G 1798 VEUR, Veursestraatweg 274

Opgelost op 09-11-2011 door Martin Snuverink

-Ongelopen fotokaart.


09-11-2011, Martin Snuverink: Deze foto staat ook op http://www.oudseyst.nl/
Destijds heb ik de foto opgelost, zie daar. Ik heb toen het volgende geschreven.

"Jan Verhoog werd 27-09-1860 geboren in Voorschoten en trouwde daar in 1881 met Jacoba Maria Schenkeveld, geboren 1860 in Voorschoten. Jan was koopman en vleeschhouwer.
Het gezin woonde aanvankelijk in Voorschoten en ging op 1-11-1898 wonen Veurschestraatweg 117, Veur.
Op 28-04-1916 is Jan Verhoog, 55 jaar oud, naar Amerika vertrokken. De volwassen kinderen bleven in Nederland.
De vader van Jan heette Arie en het ligt dan voor de hand dat Jan’s oudste zoon ook Arie heette en dit klopt. Arie is 26-02-1883 in Utrecht geboren. Het gezin woonde toen nog in Voorschoten.
Arie Verhoog was veehandelaar en ging op 30-04-1912 wonen aan de Veursestraatweg 274 in Veur. Zijn vrouw was Neeltje van Mullem, geboren te Delft 1889.
Jan en Jacoba kregen 15-11-1901 in Veur een zoon Dirk Verhoog. Dirk Verhoog was tuinder en woonde in 1950 aan de Veursestraatweg 187 te Leidschendam (tot 1938 Veur).
Het huis lijkt jonger dan van 1900; ik schat zo van 1910-1915. Alleen al daarom is dit niet het huis waar Jan in 1898 ging wonen.
De telefoongids van 1915 vermeldt in Veur: J. Verhoog, tel. 9. Jan was toen 55.
Het huis van de foto moet zijn Veurschestraatweg 274. De oneven huisnummers staan aan de westkant. Gezien de lichtinval kan het huis van de foto niet aan de westkant staan. Arie had ten tijde van het zoekplaatje hetzelfde telefoonnummer 9 als zijn vader in 1915. Dan moet het zoekplaatje van 1916 of iets later dateren, namelijk nadat pa Jan naar Amerika was vertrokken. Het ziet ernaar uit dat Arie in 1912 een nieuwbouwhuis betrokken heeft
We moeten dus zoeken naar Veurschestraatweg 274. Lastig is dat de tegenwoordige Koningin Julianaweg en de Voorburgseweg destijds ook Veurschestraatweg heetten. Daardoor zal de huisnummering sterk veranderd zijn.
Alle gepasseerde adressen zijn aan de Veurschestraatweg. Dit is wel plausibel, want in Veur waren nauwelijks andere bewoonde straten, behalve Damlaan en Achterweg.
Voor het huis moet een stoomtramspoor zijn geweest. Helaas is dit niet te zien.
In ieder geval bestaat het huis niet meer."

Ik heb nu ook een bewijsbeeld van het huis gevonden op de beeldbank Leidschendam-Voorburg, die in 2009 nog niet in de lucht was. Zie:
http://www.leidschendam-voorburg.nl/Int/beeldenbank/Beeldarchief/fotos/Van-1920-tot-1930/1920-1921/LF-19208.html
en
http://www.leidschendam-voorburg.nl/Int/beeldenbank/Beeldarchief/fotos/Van-1920-tot-1930/1920-1921/LF-192037.html.
Dit is pal tegenover de Noortheylaan, vlak bij de grens tussen Veur en Voorschoten. Vanaf 1923 lag hier de dubbelsporige vrijliggende normaalspoortrambaan van de Blauwe Tram. Ten behoeve van de aanleg hiervan is dit huis met zijn buurhuizen omstreeks 1922 gesloopt. We kunnen dus zeggen dat de foto tussen 1916 en 1922 is gemaakt. Het huis is overigens een stuk ouder dan ik eerder gedacht heb.08-11-2011, Martin Snuverink: Dit zoekplaatje is al eerder geplaatst geweest, maar waarchijnlijk niet opgelost. De plaats moet worden gezocht aan de Veursestraatweg of Koningin Julianweg (v/h Veursestraatweg) in Leidschendam en waarschijnlijk aan de oostzijde.

08-11-2011, Dibbler: Het opschrift moet m.i. gelezen worden als 'A. Verhoog - Veur'. De telefoongids van 1915 geeft een J. Verhoog met telefoonnummer 9 in Veur (nu Leidschendam) . Helaas geen adres.

08-11-2011, J.J. Hoefnagel: telefoonboek 1915 vermeld onder Leidschendam: J. Verhoog te Veur, telefoonnr. 9. Zoeken dus naar Verhoog te Veur.

   

G 976 VOORSCHOTEN, Leidseweg

Foto: Jan Lemmens

Opgelost op 14-12-2009 door Dik Kralt

-Zou Wageningen moeten zijn maar wordt niet als zodanig herkend.


