G 334 UITGEEST, Hervormde kerk

Opgelost op 19-03-2008 door Bastiaan Stok

19-03-2008, Bastiaan Stok: Dit is de hervormde kerk van Uitgeest. Afgebeeld is de situatie voor de torenrestauratie van 1963.

 

G 2160 UITGEEST

Opgelost op 02-10-2012 door Dibbler

02-10-2012, Dibbler: Volgens mij is dit Uitgeest. Zie het huis met de trapgevel op de volgende sites:
- http://www.ouduitgeest.nl/cgi-bin/beeldbank
en
- http://goo.gl/maps/v7xAl

 

1286 UITGEEST, Nieuwland

Opgelost op 01-11-2012 door Jan Spoolder

-Dorp- of stadsgezicht.

01-11-2012, Jan Spoolder:
Volgens de beeldbank van de HV Uitgeest is deze foto gemaakt aan het Nieuwland aldaar, tijdens de Bloemenfeesten van 1906 of 1911. http://www.ouduitgeest.nl

 

G 781 UITHOORN, Amstel vanaf Marktplein

Opgelost op 21-08-2009 door Martin Snuverink

-Verzonden post restant Muiderberg. 1952. In de tekst: Deze in Muiderberg nagezonden gekregen. Dus opname zal geen Muiderberg zijn

21-08-2009, Martin Snuverink: We kijken hier over de Amstel bij Uithoorn. De foto is later in de middag genomen gemaakt vanaf het Marktplein in Uithoorn. Aan de overzijde zien we de woningen en bedrijfsgebouwen van de Amstelkade te Amstelhoek (nu gem. De Ronde Venen). Links buiten beeld ligt de spoorbrug van de Haarlemmermeerlijnen.
Het bewijs is te zien op http://maps.google.nl/. Het langwerpige bedrijfsgebouw met het schilddak en de over de kade uitstekende laad/losinrichting bestaat nog en is hierop uitstekend herkenbaar. Ook het huis links ernaast is zeer goed herkenbaar.

G 449 VELSEN, Huize Meervliet

Opgelost op 16-05-2010 door Sander van Wijngaarden

-Mogelijk Hees bij Nijmegen.

16-05-2010, Sander van Wijngaarden: De langgezochte g449 is huize meervliet te velsen ..

15-05-2010, Berry Meester: Er blijkt niets te staan, het betreft de bovenkant van een ijzeren hek.

15-05-2010, Berry Meester: Er Lijkt inderdaad iets te staan als Hall of Haz... Ik zal de eigenaar vragen om eens op het orgineel te kijken.

15-05-2010, Jan Spoolder: Staat er in de rechteronderhoek (boven 'Hees') ook nog tekst gekrabbeld of gedrukt, in donkere letters, of lijkt dat maar zo?

 

G 1305 VELSEN ZUID, Van Tuyllweg

Opgelost op 20-10-2010 door Dik Kralt

-Op de achterzijde: Velsen 1932

20-10-2010, Dik Kralt: Dit huis staat op de hoek van de van Tuyllweg en de Goeman Borgesiuslaan in Velsen Zuid. Op bijgaande streetview link is met een beetje manoeuvreren voldoende van het pand te zien. Nieuw zijn de "dakgootondersteuners". http://maps.google.nl/maps?

 

878 VELZEN

Opgelost op 13-04-2010 door Sander van Wijngaarden

13-04-2010, Sander van Wijngaarden: Dit is de villa bij de RK. kerk te Velzen NH.

 

G 1815 VELZEN, Meervlietstraat

Opgelost op 08-11-2011 door Rien Roodzant

08-11-2011, Rien Roodzant: Deze woningen staan in Velsen-zuid aan het gedeelte van de Meervlietstraat wat aansluit op de Rijksweg. Zie Noordhollands archief foto KNA 001002014

 

G 371 VOGELENZANG, Huize Woestduin

Opgelost op 21-04-2008 door Sander van Wijngaarden

21-04-2008, Sander van Wijngaarden: Dit is huize Woestduin, Vogelenzang. Bewijs archief via internet, draf en rensport. renbaan ,, woestduin,, naar beneden en zie hotel Woestduin.

