194 KAMERIK, van Teylingenweg 55

Opgelost op 16-11-2008 door Piet Maarleveld en Martin Snuverink

16-11-2008, Piet Maarleveld:
Dit is onmiskenbaar Kamerik. Foto waarschijnlijk kort na 1921. Toen zijn er nl. betonnen kademuren gekomen. Er zullen toen dus ook wel nieuwe bomen gepland zijn.

22-01-07, Martin Snuverink:
Gracht. Waarschijnlijk een dorp. Kan evengoed Friesland als bijv. Kamerik zijn.

 

G 2045 LANGBROEK, Langbroekerdijk

Opgelost op 09-06-2012 door Jan Spoolder

-Fotograaf P. Greiner uit Amsterdam.

09-06-2012, Jan Spoolder: Gastkaart 2045 is de N.H. pastorie aan de Langbroekerdijk in Langbroek (Ut).
http://www.hetutrechtsarchief.nl/collectie/beeldmateriaal/fotografische_documenten/1910-1920/10914

G 1050 LEERSUM, Kasteel Broekhuizen

Opgelost op 08-02-2010 door Jan Spoolder

-Verzonden vanuit Amsterdam, de Vossiusstraat 44 naar mevr. Becker te Doorn. 1904
.

09-02-2010, Jan Spoolder: G1050 is kasteel Broekuizen te Leersum.

1141 LEERSUM, Scherpenzeelseweg 90

Opgelost op 17-11-2011 door Jan Lemmens

17-11-2011, Jan Lemmens: De Ginkel schoolbuitenhuis, Scherpenzeelseweg 90, Leersum.

 

539 LOENEN A/D VECHT, Vreeden hoff

Opgelost op 02-07-2008 door Leo R.

02-07-2008, Leo R.: Ik moet bekennen dat ik het pand meteen herkende aan, inderdaad, de afwijkende ramen... Sorry Martin :-)

02-07-2008, Martin Snuverink: Leo.R, laten we zaak niet omdraaien. De restaurateur van dit buiten heeft zich juist vergist door exoten als draairamen in dit gebouw te plaatsen!! Die horen hier niet....

02-07-2008, Leo R.: Dit is buitenplaats Vreeden Hoff in Loenen aan de Vecht. (Martin vergist zich wel vaker als het om draairamen gaat...) Links: http://news.webshots.com/photo/1071944403032915467XSkfDV
http://www.kasteleninutrecht.nl/Vredenhoff.htm

29-06-2008, Martin Snuverink: Draairamen, dus waarschijnlijk Limburg als het in NL is.

 

G 921 LOENEN A/D VECHT

Opgelost op 11-11-2009 door Martin Snuverink

-Deze foto komt uit een reisverslag uit 1906 van een Engelse fotograaf, Bijgaand de inhoudsopgave van dit album. Er zitten echter 24 opnamen in. Mogelijk wist de fotograaf zelf niet meer waar het was. Wellicht Noord-Holland gelet op de andere plaatsen?

11-11-2009, Martin Snuverink: Dit is de Utrechtse Vecht bij Loenen. We zien de ophaalbrug in Oud Over over de waterweg naar de Loenerveensche Polder (later waterleidingplas) de Vecht. Even achter de brug bevond zich de Loenerveensche Schutsluis, die (inde jaren 1970 dacht ik) gedempt is.
Ik geloof dat het huis met de gotische ramen (geen religieus gebouw) nog bestaat, evenals de andere huizen, al is het in sterk verbouwde vorm.
Zie http://www.hetutrechtsarchief.nl/collectie/beeldmateriaal/fotografische_documenten/1900-1910/11506 en http://www.hetutrechtsarchief.nl/collectie/beeldmateriaal/fotografische_documenten/1910-1920/11507 en
http://www.hetutrechtsarchief.nl/collectie/beeldmateriaal/fotografische_documenten/1900-1910/11508.

 

G 919 LOENEN AAN DE VECHT

Opgelost op 05-11-2009 door Jan Spoolder en Dennis de Waart

-Deze foto komt uit een reisverslag uit 1906 van een Engelse fotograaf, Bijgaand de inhoudsopgave van dit album. Er zitten echter 24 opnamen in. Mogelijk wist de fotograaf zelf niet meer waar het was. Wellicht Noord-Holland gelet op de andere plaatsen?

