: Café de Elft was gevestigd in Velp nabij Grave, aan de oude rijksweg naar Den Bosch, nabij de Generaal de Bonskazerne. Wie kan een bewijsfoto vinden?

706 VLIERDEN

Opgelost op 28-09-2009 door René Martens

-Opschrift om de vooringang: Mijn huis is een huis des gebeds.


28-09-2009, René Martens: Bij foto 706 Kerk weet ik bijna zeker dat dit de oude kerk in Vlierden is. Vlierden is nu een kerkdorp van de gemeente Deurne. Ik zal je een scan van een kaart ervan sturen

G 1388 VRIJHOEVE, Raadhuisstraat 109

Opgelost op 04-01-2010 door Jan Lemmens

04-01-2011, Jan Lemmens: Raadhuisstraat 109 te Vrijhoeve. De voorgevel van dit pand is nu vernieuwd maar het pandje er naast is nog zoals het was. Dit volgens Google Maps http://maps.google.nl/maps?

03-01-2011, Leo R: Ablasserwaard / Vijfheerenlanden.

 

G 1561 VUGHT, Taalstraat 76

Opgelost op 26-05-2011 door Dennis de Waart

26-05-2011, Dennis de Waart: G 1561 is Sophias Burg, voorheen Sophiae Domus, Taalstraat 76 in Vught. Wij kijken richting 's-Hertogenbosch. Zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Sophia%27s_burg_rechterdeel.jpg

 

G 881 VUGHT, Groensteeg, "Villa Beukenhorst"

Opgelost op 23-10-2009 door Dik Kralt

-
Gelopen 1966 afz. mevr. Wichers of Wickers

23-10-2009, Dik Kralt: Dit is villa Beukenhorst aan de Groensteeg te Vught. zie link: zie link: http://beeldbank.bhic.nl
vul daarna in: PNB001071352

23-10-2009, Jan Lemmens: Wat ik van het stempel kan maken is ESCH (N. B.). De naam zal wel Wichers zijn.

13-10-2009, Sander van Wijngaarden: in bijlage de gevraagde info van zoekplaatje G 881 door ingrid.
de afzender en de poststempel op zich kunnen we hier vast iets mee.

13-10-2009, Ingrid Evers: Is het mogelijk een scan van de achterzijde te plaatsen?

 

G 2324 VUGHT, Retraitehuis Loyola

Opgelost op 07-01-2013 door Jan Spoolder

-De afgebeelde groep mannen zijn hoogstwaarschijnlijk leden van het St. Donatus-broederschap te Altforst, die op bedevaart zijn geweest. Na afloop van de viering kregen zij ter herinnering aan de deelname een "Donatus-medaille". Altforst was een van de plaatsen waar de H. Donatus werd vereerd. Het gebouw waarvoor de groep staat wordt echter (nog) niet herkend als staande of gestaan hebbend in Altforst. Blijft dus de vraag waar de foto is gemaakt.

Bijzonder is dat alle personen een soort onderscheiding of medaille hebben opgespeld.
Slechts van twee personen kennen we de namen, namelijk de broers;

- Stephanus Petrus Banken, geb. Altforst 26.11.1875, landbouwer te Altforst (Woerdsestraat 17), overl. Altforst 3.8.1927, tr. Appeltern 22.11.1901 Johanna Maria Roosing (voorste rij, tweede van rechts)

- Petrus Marianus Banken (Piet), geb. Altforst 13.1.1877, landbouwer te Altforst, overl. Altforst 27.5.1920, tr. Appeltern 21.11.1913 Wouterina Janssen (tweede rij van onderen, geheel rechts)
Het gebouw schijnt niet in Altforst te hebben gestaan, maar waar dan wel? Wellicht in Druten, Nijmegen of ergens over de Maas (Megen?).

07-01-2013, Jan Spoolder: Dit gezelschap poseert voor de refter van het retraitehuis Loyola in Vught. Diverse bewijsfoto's o.a. in BHIC. (Berry: Diverse links werken niet. Tik "Loyola" in op de volgende link): http://beeldbank.bhic.nl/

G 847 WASPIK, Kerkvaartse Haven

Opgelost op 20-09-2009 door Eef van der Lee

-Betreft een viering in 'T Hof van Holland met terras, perceel lijkt schuin op de straatkant te liggen wat wijst op langstraat. Type boerderij komt veel voor rondom sprang capelle. Achterzijde afgestempeld zwaluwe - 's-hertogenbosch (postzegel 2,5 ct groen) Postbode stempel a.21. Verzonden door L. de Boo naar A. de Boo in Vrijenban bij Delft. Kenners geven aan dat dit geen Lage Zwaluwe en geen Made is.

21-09-2009, Martin Snuverink: Perfect gevonden van Eef van der Lee. Het huis moet hebben gestaan aan de noordzijde van het punt waar Veerstraat, Havendijk, Kerkvaartsestraat, Het Vaartje, Raadhuisstraat en Diepenbrockstraat bij elkaar komen. Dit is pal tegenover de zijkant (noordgevel) van het nog bestaande Oude Raadhuis.
Een hedendaagse foto van de huizenrij aan de Havendijk, waarvan ’t Hof van Holland het eerste huis was, is te vinden op http://www.breda-en-alles-daaromheen.nl/waspik%20in%20beeld.htm

20-09-2009, Eef van der Lee: Ik heb hem gevonden Berry, het is Waspik. Kerkvaartse Haven. Hier staat hij uiterst links.