 

G 118 WEESP, Merwedekanaal

Opgelost op 13-12-2007 door Martin Snuverink

13-12-2007, Martin Snuverink:
Deze of een dergelijke foto is al eens eerder als zoekplaatje opgevoerd, waarschijnlijk door Arnold Tak. Dit is de Centrale Ammoniakfabriek in Weesp. We zien het Merwedekanaal van links onder naar rechts boven. Naar rechts onder de Weesper Trekvaart.
Een deel van deze foto met beschrijving is te vinden op: http://www.weesper.nl/wn/wn04aug04.pdf

 

G 989 WEESP, van Houten monument

Opgelost op 17-12-2009 door Dik Kralt en Martin Snuverink

-Niet gelopen fotokaart van monument in parkje met geglazuurde tegels, glas in loodramen en lantaarn boven het dak. Op het tegeltableau een cacaobrander onder het stadswapen van Amsterdam met de tekst: cacaobranden Amsterdam 1828 - 1842. Op een zijwaarts gericht tegeltableau links de tekst: ter herinnering aan het eeuwfeest der uitvinding door Conrad Johannes van Houten aangeboden door de burgerij van Weesp 4 april 1828 - 4 april 1928. Op het zijwaarts gerichte
tegeltableau rechts een fabriekscomplex aan een vaart of kanaal.

17-12-2009, Martin Snuverink: Het Van Houten Monument saat bij het station in Weesp. Zie http://www.historischekringweesp.nl/Expositie.htm.

17-12-2009, Dik Kralt: Dit is Weesp, het van Houten monument dat bij het station stond.

   

G 2385 WEESP, Buitenveer

Opgelost op 06-02-2013 door Gerard Ottevanger en Erwin Esselink

-Molen aan het water.

06-02-2013, Erwin Esselink: Gastkaart 2385 toont molen Het Anker aan het Smal Weesp te Weesp. De vrouw op de voorgrond fietst op het Buitenveer.

06-02-2013, Gerard Ottevanger: Molen het Anker te Weesp
http://beeldbank.amsterdam.nl/beeldbank/weergave/record/?id=010003002690
en http://www.molendatabase.org/molendb.php nummer 433

06-02-2013, Cees Bol: Stempel: Apeldoorn 24 AUG 00.

G 893 WEST GRAFTDIJK, Zuiderstraat 3

Opgelost op 04-06-2010 door Fred Hoek

04-06-2010, Fred Hoek: G893 is Zuiderstraat 3, West-Graftdijk (vroeger Westgraftdijk 118) het huis van smid Jacobus (Co) Verhage en Hemmechien (Emmy) Bosma, op de foto poseren v.l.n.r. zoon Wolfert, dochter Janna, moeder Emmy, dochter Martine, vader Co, dochter Biefka en zoon Irso. De foto is genomen rond 1906. Het dubbele hek kan worden verklaard door de straat die tussen de(zelfgesmede) hekjes doorliep. Bijgaand een afbeelding uit het boekje "Oost- en West Graftdijk In oude ansichten" met daarop het huis van ome Co en tante Emmy. Achter het hek staan zoon Irso, moeder Emmy en vader Co. Co is van Zeeuwse afkomst en Emmy van Groningen en zijn via Zuid-Afrika, Alkmaar en Velsen in West-Graftdijk komen wonen. Co had een smederij die door Irso is overgenomen. Op de foto is goed waar te nemen waardoor het beeld van het 'dubbele hekje' is ontstaan. De kleurenfoto laat een beeld van het huis zien in de huidige toestand (2010).
Over het huis en zijn bewoners verschijnt binnenkort een artikel in De Kroniek, het kwartaalblad van de Oudheidkundige Vereniging van het Schermereiland. (Berry: Zie ook: http://maps.google.nl/maps?)