05-11-2009, Jan Spoolder: G919 is Loenen aan de Vecht.
http://www.hetutrechtsarchief.nl/collectie/beeldmateriaal/fotografische_documenten/1900-1910/11456

 

G 2364 LOPIK, Huis te Vliet

Opgelost op 31-01-2013 door Peter Smaardijk

-Landhuis.

31-01-2013, Peter Smaardijk:
Hier een foto in vol ornaat: http://www.inoudeansichten.nl/ansichten/lopikerkapel-collectie-martijn-cooiman/p30508-lopikerkapel-huis-te-vliet

31-01-2013, Peter Smaardijk: Blijkens de link die ik gegeven heb is in 1937 het pand verlaagd.

31-01-2013, Peter Smaardijk: Huis te Vliet in Lopik: http://www.kasteleninutrecht.eu/VlietLopik.htm
blijkens de link die ik gegeven heb is in 1937 het pand verlaagd.

31-01-2013, Peter Smaardijk: Er staat een naam en een wapenschild op het huis. Is daar iets van te maken? "Huisv..." of "Hulsv..." of zoiets?

G 184 MAARN, de Laagt 8

Opgelost op 24-05-2009 door Jan Lemmens

24-05-2009, Jan Lemmens: De Laagt 8, Maarn (t' Berghuisje). www.mmnatuurlijk.nl/chc/omd2005.html
De voorzijde van t' Berghuisje is te zien op het Utrechts Archief, catalogusnummer 13590

G 163 MAARN, Meentsteeg

Opgelost op 05-10-2009 door M. Pater

-Afstempeling (als ik het goed lees) Maarsbergen, de afzenders zijn P. Grin en G. Vusse. Die hebben een boerderij en een boomgaard en hebben het bovenhuis in 1932? verhuurd voor de maand augustus voor 70 gulden.


05-10-2009, M. Pater: Ik heb ontdekt waar de kaart G 163 thuis hoort. Het is niet in Maarsbergen maar in Maarn, aan de Meentsteeg. Het pand is afgebroken en vervangen door ongeveer soortgelijke nieuwbouw. De bewoners zijn de fam. van Beuningen. Ik heb een afbeelding van dit pand uit de jaren '50 en zal proberen dit naar u toe te zenden.

28-12-2007, Berry Meester: Ik heb het even nagevraagd maar het is toch Maarsbergen.

27-12-2007, Dik kralt: P. Grin woonde in 1920 in St. Maartensbrug. Misschien is het poststempel daarvan i.p.v. Maarsbergen?

 

G 1068 MAARN, Wagenwerkplaats

Opgelost op 08-03-2010 door Sjoerd Eeftens

08-03-2010, Sjoerd Eeftens: Zoals ik al eerder schreef, is dit geen locomotievenloods. Aanvankelijk dacht ik aan de motorwagenloods te Delfzijl maar deze bleek op plattegronden vier sporen te hebben gehad. Toen ook nog de foto's van die loods op de beeldbank Groningen bleken af te wijken, moest ik mijn oplossing terugnemen.
De oplossing is nu wel gevonden: het is de wagenwerkplaats van het voormalige rangeerterrein Maarn tussen Utrecht en Arnhem. Het terrein is aangelegd rond 1901 op de zanderij van de SS en werd flink uitgebreid tussen 1915 en 1918. Ik dateer de wagenloods op die periode omdat hij ontbreekt op oudere foto's. Er was ook een houten locloods die in 1934 naar Utrecht werd verplaatst. De draaischijf is goed zichtbaar op de foto's op de hierna te noemen site. De oude schijf van 13,5 m werd in 1919 vervangen door een oude Roosendaalse schijf van 18 m. Ik kan niet zien of het ZP de oude of nieuwe schijf is. Het rangeerterrein werd in 1932 vrijwel opgebroken waarna er de A12 op werd gelegd. Wie zegt er dat we bouwen voor de eeuwigheid??
De zanderij bleef bestaan en is sinds een jaar of tien een natuurgebied geworden. Op deze site kunnen we diverse bewijs(lucht)foto's vinden: http://home.kpn.nl/marctiny/maarn.html , getiteld: Sporen in Maarn. Prachtige site!