15-12-2009, Sjoerd Eeftens: Ik geef me gewonnen. Bewijs te over, Dik had gelijk. Wel vreemd dat mijn IJSM tekeningen jokken over de ligging van de tramlijn. De elektrische had het tramspoor (normaalspoor) aan de zijde van de tol. De IJSM/MET stoomtram had dus zijn 1067 mm spoor aan de westzijde. Op zich niet onlogisch.
Jammer dat dit niet een foto van Voorschoten - Wassenaar was; door de korte exploitatie van 1883 tot 1893 zijn er bijna geen.

15-12-2009, Martin Snuverink: Sjoerd, het klopt niet wat je zegt. Het stoomtramspoor lag aan de westzijde van de Leidseweg en het tolhuis aan de oostzijde, daar waar de huidige Tolstraat op de Leidseweg uitkomt. Enkele huizen naast het tolhuis staan er nog, getuige de eerste link van Dik Kralt (Streetview). De RK kerk staat ook aan de oostkant.
Zie http://www.qoop.nl/, zoeken VOORSCHOTEN HAAGSCHE STRAATWEG J276. Deze foto is genomen iets ten noorden van de tol.
Het tolhuis aan de Papeweg bestaat nog, ziet er anders uit en staat in alle eenzaamheid.

Een andere opname van de tol aan de Leidseweg is te zien op http://www.leidenarchief.nl/index.
15-12-2009, Theo van Gijlswijk: Ik wil nog twee foto's laten zien van de tolhuizen in Voorschoten.
1e foto het Tolhuis aan de Leidseweg in Voorschoten. Een foto in de beeldbank Leiden: PBK4234 of zoeken op tol voorschoten.
http://www.leidenarchief.nl/component/option,com_memorix/Itemid,26/
2e foto van de tol aan de Papeweg: zie link:
http://www.martinkeizer.com/Wassenaar_prinsfrederik.htm
De foto staat vrij onderin bij het hoofdstukje verdwenen palen.
Het lijkt mij duidelijk dat het ZP aan de Leidseweg gemaakt is.

15-12-2009, Sjoerd Eeftens: Ik heb de tol langs de Leidschestraatweg ook gevonden en het feit dat er nu nog een Tolstraat is in Voorschoten, spreekt boekdelen. Maar ik heb een andere conclusie getrokken dan Dik, ondermeer op basis van de zonnestand en de omliggende bebouwing.
De stoomtramlijn lag tussen Voorschoten en Leiden op dit gedeelte langs de oostzijde van de weg. Dat was een redelijk brede weg, als ik de oude plaatjes zo bekijk. Dan stond het Tolhuis in Voorschoten, volgens het ZP, dus aan de westzijde. Ik ken de situatie niet ter plaatse, al ben ik er wel eens langs gekomen. Het ZP moet dan dus in de morgenuren zijn geschoten, want de schaduwen belichten de gevels aan de noordoostzijde. De omgeving hier was dorps, dus er was toen al een straatweg met redelijk wat bebouwing. Er is mij geen wisselplaats bekend of zijspoor bij de Tol aan de Leidschestraatweg. Ook Dick van der Spek laat hier geen wissel zien, voorzover ik de tekeningen goed begrijp.
De stoomtramlijn naar Wassenaar lag aan de zuidwestzijde van de weg. Het Tolhuis stond volgens de tekeningen aan de noordzijde van de Papelaan, er voorbij een lichte bocht. De omgeving was landelijk zoals op het ZP. De zonnestand kon de gevels, hier gericht op de zuidoostzijde, goed belichten. De Papelaan was een smalle, landelijke weg. Er lag bij de Tol een wisselplaats, die wel op het ZP maar niet op de bewijsfoto te zien is. Is het zeker dezelfde situatie?
Daarom koos ik voor de Papelaan. Misschien zit ik er helemaal naast. Dan geef ik me gewonnen en heeft Dik gelijk. Gevaarlijk is, dat tollen in dezelfde streek erg op elkaar kunnen lijken.

14-12-2009, Sjoerd Eeftens: Dik Kralt zit twee keer mis, maar zijn bewijsfoto is raak. Het is niet een Tol tussen Voorschoten en Leiden; daar was er geen.
Er was wel een Tol langs de IJSM stoomtramlijn tussen Voorschoten en Wassenaar, welke lijn op 1 juni 1883 werd geopend. De opvolger, de MET hief de lijn op op 2 maart 1893. Deze unieke foto is dus ergens daartussen gemaakt. Dick van der Spek heeft het in de railatlas van de NZH over 1000 mm; ik houd het op 1067 mm, zoals het in de Sluitergids staat. De andere door de IJSM beheerde tramlijnen hadden die spoorbreedte ook. Ik ben dan ook blij dat mijn berekening exact klopte.
De exacte locatie van de Tol was halverwege de tramlijn, even ten noordwesten van de plek waar de Papelaan de Veenwetering kruiste. Tussen het Tolhuis en het huis dat er op het ZP rechtsvoor staat, ligt een nog bestaand ongenaamd zijpad naar het noord-noordoosten. De bebouwing op de aanlegtekening komt overeen met die op de bewijsfoto van Dik Kralt.
Het is dus niet waar dat de Blauwe Tram hier gereden heeft, want die kwam pas lang na het opheffen (1893) van deze slecht lopende zijlijn, in 1924, toen de spoorbreedte op Leiden - Den Haag werd gewijzigd in normaalspoor en de tramlijn elektrisch werd.