25-10-2009, Patricia: Op de achterkant van de ongelopen kaart is met balpen geschreven: West-Graftdijk Huis van oom Co en tante Emmy. Links op de deursponning is vaag een nummer te zien: 118?
De deur heeft twee dierenkoppen in het traliewerk: Links een paard en rechts een rund. Verder lijkt het alsof er voor het huis twee hekken staan, strak tegen elkaar aan geplaatst.

 

G 357 WESTZAAN, Zuideinde

Opgelost op 29-03-2008 door Erik Vergunst

29-03-2008
, Erik Vergunst:
Foto G357 heeft op zoekplaatjes gestaan en is opgelost als Zuideinde, Westzaan

   

G 2237 WIERINGEN

Opgelost op 15-10-2012 door Jan Spoolder

15-10-2012, Berry:
Hopelijk vind iemand nog eens een bewijsfoto. Gezien het gemeentewapen gaat deze naar de opgeloste.

15-10-2012, Jan Spoolder:
Op 1 juni 1911 bracht Prins Hendrik een bezoek aan het eiland Wieringen. Links op de poort het gemeentewapen, rechts het wapen van Mecklenburg-Schwerin. Uit " Het niews van den Dag" van 2 juni 1911: " Aan Den Oever toonde de Prins veel belangstelling in de eerepoort, die daar was opgericht uit zeegrasbalen, versierd met netten en groen, en een mooien indruk maakte, De Prins steeg uit het rijtuig om de eerepoort eens goed in oogenschouw te nemen en liet zich over een en ander uitvoerig door den burgemeester inlichten. Hierna werd in goede orde de terugtocht aanvaard." Geen bewijsfoto gevonden.

 

G 525 WILNIS, Gemeentehuis

Opgelost op 24-10-2009 door Kees Stevense

De eerste steen gelegd door I. Padmos Burg. den 30ste juni 1920 in tegenwoordigheid van: W. van Sevenhoven en C. Knigge (wethouders) DJ. Munnik (secr.) J. Brouwer (bouwkundige) en Joh. v.d. Wall (aannemer)


24-10-2009, Kees Stevense: Dit is het raadhuis van de (voormalige) gemeente Wilnis (Utrecht) Op de links naast de deur aangebrachte memoriesteen prijkt de naam van o.a. burgemeester I. Padmos. Hij was tot medio juli 1919 burgemeester/secretaris van de gemeente Tienhoven. Op 18 juli 1919 werd hij benoemd tot burgemeester van de gemeenten Wilnis en Mijdrecht. Het raadhuis is dus gebouwd onder zijn bestuur. In Wilnis is nog steeds sprake van de Burgemeester Padmosweg. De gastkaart toont slechts een detail van het raad-huis, namelijk de deurpartij.
http://www.inoudeansichten.nl/ansichten/showphoto.php/photo/58815

23-11-2008, Martin Snuverink: Hoogstwaarschijnlijk Looperskapelle (Scharendijke, Schouwen-Duiveland).
In het gemeentearchief van Schouwen-Duiveland vinden we “Foto’s uit het bezit van de familie Padmos, o.a. met burgemeester Padmos van Duivendijke, Jaren dertig 20e eeuw.”
Iman Padmos, geb. Brouwershaven 1865, was burgemeester van Duivendijke, dat bestond uit de gehuchten Looperskapelle (met gemeentehuis) en Brijdorpe. De wethouders waren boeren afkomstig uit de Ronde Venen. Dit lijkt mij het gemeentehuisje van Duivendijke in Looperskapelle. Maar ik kan het niet bewijzen.
Aan de Kapelleweg bij nummer 19 (hoort tot Scharendijke) is een klein pleintje waaraan het zou kunnen (hebben ge)staan.

22-11-2008, Dennis de Waart: De voormalige gemeente Duivendijke op Schouwen - Duiveland had een burgemeester Padmos.

G 1862 WINKEL, Pastorie

Opgelost op 15-01-2012 door Harry Kooij

-Met potlood: Hoorn.

15-01-2012, Harry Kooij: Zou dus best wel eens de pastorie in Winkel (nh) kunnen zijn.