04-03-2010, Sjoerd Eeftens: Helaas is het niet de loods in Delfzijl.

04-03-2010, Sjoerd Eeftens: Dit is geen lokomotievenloods. Dat is ondermeer te zien aan het dak. Dit is de motorrijtuigenloods te Delfzijl. Deze was nodig omdat op de Woldjerspoorweg van Groningen via Slochteren naar Delfzijl met motorrijtuigen werd gereden. De motorrijtuigenloods werd in 1929 gebouwd net ten zuiden van de lokomotievenloods met draaischijf aan de oostzijde van het Delfzijlse station. Op het ZP is de kuil van de schijf te zien; de lokloods staat links buiten beeld. We kijken naar het zuidoosten. De motorrijtuigenloods was er nog in de jaren 60 maar is nu afgebroken.
Ik kom hedenavond met bewijs over de motorrijtuigenloods te Delfzijl.

04-03-2010, Peter Verschelden: G1068: Dik heeft gelijk. Ik had het niet opgemerkt. Misschien doordat de draaischijf op het andere plaatje veel minder steil is dan op dit plaatje.
Ik ben nooit te oud om te leren en zou dus wel willen weten hoe de bovenbouw van deze draaischijven er uit ziet om kantelen te voorkomen.

03-03-2010, Dik Kralt: Voor plaatje G 1068 Locomotievenloods? snap ik de opmerking van Peter niet. Het door hem opgeloste plaatje heeft n.b. een draaischijfbak met schuine kanten.

03-03-2010, Peter Verschelden: Het meest opvallende van wat waarschijnlijk een draaischijf is, is de schuine kant. Ik ken enkel draaischijven met een rechte kant.

234 MAARSBERGEN, Tuinmanswoning

Opgelost op 30-10-2009 door M. Pater

30-10-2009, Berry:
Vandaag via de post ontvangen van M. Pater, een fotokopie uit het boek 800 jaar Maarsbergen door A.F. Bakker. Hierin staat duidelijk omschreven dat dit de Tuinmanswoning was van Kasteel Maarsbergen.

01-10-2009: M. Pater:
met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid is dit de zgn. tuinmanswoning bij de ingang van kasteel Maarsbergen. Ik zal nader speuren naar bewijsmateriaal en/of getuigen!

17-06-2008, Martin Snuverink:
Gerrit Kuijper bedoelt waarschijnlijk de parkwachterswoning van Park Merwestein in Dordrecht. Het lijkt erop, maar is het niet.

16-06-2008, Gerrit Kuijper: Mogelijk Dordrecht, Wilhelminapark?

04-11-2007, Mogelijk, Langbroek

Dick Zweers
: Ik ben er welhaast zeker van dat dit in de provincie Utrecht is en met name in het zuidoostelijk deel waar dergelijke daklijsten veel voorkomen. Waarschijnlijk dus ergens aan de Langbroeker Wetering waar verschillende kastelen en landgoederen zijn.

060 MAARSBERGEN, Woudenbergseweg 2

Opgelost op 09-01-2010 door Rien Pater

09-01-2010, Martin Snuverink: Het verschil in de erker is gemakkelijk te verklaren: het venster heeft naderhand bovenlichten gekregen. Men vond het vast te donker in de kamer.

09-01-2010, Jan Spoolder: Volgens mij is de oplossing volkomen juist. Wat Berry ziet als mogelijk een afwijking aan de erker op de 1e verdieping, is een naar buiten openstaand raam.

09-01-2010, Dik Kralt: Ik denk dat je je vergist. Op het Zptje staat boven een raam open.

09-01-2010, Berry Meester: Ik heb zojuist via de post de kopieen ontvangen. Het huis lijkt er erg veel op maar de erker rechts naast de ingang is toch anders. Zou dit veranderd zijn? Ook lijkt er iets rechts naast het dubbele raam boven de deur anders te zijn. (op de eerste verdieping) Is mijn twijfel terecht?

06-01-2010, Berry Meester: Dhr. Pater heeft mij toegezegd een bewijsfoto te zullen opsturen.

