G 1443 LAREN, Stationsweg

Opgelost op 02-04-2011 door Dennis de Waart

02-04-2011, Dennis de Waart: Ik had geen vermoeden van Velp maar wel van Laren in Noord Holland. Na verloop van tijd toch maar even mijn vermoeden over de Larense kerktoren nagekeken en inderdaad. Aangezien een pand met een wapen (bijna) altijd een postkantoor is zien we hier het postkantoor in Laren (NH) aan de Stationsweg. Bewijsopnamen naar de webmaster verzonden.

28-03-2011, Jan Lemmens: Op de straat voor het pand is dat geen tramwissel?

17-02-2011, Guus Jeurissen: Ik heb een vermoeden van Velp, maar moet gaan kijken, heb nog te weinig info.

 

G 1750 LAREN, Naarderstraat (NH)

Opgelost op 08-10-2011 door Dik Kralt

-"Welgelegen"

08-10-2011, Dik Kralt: Welgelegen aan de Naarderstraat in Laren Nh.
Zie bIjgaande link: http://www.larensbehoud.nl/internet/rss/readItem.asp?itemID=8232

   

S 026 LAREN (NH), NH. kerk

Opgelost op 09-12-2011 door Dennis de Waart

09-12-2011, Dennis de Waart: Dit lijkt mij de Nederlands Hervormde kerk van Laren in Noord Holland. Zoals uit de onderstaande link naar de website van de Historische Kring Laren blijkt was de kerk voorheen wit bepleisterd, net als op het schilderij. http://www.historielaren.nl/Internet/WebPages/Standard.asp?PageID=72

G 358 LAREN, RK Ziekenverpleging Sint Jan

Opgelost op 29-03-2008 door Theo van Gijlswijk

Theo van Gijlswijk:
G 358 is het gebouw van de ziekenverpleging Sint Jan in Laren. Zie hiervoor www. zoekplaatjes.nl het opgeloste zoekplaatje nr. 396.

 

665 LAREN, Torenlaan

Opgelost op 09-12-2008 door Jeannet de Swijger en Dik Kralt

-De afzender heeft telefoonnummer 88


Tel. 88 voor W.C. de Kruijf pensionhouder Torenlaan te Laren.

G 1091 LAREN, Graanholm Noolenweg 14-16

Opgelost op 19-04-2010 door Jan Lemmens

-Naam op rechter luifel: Villa Zonnehoek


19-04-2010, Jan Lemmens: Dubbel woonhuis de Graanholm Nooleweg 14-16 Laren. Architect Th. W. Rueter 1904. Bonas

   

G 461 LAREN, Enghweg 8

Opgelost op 22-11-2010 door Sander van Wijngaarden en Theo B.

Verzonden vanuit Laren, 1924. Huize "Midden - Eng"

11-11-2010, Sander van Wijngaarden: Theo heeft inderdaad het exacte pand op de enghweg gevonden ..
ik heb een mail gestuurd naar de historische kring laren ...Via Bep de Boer van deze vereniging kreeg ik de bevestiging dat dit pand nog steeds staat op de Enghweg 8 te Laren .
De combinatie van de naam ,,midden engh ,,, de poststempel laren , de vieuw van Theo en de bevestiging van Bep laat bij mij alle twijfel varen en beschouw ik de kaart als opgelost ..
aan berry het eindoordeel natuurlijk

19-10-2010, Theo B: Dit lijkt mij een goede kanshebber. http://maps.google.nl/maps?

15-05-2009, Sander van Wijngaarden: In Laren staat op de Engweg 19 een villa te koop die sterke stijl overeenkomsten heeft. Zoeken op funda. Helaas is dit niet het zoekplaatje, we zitten in Laren dus echt warm mijn inziens.