 

G 1191 WORMERVEER, Wandelweg 56-60

Opgelost op 04-06-2010 door Dennis de Waart

04-06-2010, Dennis de Waart: G1191 laat het Wilhelminapark in Wormerveer zien met op de achtergrond de villa's aan de Wandelweg 56 - 58 -60. Zie beeldbank gemeentearchief Zaanstad fotonummers 21.16702, 21.38558 en 22.01265. Ofwel:
http://zaanstad.pictura-dp.nl/components/com_memorix/popup.php?mrx_mod=topview&mrx_photo_id=58684
http://zaanstad.pictura-dp.nl/components/com_memorix/popup.php?mrx_mod=topview&mrx_photo_id=28753
http://zaanstad.pictura-dp.nl/components/com_memorix/popup.php?mrx_mod=topview&mrx_photo_id=116433
Ook op Google Maps goed te zien. Bewonder villa Overbosch op Wandelweg 60 nog maar even goed. Zoals op Google Maps te zien zal dit rijtje villa's binnenkort worden vervangen voor winstgevender appartementencomplexen.

 

G 742 WORMERVEER, Stationsgebouw

Opgelost op 20-06-2009 door Theo B.

20-06-2009, Theo B: Dit is het inmiddels gesloopte stationsgebouw van Wormerveer. http://stationsweb.nl/afbeelding.asp?dir=wormerveer&num=23

G 438 WORMERVEER, Dubbele Buurt 25

Opgelost op 05-08-2008 door Dennis de Waart

05-08-2008, Dennis de Waart: G 438 laat de Dubbele Buurt 25 in Wormerveer zien.

G 609 WORMERVEER, Warmoesstraat

Opgelost op 25-04-2009 door Dennis de Waart

Verzonden in 1909, gestempeld haarlem door M ten Wolde uit Aerdenhout aan dhr J.Swan Gen.Bothastraat Haarlem


25-04-2009, Dennis de Waart: Dat de fotograaf met zijn rug naar het oosten stond en afdrukte naar het westen is zeker waar. Wat jammer van het zoekwerk in het Haarlemse. Alkmaar zou ik ook maar mijden wat dit zoekplaatje betreft. We zien hier namelijk de Warmoesstraat in Wormerveer. De fotograaf stond met zijn rug naar de Dubbele Buurt toe en keek naar het westen richting Wandelweg. Het Gemeentearchief Zaanstad heeft onder fotonummers 21.16794, 41.01830 en 41.01833 prachtige bewijsopnamen. Deze zijn separaat naar Berry verzonden. Via maps.google zijn de panden ter rechterzijde op de bewijsopnamen bij de Dubbele Buurt te zien. ( Niet zichtbaar op het zoekplaatje ). De pandjes ter linkerzijde op het zoekplaatje zijn reeds zeer lang geleden verdwenen.

25-04-2009, Martin Snuverink: Sander, voordat ik verder ga met zoeken, wil ik eerst zeker weten dat dit niet de Raaks in Haarlem is.

25-04-2009, Sander van Wijngaarden: Deze zeer fraaie kaart houd mij als haarlem verzamelaar extreem bezig.Na uren onderzoek kan ik het nog steeds niet plaatsen in Haarlem. De kans dat het Haarlem is acht ik nog klein. De zonnestaand is een aanwijzing, hierdoor vallen veel straten af, ik ga er van uit dat het late middag is op de fotokaart en de foto genomen is met de rug naar het stadscentrum. Dus in westelijke richting? Misschien dat Martin er eens zijn "licht" over kan laten schijnen.
Alkmaar komt steeds meer in beeld.

701 WORMERVEER, Krommenieerpad

Opgelost op 15-02-2009 door F. Rol

16-02-2009, F. Rol:
Wanneer je op de website van het gemeente archief van Zaanstad de volgende fotonummers intoest bij de zoekopdrachten krijg je wat meer info (22.09844) (21.16014) en (3100148).

15-02-2009, F. Rol:
Het betreft hier Wormerveer. De foto is genomen even voorbij en ten zuiden van de brug over de nauernase vaart. De afbeelding laat het cafe 't vissertje zien aan het Krommenieerpad. Het pand is nog steeds aanwezig, zij het zonder de torentjes.