06-01-2010, M. Pater: Foto 60 is de woning Woudenbergseweg 2 te Maarsbergen.
Voorheen was een zg dienstwoning van de stichting Valkenheide en werd bewoond door de toenmalige directeur van de Ambachtsschool Valkenheide, tegenwoordig SGM (Scholen Gemeenschap Maarsbergen).De woning is van plm 1925. In het concept MONUMENTENLIJST van de gemeente Utrechtse Heuvelrug wordt het omschreven als "een vrijstaand woonhuis van architectuurhistorisch belang als voorbeeld van een villa met kenmerken van de Amsterdamse School. De villa is voorts van architectonisch belang vanwege de gave hoofdvorm en de detallering. Ook is de villa van landschappelijke waarde vanwege de ligging."

 

G 052 MAARSBERGEN, Boerderij de Valkenheide

Opgelost op 15-11-2009 door Rien Pater en Jan Lemmens

De kaart is voorzien van de tekst: Hotel Zeelandia Apeldoorn. Nr: 2318 Dit is een foutje, maar waar is het wel?

15-11-2009, Jan Lemmens: Dit is inderdaad boerderij Valkenheide te Maasbergen. Zie: http://www.mmnatuurlijk.nl/chc/omd2003.html (ga naar inhoud en kies routebeschrijving 6 - Valkenheide)

13-11-2009, Berry Meester: Ik ben geneigd om hem als opgelost te plaatsen maar misschien vindt iemand nog even een bewijsfoto?

13-11-2009, M. Pater: G052 is gevonden. Ik heb nb zelf deze kaart. De achterzijde geeft aan:"VALKENHEIDE, Opvoedingsgesticht vanwege de Ned. Herv. Kerk voor jongens te Maarsbergen. De boerderij was een onderdeel van Valkenheide tot "vorming en scholing van de pupillen". De boerderij is nu een manege.

09-11-2009, Berry Meester: De achterzijde is blanco.

09-11-2009, M. Pater:
G052 doet mij denken aan de boerderij Valkenheide te Maarsbergen maar dan in een vroeg stadium, ong. jaren twintig. De kaarten van deze boerderij die ik zelf heb geven geen 100% zekerheid omdat daar al weer aanbouw is te zien en de front partij van het woonhuis hier niet al te duidelijk is. Geeft de achterkant van deze kaart geen aanwijzingen richting Valkenheide? Ik blijf naspeuren!

 

984 MAARSBERGEN, Hervormde kerk

Opgelost op 04-11-2010 door Joh. v.d. Veen

04-11-2010, Joh. v.d. Veen: Op de achtergrond de Herv. kerk van Maarsbergen, voor bouw van de huidige toren.
http://www.hetutrechtsarchief.nl/collectie/beeldmateriaal/fotografische_documenten/1890-1900/13635

   

G 1714 MAARSSEN, Kaatsbaan 24-26

Opgelost op 30-07-2012 door Jan Spoolder

30-07-2012, Jan Spoolder: Deze panden staan aan de Kaatsbaan 24-26 in Maarssen (Ut).
http://www.hetutrechtsarchief.nl/collectie/beeldmateriaal/fotografische_documenten/1980-1990/93824
en http://goo.gl/maps/Plo4

 

G 1167 MAARSSEN, Nassaustraat

Opgelost op 30-07-2012 door Jan Spoolder

30-07-2012, Jan Spoolder: Dit is de Achterstraat (tegenwoordig: Nassaustraat) in Maarssen, al kost het wel wat turen: het zoekplaatje is hier en daar bijgewerkt met inkt of waterverf. Links is de kruising met de Kaatsbaan. Op de achtergrond zien we de tuinmuur van de priorij Emmaus. Het hoekpand met zadeldak links (met het openslaande raam boven) staat er nog, al is het stevig verbouwd. Vergelijk streetview: http://goo.gl/maps/KbFj
De panden links op het zp zijn ook te herkennen op bijgaande foto: http://www.hetutrechtsarchief.nl/collectie/beeldmateriaal/fotografische_documenten/1900-1910/6608
Deze foto is genomen tegen de kijkrichting in, hier staan de panden dus rechts.
Van rechts naar links het hoge hoekpand met zadeldak, dan de lage schutting, vervolgens laag pandje met mansardedak en halfronde inrijdeur, dan het lage pandje (met daklijst evenwijdig aan de straat) met de opvallend lage deur.