 

G 066 LAREN, Hilversumseweg 49

Opgelost op 14-03-2011 door Hans Klomp en Martin Snuverink

14-03-2011, Martin Snuverink: Met bing.com is uitstekend te zien dat Hilversumseweg 49 te Laren, hoek Langsakker, naast het bekende St. Jans Kerkhof, het gezochte huis is. Het poststempel is van 1924. Op de topokaart van 1924 staat het huis nog niet aangegeven. Op de kaart van 1932 staat het huis wel aangegeven. Het huis moet dus kort voor 1924 zijn gebouwd. Dit komt goed overeen met de foto.
Wat mij betreft is het zoekplaatje opgelost en is langsfietsen niet noodzakelijk. Gefeliciteerd, Hans! Fraai onderzocht.
Overigens woonde hier in 1942 de familie Van Slooten. Zie http://members.home.nl/rudi.steenbruggen/laan_nieuw_rande.htm.

14-03-2011, Hans Klomp: Aldus is nu de vraag; wie is tante Wiep en waar woonde ze in 1924?
Met Gen Lias heb ik genealogisch onderzoek gedaan en daaruit kwam te voorschijn Wiepkjen Bruining, geb. 15-01-1875 in gemeente Barradeel. waar Wynaldum toen onder viel. Zij is een zuster van de vader van Aafke en Anna. Zij trouwt te Barradeel op 25-06-1903 met Jan Gerrit Meilink. Dit huwelijk wordt vervolgens weer ontbonden op 27-01-1914 te Den Haag ( zie www.famvandevelde.nl . Zij staat niet meer opgenomen in het Bevolkinsgregister (gezinskaarten) van Den Haag over 1913-1939. Vermoedelijk staat haar uitschrijving geregistreerd in de periode daarvoor, welke (nog) niet raadpleegbaar is via het internet. Uiteindelijk vind ik haar terug via de Leeuwarder Courant en daarna via www.historielaren.nl Op 18-04-1952 staat haar overlijdensadvertentie in de Laarder Courant. Dit is de goede Wiepkje Bruining, daar haar overlijden ( op 14-04) wordt gemeld door Aafke Meilink, bijkbaar een kind uit haar huwelijk met Meilink. Als adres staat vermeld Hilversumseweg 49 in Laren. Daar woonde zij ook al op 26-05-1950 toen zij in de Laarden Courant zocht naar een "werkvrouw". Het pand Hilversumseweg 49 is volledig omgeven door groen en niet/nauwelijks te zien met google streetview en Bing maps.
Uit de satelietfoto durf ik niet de conclusie te trekken dat dit pand het zoekplaatje is. Inspectie ter plekke is noodzakelijk. Mogelijk is het pand na 1924 verbouwd. Indien het blijkt niet het goede pand te zijn dient Wiepkje gevolgd te worden vanaf haar echtscheidingsacte. Dit kan in het gemeentearchief Den Haag. Of de weg terug kan gevolgd worden middels het Bev. regeister van Laren, maar ik vrees dat 195o nog te vroeg is om openbaar te zijn.
Indien Aafke Meilink gelijk is aan Mr. Aafke. Meilink, woonde de famile al in de oorlog in Laren, daar deze Mr. Meilink al in 1941 en 1942 historische stukken schreef in de Laarder Courant.

Wie fietst er naar de Hilversumseweg 49?

02-01-2010, Sjoerd van Koten: Tante Wiep heeft wel een erg slecht handschrift. Ik ben het in grote lijnen wel met Jan Jac Hoefnagel eens. Maar volgens mij is de laatse zin iets anders. Zoals ik het lees staat daar: "Miskien kinne Anneke en Aafke op in oar jier wol us ut fan hus komme te xxx". Dit betekend; Misschien kunnen Anneke en Aafke volgend jaar wel komen logeren in xxx. Het laatse woord zou dan een plaatsnaam moeten zijn. Laren??