 

G 2114 WORMERVEER, Kerkstraat

Opgelost op 24-09-2012 door Martin Snuverink

-Fotograaf P.de Jong, Krommenie

24-09-2012, Martin Snuverink: Deze foto is genomen in Wormerveer, ongeveer waar nu de brug in de toen nog niet bestaande Kerkstraat over de Watering ligt. De foto is genomen in OZO-richting. Rechts zien we huizenrij aan de noordzijde van de Krommenieërweg. Deze huizen lagen met hun achterzijde aan een sloot waarop zich dit ijstafereel afspeelt. Zie: http://zaanstad.pictura-dp.nl/collectie-afbeeldingen/indeling/detail/start/196?q_searchfield=krommenieerweg.
Deze sloot is tussen 1950 en 1961 gedempt. Op dit tracé loopt nu de Kerkstraat, die de oude Krommenieërweg van verkeer moest ontlasten.
De sloot eindigde aan de Zaan, waar de op de foto zichtbare NH kerk aan het Noordeinde staat. Links daarvan, met de twee schoorstenen stond de Koninklijke DeJong’s Cacaofabriek aan de Zaan. Hier staat nu het appartementencomplex Zaanstroom (Noordeinde).
Kerk en fabriek zijn samen te zien op o. a. http://zaanstad.pictura-dp.nl/collectie-afbeeldingen/indeling/detail/start/1?q_searchfield=noordeinde+wormerveer
een foto van dezelfde fotograaf als het zoekplaatje.
Foto http://zaanstad.pictura-dp.nl/collectie-afbeeldingen/indeling/detail/start/106?q_searchfield=noordeinde+wormerveer van fotograaf P. de Jong uit Zaandam als het zoekplaatje toont de fabriek nog met twee schoorstenen, enigszins vanuit dezelfde richting als het zoekplaatje. Het is niet duidelijk of hij dezelfde is als P. de Jong uit Krommenie.

 

1299 WIJK AAN ZEE, Julianaweg 79

Opgelost op 19-04-2012 door Peter Smaardijk

19-04-2012, Peter Smaardijk: Julianaweg 79 in Wijk aan Zee: http://g.co/maps/pbs5j

G 496 WIJK AAN ZEE, Relweg

Opgelost op 04-11-2008 door Rien Roodzant

-Verstuurd vanuit de Vossiusstraat Amsterdam-Zuid


04-11-2008, Rien Roodzant: Dit betreft woningen aan de Relweg in Wijk aan Zee. Van links naar rechts nr.46. 48 en 50. Het middelste huis heeft als naam Zeewijk. Vanmiddag even een foto gemaakt die hierbij gaat. Zoals je ziet is bij de linker woning de halfronde erker met balkon vervangen door iets "moderners"

 

G 1161 WIJK AAN ZEE

Opgelost op 04-05-2010 door Theo van Gijlswijk en Sander van Wijngaarden

04-05-2010, Sander van Wijngaarden: Deed mij gelijk denken aan wijk aan zee .Zoeken op Qoop op de woorden ,,wijk aan zee kerk ,, geeft oa een afbeelding v/d kerk links in wijk aan zee .

04-05-2010, Theo van Gijlswijk: dit is volgens mij in Wijk aan Zee. Zie:http://maps.google.nl/maps?

1387 WIJK AAN ZEE, Julianaweg

Opgelost op 24-10-2012 door Rien Roodzant

-Een vakantiehuis van het Rode Kruis ?? In het dak zijn 2 kruisen zichtbaar.


24-10-2012, Rien Roodzant: Dit is (rust) verpleeghuis Egbert Duin in Wijk aan Zee. We zien hier de achterzijde. Aan de voorzijde is de Dorpsweide te zien. Het huis stond aan de Julianaweg. (foto volgt).

 

G 1498 't ZAND, Keinsmerweg 50

Opgelost op 19-04-2011 door Theo B.