G 915 MAARSSEN, Zandpad 29

Opgelost op 18-11-2009 door Jan Spoolder

-Achterzijde van landhuis met luiken in tuin. Rechts aan de zijkant een balkon op pilaren. Op de voorgrond sloot met bruggetje.

18-11-2009, Jan Spoolder: Op deze foto staat de buitenplaats Gansenhoef aan het Zandpad 29 in Maarssen. Dit landhuis werd rond 1660 gebouwd naar een ontwerp van Philips Vingboons. Op deze foto uit 1979 is het halfronde balkon op zuilen goed te zien.
http://www.hetutrechtsarchief.nl/collectie/beeldmateriaal/fotografische_documenten/1970-1980/93939 Recentere foto na restauratie: http://www.collectieutrecht.nl/popup.asp?id=135&size=groot

G 1120 MAARTENSDIJK, Dorpsweg

Opgelost op 11-10-2010 door Jan Spoolder

12-10-2010, Martin Snuverink:
Misschien wat formeel, maar het gaat er mij alleen maar om dat een foto pas opgelost wordt verklaard na een deugdelijk bewijs. Dat was er niet en dat is er nu dank zij Theo wel. Dus eigenlijk is nu het plaatje pas opgelost.

12-11-2010, Theo van Gijlswijk:
Deze foto met omschrijving is te vinden in het Utrechts Archief.
http://www.hetutrechtsarchief.nl/collectie/beeldmateriaal/fotografische_documenten/1950-1960/94104

12-11-2010, Martin Snuverink:
Hier is een bewijsfoto waaruit alleen blijkt dat het dezelfde plek betreft. Maar er blijkt nergens uit dat dit Maartensdijk is. Ik vind dat een nadere verwijzing aan de bewijsvoering ontbreekt.

11-10-2010, Jan Spoolder: G1120 is aan de Dorpsweg in Maartensdijk (Utr).

   

G 1467 MONTFOORT, Hoogstraat

Opgelost op 29-03-2011 door Jan Spoolder

-Stempel eindigd op .....ort. Vermoedelijk 8 tot 10 letters, de kaart is verzonden in 1905.

29-03-2011, Jan Spoolder: G 1469 is de Hoogstraat in Montfoort (Ut).
http://www.hetutrechtsarchief.nl/collectie/beeldmateriaal/fotografische_documenten/1900-1910/12407

 

G 2178 NIGTEVECHT, Kleine sluis

Opgelost op 04-10-2012 door Peter Smaardijk

-Op de boot: W. Bus, Haarlen. Op de vlag: ..p v/d H...

04-10-2012, Peter Smaardijk: Dit is de sluis in Nigtevecht: http://www.postcardsfrom.nl
Het schip ligt in de kleine sluis. Op StreetView slecht te zien, maar hier: http://goo.gl/maps/Lomhq

02-10-2012, Swier: Cornelis van der Giessen, scheepsbouwmeester, wonend te Krimpen aan den IJssel, geeft te kennen dat bij besluit van de minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid van 13-02-1880, aan Willem Bus te Haarlem, tot wederopzegging vergunning is verleend ter uitoefening van een stoombootdienst voor vervoer van reizigers, goederen en vee en tot het slepen van schepen tussen Haarlem en Amsterdam, Purmerend Haarlemmermeer en Leiden.

02-10-2012, Swier: 26-04-1891 Te water schroef stoomboot “P.vd Hoog” 14 pk mij SSB W. Bus Haarlem.
Willem Bus woonde in Haarlem en het kantoor was gevestigd in Amsterdam.

 

432 OUDEWATER, Stadswaag

Opgelost op 08-01-2008 door Wim de Koning Gans

   

509 OUDEWATER, Noorder Kerkstraat

Opgelost op 10-03-2010 door Norman Visser

10-03-2010, Norman Visser: Dit betreft het stadje Oudewater bekend van Swiebertje en we zien hier de Noorder Kerkstraat. http://maps.google.nl/maps?