02-01-2010, Jan Jac. Hoefnagel: voor zover leesbaar geschreven heb ik er dit van kunnen maken:

"Anneke, hier hier het huis van tante Wiep, daar heeft de fotograaf briefkaarten van gemaakt.
Is de arm al weer beter? xxx xxx een xxx verjaardag.
de groeten aan de xxx.
Tante Wiep
Misschien kunnen Anneke en Aafke op een andere avond wel eens het huis xxx "

Kaart is verstuurd aan Anne en Aaf Bruining door hun tante Wiep

Aafke Bruining
07-03-1915 Wijnaldum
29-05-1997 Kollum
wed. van D.A. Feitsma

Anna (Anneke) Bruining
22-09-1916 Wijnaldum
16-07-1997 Oosterbeek
echtg. van P.M. Luca

Achter op de kaart staat met potlood: "Bussum?" geschreven

31-12-2010, Berry Meester: Op verzoek een achterzijde toegevoegd.

 

755 LAREN (NH), Groene Gerritsweg

Opgelost op 02-03-2011 door W. Smit en Bep de Boer

02-03-2011, Berry Meester: Ik heb de Historische Kring Laren gevraagd om eens naar dit plaatje te kijken:

Volgens onze gegevens stond deze villa aan de Groene Gerritsweg. Daar is nu de brandweerkazerne. De villa was een voorloper van de Gooische School te Laren.
Met vriendelijke groet, Bep De Boer

27-01-2010, W. Smit: Foto 755, jaren 30. villa. Deze villa stond in laren nh. / Hoek torenlaan - groene gerritsweg / Ik zal wat meer details opzoeken, zodra ik daartoe in de gelegenheid ben.

 

G 1090 LAREN, Eemnesserweg 20

Opgelost op 05-04-2012 door Sander van Wijngaarden

-Afzender: J. Brandz ?

05-04-2012, Sander van Wijngaarden: een moeilijk plaatje aangezien het hier de achterzijde van een villaatje betreft.
echter toch gevonden eemnesserweg 20 te laren .(streetvieuw) http://g.co/maps/bpa8b
in een omschrijving op internet staat dat de opdrachtgever voor de bouw j.brandz was in 1905 .de afzender van deze kaart 2 jaar na de bouw.

 

1229 LAREN (NH), Sint Janstraat 50

Opgelost op 28-03-2012 door Wil Smit en Peter Smaardijk

-De kaart is verzonden in 1933 vanaf Centraal Station Amsterdam aan Dhr. en Mevr. H. Schlatmann Singel 143 te Dordrecht door Mary en Fred.


28-03-2012, Peter Smaardijk: Misschien Sint Janstraat 50 in Laren? http://g.co/maps/f8gz4

28-03-2012, Wil Smit: l.s. bedoeld huis staat aan de St. Janstraat te Laren NH in het deel tussen de Neuhuysweg en de Engweg. Het huisnummer heb ik niet paraat helaas.

13-02-2012, Bert Kwakkel: Hendrik August Anton Schlatmann, geb. Haarlem ca. 1890, koopman trouwde te Nijmegen op 15-10-1918 met Elisabeth Gertruda Theodora Maria van der Waarden, geb. Nijmegen ca. 1895.
Vooralsnog twee zonen uit dit huwelijk bekend: Reingard (geb. 1925) en Joseph L.M. (geb. 1926).
Fam. Schlatmann woonde tot 1929 aan de Vrieseweg 44 en vanaf 1929 aan het Singel 143 te Dordrecht.

997 LAREN, Steenbergen

Opgelost op 02-12-2010 door Dik Kralt, Jan Jac. Hoefnagel en Jan Lemmens

02-12-2010, Jan Lemmens: Huize Steenbergen, Drift, Laren. Deze villa is ontworpen door Karel Petrus Cornelis de Bazel in 1911 voor de dames C.J. en J. Pabst.

02-12-2010, Jan Jac. Hoefnagel: Dit is Laren - Steenbergen. Villa de Eekhoorn. Atelier van en bewoond door kunstschilderes Corina Pabst
http://www.devalk.com/kunstenaars/pabst/pabst.html zie ook: http://de-wit.net/bronnen/tel1915/pag/453.htm

02-12-2010, Dik Kralt: Huize Steenbergen staat aan Steenbergen in Laren NH. Zie vanuit de lucht link : http://maps.google.com/maps?