-Kenteken van de motor: G 12889


19-04-2011, Theo B: Schildersbedrijf Meereboer in Schagen zit nog steeds in het pand waar Gerrit Meereboer zich in 1923 in Schagen vestigde. Het adres is nu Buiskoolstraat 7 maar was toen de Landbouwdwarsstraat. http://maps.google.nl/maps?
Voordat hij naar Schagen vertrok had hij een schildersbedrijf in ’t Zand, gem. Zijpe en daar heb ik dit pand gevonden op het adres Keinsmerweg 50: http://maps.google.nl/maps?

19-04-2011, Theo B: G. Meereboer was gevestigd Landbouwdwarsstraat d137 in Schagen. Nog geen bewijs gevonden.

   

G 2085 ZAANDIJK, Lagedijk 61

Opgelost op 28-06-2012 door Peter Smaardijk en Dik Kralt

-Op de achterzijde met potlood:: Zaandijk, muziekhandel Stein. Huizen zijn gesloopt voor de Julianabrug" Huisnummer 61?


28-06-2012, Peter Smaardijk: Hier is-ie nog een keer: http://zaanstad.pictura-dp.nl/afbeelding/17172828-e7b5-442e-8e92-9cc77b9d8991. Het pandje stond links van het molenaarshuisje naast De Bleeke Dood.

28-06-2012, Dik Kralt: Dit is inderdaad Zaandijk, en wel de Lagedijk, vlakbij de Molen de Bleeke Dood. zie link: http://zaanstad.pictura-dp.nl/afbeelding/353b951c-615c-4ebc-8da4-c6b167cc6c9c

28-06-2012, Peter Smaardijk: Dat is dan natuurlijk Lagedijk 61 in Zaandijk. Te zien op deze foto van molen De Bleeke Dood: http://zaanstad.pictura-dp.nl/afbeelding/353b951c-615c-4ebc-8da4-c6b167cc6c9c

 

G 1432 ZAANDIJK, Lagedijk

Opgelost op 04-02-2011 door Dennis de Waart

04-02-2011, Dennis de Waart: G1432 Poststempel Zaandam laat de Lagedijk in Zaandijk zien ter hoogte van boekhandel Heijnis. Links de brug naar het Weeshuispad. De originele opname is van 1869. Zie beeldbank Gemeentearchief Zaanstad fotonummer 21.04477.
http://zaanstad.pictura-dp.nl/components/com_memorix/popup.php?mrx_mod=topview&mrx_photo_id=4611

03-02-2011, Jacques Laureys: Dit is Koog aan de Zaan, de foto is van de fotograaf Breebaart.
Moet nog even uitzoeken welke straat het ook alweer was.

   

1438 ZAANDIJK, Gedempte Gracht

Opgelost op 18-12-2012 door Peter Smaardijk

-Op achterzijde met potlood: Zaandam.

18-12-2012, Peter Smaardijk: Gedempte Gracht in Zaandam: http://zaanstad.pictura-dp.nl/afbeelding/f08f1995-92a8-49e4-9c07-4f011fc0b21d

G 766 ZANDVOORT, Kostverlorenstraat 91

Opgelost op 06-07-2009 door Theo B.

-Besneeuwd wintertafereel met twee villa's aan een weg. De witte villa op de voorgrond heeft erg veel weg van de villa aan de Soestdijkerstraatweg 90 in Hilversum van de architect Jacob London. Ook het door London ontworpen raadhuis van de voormalige gemeente Wijk aan Zee en Duin in Beverwijk lijkt er wat op.


06-07-2009, Theo B: Lijkt mij Kostverlorenstraat 91, Zandvoort . Inderdaad architect London.
http://www.bonas.nl/bonasfotos/londoncompleet/lond129-01.jpg

 

886 ZANDVOORT, Schelpenplein

Opgelost op 10-05-2010 door Jan Lemmens

10-05-2010, Jan Lemmens: Het Schelpenplein in Zandvoort. Dezelfde foto is te vinden op de beeldbank van het Noord-hollands Archief: Bestanddeelnummer 18673 http://ranh.pictura-dp.nl/

G 1031 ZANDVOORT, Kostverlorenstraatweg

Opgelost op 13-03-2010 door Jan Lemmens

-Gelopen 1908 vanuit Zandvoort. Het hoeft daar niet te zijn, omdat ze schrijven dat zij hedenmidag in Zandvoort zijn aangekomen.

