260 YERSEKE, Poldermolenweg 48

Opgelost op 14-09-2009 door Kees Stevense en Pim Geelhoed

14-09-2009, Kees Stevense:
Zoals beloofd volgt hier de scan de de "bewijskaart". Uiterst links ( op de voorgrond) staat het huisje van de familie Kegge in de in
het jaar 1906 geïnundeerde Molenpolder te Yerseke. Afgezien van het feit dat de kaart 100% zekerheid biedt, nog enkele extra
aandachtspunten: Plaats van de schoorsteen (links) en topsteen van de rechter zijgevel. Plaats van het dakraam, de zonneblinden aan de voorgevel en de bevestiging van de regenpijp aan de dakgoot.

07-09-2009, Kees Stevense:
De ansichtkaart serie 3 no.260 heb ik niet mijn collectie. Ik denk dat dit een "gewone" familiefoto is. Wèl heb ik een kaart van de overstroomde Molenpolder uit het jaar 1906, waarop dit huisje reeds voorkomt, weliswaar in een andere positie, doch wel duidelijk herkenbaar. Volgende week hoop ik hierop terug te komen.

07-09-2009, Berry Meester:
Ik heb Kees Stevense gevraagd of hij een scan kan mailen met een afbeelding.

07-09-2009, Kees Stevense:
Dit huisje lag inderdaad aan de Molenpolderweg te Yerseke, later vernummerd in nr.48. Het huisje was eigendom van Joost Kegge en echtgenote Elizabeth Cornelisse. De afgebeelde personen zijn het echtpaar Kegge-Cornelisse en links een van hun dochters. Het huisje is vele jaren geleden afgebroken om plaats te maken voor
de thans nog aanwezige oesterschelpenmaalderij Van der Endt. Het huisje was zeer oud, want het komt reeds voor op een in 1906 uitgegeven ansichtkaart van de in dat jaar plaats gevonden hebbende inundatie, tengevolge waarvan de Molenpolder werd overstroomd.

18-07-2008, Pim Geelhoed: In Yerseke is een Molenpolderweg, de dijk op de achtergrond zou dan de Molendijk zijn.

17-06-2008, Gerrit Kuijper: Irene meent Zws-Vlaanderen. Zou ook Zuid Beveland kunnen zijn.

13-10-2007, Irene Verbeek: De molenpolderweg kan goed in Zeeuws Vlaanderen zijn met die dijk met populieren.

 

958 YERSEKE, Molenpolder

Opgelost op 28-09-2010 door Kees van Eersel en Theo van Gijlswijk

28-09-2010, Theo van Gijlswijk: Inderdaad Yerseke. Zie foto nr 36227 in Beeldbank Zeeland. Watersnoodramp (1906). Overstroming van de Molenpolder, gefotografeerd vanaf de Zeedijk. http://beeldbank.zeeuwsebibliotheek.nl

28-09-2010, Kees van Eersel: Mogelijk Yerseke, voor de oorlog

   

G 800 YERSEKE, Wellenweg

Opgelost op 12-08-2009 door Theo van Gijlswijk

12-08-2009, Theo van Gijlswijk:
Ik kom nog even terug op mijn vorige oplossing.
Het monument staat nu aan de Molenlaan bij de Algemene begraafplaats. Tot 1975 stond het monument aan de Welleweg in Yerseke bij de Grintweg. Op de beekdbank Zeeland http://beeldbank.zeeuwsebibliotheek.nl/
zoeken op 'Yerseke monument' staan nog vijf foto's van dit monument aan de Welleweg foto nrs: 8341, 8342, 8343, 27771 en 27772. Deze foto G800 is ook gemaakt aan de Welleweg.

12-08-2009, Theo van Gijlswijk: Dit oorlogsmonument staat in Yerseke, Molenlaan 10A. Zie:
http://www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten/zoeken/monument-detail/_rp_main_elementId/1_8094
Het oorlogsmonument in Yerseke (gemeente Reimerswaal) is een taps toelopende gedenkzuil van baksteen. De zuil is geplaatst op een vierkant voetstuk. Op de zuil zijn drie wapenschilden, een aantal gedenkstenen met tekst en een helm aangebracht. Het gedenkteken is 3 meter 50 hoog, 2 meter 50 breed en 2 meter 50 diep.

812 YERSEKE, Damstraat

Opgelost op 22-11-2009 door Kees Stevense, Theo van Gijlwijk en Jan Lemmens

21-11-2009, Jan Lemmens:
De bewijsfoto is te vinden op de beeldbank van het Zeeuws Archief,
ZI-P-05918, op op de beeldbank van de Zeeuwsw Bibliotheek.

21-11-2009, Theo van Gijlwijk: Bewijsfoto's zijn te vinden in de Beeldbank Zeeland.
http://beeldbank.zeeuwsebibliotheek.nl/component/option,com_memorix/Itemid,2/

Prentbriefkaarten nrs: 27717, 27719 en op
foto nr 40641 (uiterst rechts op deze foto).

21-11-2009, Kees Stevense: Deze erepoort, opgericht ter gelegenheid van het 40 jarig regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina, staat aan de Damstraat te Yerseke (Zeeland) Binnenkort hoop ik een "bewijskaart" met nadere toelichting in te zenden. De foto is dus van 1938 (staat ook op de zijkanten van de poort)

18-11-2009, Ingrid Evers: Een feestpoort bekleed met teksten gemaakt van bloemen: een bollendorp in Noord-Holland of West-Brabant?