14-09-2009, Leo R: Zie ook de "Hof van Holland"-discussie bij Zoekplaatjes: http://www.zoekplaatjes.nl/900/917A.html
voor de volledigheid, Hof van Holland in Made ziet er tegenwoordig zo uit:
http://www.breda-en-alles-daaromheen.nl/made%20in%20beeld_bestanden/image052.jpg
http://www.heja.com/persberichten/hof-van-holland-wordt-weer-mooi.html

G 113 WERKENDAM, Vissersdijk

Opgelost op 13-02-2010 door Jan Spoolder

-Op deze kaart staat Sliedrecht gedrukt, uitgave Jos Nuss & Co no. 13881, maar volgens "kenner" geen Sliedrecht.


13-09-2011, Christine Hakkers: De prachtige foto van "sliedrecht"met het huis met de pomp van 1901, is het huis waar ikin 1951 geboren ben en staat echt in Werkendam op vissersdijk 5. Mijn moeder heeft hier 88 jaar zelfs gewoond en door haar overlijden staat het familiehuis nu te koop. Het huis met de pomp is te zien onder het kopje "vissersdijk 5 werkendam" Hier zie je wat er overgbleven is van het huis met de pomp van 1901.

13-02-2010, Jan Spoolder: In 1870 had de gemeente Werkendam een overschot op de begroting. Hiervan werden in Amsterdam 2 Norton welpompen aangeschaft. Eén werd er geplaatst aan de Slikstraat, de ander aan de Vissersdijk, en die zien we hier op dit plaatje uit ca. 1901.
De bewijsfoto is gemaakt tegen de kijkrichting in. De voorste 2 panden rechts op het ZP zien we links op de bewijsfoto, evenals de lantaarnpaal.
Voor de volledigheid ook nog een beeld van de hedendaagse situatie. Het vereist wel een geoefend oog om het te herkennen.

09-01-2010, Martin Snuverink:
Hoewel de Hoogstraat in Werkendam waarschijnlijk wel een dijskstraat is, past het beeld hier niet. De dorpspomp in Werkendam is overigens een replica en het is maar de vraag of die pomp op de originele plaats staat. Toch geloof ik nog steeds dat we moeten zoeken in het benedenrivierengebied.

09-01-2010, Jan Spoolder: Exact dezelfde pomp staat aan de Hoogstraat in Werkendam. De bebouwing heb ik daar nog niet kunnen plaatsen, ook niet in de rest van de gemeente. Misschien werden deze pompen vroeger in serie vervaardigd?
http://www.historiewerkendam.nl/index.php

15-11-2009, Piet Prins: Ik ben in het bezit van deze kaart met de opdruk v. Wijngaarden tel: 39, Sliedrecht. De kaart is verzonden op 5 oktober 1906 vanuit Kruiningen met een zegel van 1 cent rood. Misschien moeten we daar gaan zoeken.

24-01-2008, Martin snuverink: Het geschiedkundiggenootschap Heerjansdam heeft mij bericht dat dit niet in Heerjansdam is. Daar is ook nooit zo'n pomp geweest.

18-12-2007, Martin Snuverink: Mogelijk is dit de Dorpsstraat van Heerjansdam. Vergelijk http://www.historisch-genootschap-heerjansdam.nl/fotopage.htm

18-12-2007, Martin Snuverink: Inmiddels is duidelijk geworden dat het ook niet Hardinxveld-Giessendam is.

16-12-2007, Martin Snuverink: Volgens H.W. Wendt is het niet Zwijndrecht, Papendrecht en Sliedrecht. Tweezijdig bebouwde rivierdijken met een flink recht stuk vinden we in Giessendam (Buitendams), Neder-Hardinxveld (Peulenstraat en stukje Rivierdijk), Boven-Hardinxveld (De Buurt), Groot Ammers (Sluis en Voorstraat). Het karakter van de bebouwing past beter bij de Merwede dan bij de Lek, zodat ik aanraad eerst verder te zoeken in Hardinxveld-Giessendam. Ik heb Jan Dubbeldam van de Historische Vereniging Hardinxveld-Giessendam om raad gevraagd.

   

G 1518 WILLEMSTAD, Kerkring

Opgelost op 23-04-2011 door Wim de Koning Gans

-Post en Telegraafkantoor.
Huisnummer bij de deur waar de 2 dames lopen is A 135. Het is een langwerpig zwart bordje met bovenin een A en daaronder 135.

23-04-2011, Wim de Koning Gans: Dit is het postkantoor van Willemstad
http://www.qoop.nl/index.php?page=%2Fshowartikel.php%3FartikelID%253D4449962
En: http://maps.google.nl/maps?

   

589 ZEELAND (NB), Kerkstraat

Opgelost op 28-01-2009 door Hylke Roodenburg

-Bordje bij de deur is onleesbaar.

28-01-2009, Hylke Roodenburg: Ik ben er heel erg zeker van dat deze foto is gemaakt in de Kerkstraat in Zeeland (een dorp in de gemeente Landerd, Noordoost-Brabant). Om iets preciezer te zijn: aan de oostzijde van de straat, tussen de kerk en het oude gemeentehuis (die aan de westzijde staan). Ik rijd geregeld met de bus door het dorp, maar kom er nu niet zo vaak. Een bewijsfoto kan ik daarom lastig aanleveren. De foto is wel als volgt te vinden:
- www.bhic.nl
- Klikken op Lokale geschiedenis
- Bij Brabantse foto's intypen: 1682-001430
- Op de foto van Zeeland is het huis te zien.

Kenmerkend zijn de schuine hoeken en de witte speklaag die precies in die hoeken van onderen zichtbaar is. Daarom vond ik het altijd een gek gebouwtje.