13-03-2010, Jan Lemmens: In 1887 koopt de Amsterdamse Vereeniging voor Gezondheid en Vakantie Kolonies het uit 1981 daterende café, restaurant, koetshuis en andere gebouwen voor fl 10.000,- . Het pand lag aan de Kostverlorenstraatweg in het Kostverlorenpark te Zandvoort. In 1927 werd besloten een nieuw koloniehuis te bouwen en het oude te slopen.

 

G 2058 ZANDVOORT, Zeestraat 58

Opgelost op 04-06-2012 door Sander van Wijngaarden

-Op de veranda: Antoon Cornelia.

04-06-2012, Martin Snuverink: Sander, je zit helemaal goed! Café Oomstee, Zeestraat 62, zit nog in het oude pand, wat links op het zp is te zien. Het huis met de veranda, nummer 60 dus, is vervangen door een appartementen- of hotel-gebouw. Let eens op het dak met de schoorsteen van Oomstee: nog precies hetzelfde, ook de rijen kruispannen. Let ook op de naar links afhellende stoep. Alles is goed te bekijken met streetview.

04-06-2012, Sander van Wijngaarden: bewijs is te vinden via streetview.
het pand bestaat zoals te verwachten niet meer, het pand rechts van het zp met de ongelijke ronde ramen wel
zoeken op zeestraat 58 zandvoort en rechts van kamerverhuur mara zien we het pand met de ronde ramen .
http://goo.gl/maps/VhWN

04-06-2012, Sander van Wijngaarden: alles wijst op een badplaats. de site van historische vereniging zandvoort geef in de lijst villa namen, een zelfde villanaam als zoekplaatje op zeestraat 60. nu nog een bewijs opname zoeken

 

G 1981 ZANDVOORT, Dr Mezgerstraat

Opgelost op 02-02-2012 door Rien Roodzant

02-02-2012, Rien Roodzant: Het is de Dr. Mezgerstraat in Zandvoort, het linkerpand op de bewijsfoto.

 

G 437 ZEEBURG, Merwedekanaal

Opgelost op 11-08-2008 door Martin Snuverink

11-08-2008, Martin Snuverink: Dit is geen haven, maar de eerste syphon onder het Merwedekanaal bij Zeeburg (Amsterdam).
De syphon werd “bewaakt” door vier zandstenen leeuwen, die nu in de Noordoostpolder liggen (2 in Emmeloord en 2 in Kraggenburg). Zie http://www.emmeloord.info/vroeger/pages/leeuwen.htm de syphon werd aangelegd in 1889 en was bedoeld om het stadswater van Amsterdam via het nog bestaande Lozingskanaal onder het Merwedekanaal door in het Buiten-IJ te brengen.
De syphon bevond zich op dezelfde plaats waar nu een nieuwere syphon onder het Amsterdam-Rijnkanaal is, duidelijk herkenbaar als men over de ZuiderIJdijk fietst, ca 160 m te noorden van de brug in de Zuiderzeeweg over het kanaal. Zie http://www.zeeburgerdijk-oost.nl/zbdo/sifon.htm
Van de syphon in dezelfde volle glorie heb ik helaas geen afbeeldingen kunnen vinden. Vandaar dat dit zoekplaatje waarschijnlijk een uiterst zeldzame en dus kostbare foto is.
Bewijsafbeeldingen van de bouw zijn te vinden op http://beeldbank.nationaalarchief.nl zoeken syphon. Er verschijnen dan 10 foto’s. Op de 7e foto is het huisje te zien dat ook op het zoekplaatje staat.

11-08-2008, Martin Snuverink: Aanvulling op mijn vorige bericht;
Op http://beeldbank.nationaalarchief.nl zoeken syphon, zijn op de 10e foto ook twee leeuwen te zien!