14-12-2009, Dik Kralt: Volgens mij is deze foto genomen op de Leidseweg in Voorschoten, vlak voor de tol die ongeveer ter hoogte van de Tolstraat stond. De panden zijn dan vrnl. 66-76. Zie bijgaande link.
http://maps.google.com/maps?
Het geheim van de oplossing van deze foto is dat de Blauwe tram er langsreed.
Extra plaatje van de andere kant.
http://blogimages.seniorennet.be/blauwetram/286922-9a61e0622e812a1add7772fe1d2d39ee.JPG
In de NZH Railatlas van Dick van der Spek staat op bladzijde 46 een foto die vanuit dezelfde positie genomen is als het zptje

14-12-2009, Sjoerd Eeftens: De in mijn vorige bijdrage genoemde Tol kan die van ZP niet zijn omdat het tramspoor tussen Wageningen en Arnhem aan de noordzijde van de straatweg lag. De zonnestand maakt dat onmogelijk.

14-12-2009, Jan Lemmens: Ter vergelijking (zie foto)

13-12-2009, Sjoerd Eeftens: Hoewel ik blijf bij mijn eerdere spoorbreedteberekening van 1067 mm, zodat het ZP niet de normaalspoortramlijn van Ede naar Wageningen kan zijn geweest, ben ik toch hierlangs nog verder gaan zoeken. Ik vond de Tol langs deze tramweg, bij de kruising waar de Bennekomseweg, ten noorden van Wageningen, uitkomt op de Grintweg. Ook monden hier de Oude Diedenweg (naar het noordoosten) en de Wildekamp uit op het oude tracé. Het tolhuis stond ten noordwesten van de kruising, zo zegt de lijnbeschrijving.
Terug naar het ZP, dat het Tolhuis rechts laat zien. Dat vecht met de zonnestand want die is dan erg noordelijk. Ook is er geen spoor van andere huizen aan de westzijde van de weg zoals op het ZP. De tramlijn lag hier over de gehele afstand aan de oostzijde van de weg. We hebben nu waarschijnlijk verklaard waarom men aan de Tol te Wageningen dacht, maar we hebben ook op meerdere manieren aangetoond dat het hier niet kan zijn.
Zoals al eerder gezegd, elders zoeken dus.
Martin, ik vond toch een Tolhuis op de aanlegtekening langs de weg van Wageningen naar Arnhem, ten oosten van Wageningen waar de Diedenweg uitkomt op de Gen. Foulkesweg, tegenover de veerweg van het Rijnveer naar Randwijk. Dit verdient onderzoek!

09-12-2009, Sjoerd Eeftens: Uit de beschrijving van de lijn en de tekeningen in mijn archief blijkt alleen een vermelde tol op de grens van de gemeenten Driebergen en Rijsenburg, aan de westzijde. Rijsenburg lag eigenlijk in Driebergen. Het profiel is in die tijd echter al ruimer dan dat van het ZP zodat ik dat lijngedeelte weinig kans geef.
De OSM was een degelijke maatschappij die de zaken goed had aangepakt. Er was goed en fraai materieel en de lijn was goed aangelegd. Er waren wel nauwe passages zoals die in Wijk bij Duurstede, Doorn, Wageningen en Rhenen, maar buiten de kommen was er ruimte zat. Tegen de opkomst van de auto zou de lijn het echter ook zonder oorlogsschade ooit hebben moeten afleggen. Het krappe profiel is nog het opvallendst rond Doorn.
Martin, waren er langer geleden ook geen (voormalige) tollen nabij Wageningen? De lijn dateert immers grotendeels uit 1883.
De lijn kende vele wisselplaatsen alsmede enkele zijsporen voor goederenvervoer van zand, grint en klei naar enkele bedrijven. Ik kan het zichtbare wissel niet koppelen aan een locatie. De enkelsporige hoofdlijn lag van Driebergen tot Wageningen aan de zuidzijde van de weg, tussen Wageningen en Arnhem grotendeels aan de noordzijde.
Ik denk echter dat we elders moeten zoeken.

09-12-2009, Martin Snuverink: Tussen Arnhem en Amerongen waren geen tollen. De eerste tol is aan de westkant van Amerongen. Verder richting Zeist waren nog twee tolhuizen. Geen van de drie past bij deze foto.
Tussen Doorn en Leersum was een driehoek met een zijlijn naar Wijk bij Duurstede: het station Sandenburgerlaan. Maar hier geen spoor van een tolhuis. Tollen staan op de oude topokaarten doorgaans wel goed aangegeven.
Sjoerd, kun jij hier iets mee?

09-12-2009, Sjoerd Eeftens: Meten met een liniaal op de foto en rekenen levert op dat dit geen normaalspoor kan zijn. 19mm spoorbreedte bij een mannenlengte van 30 mm levert bij een spoorbreedte van 1435 mm een man op van 2,26 m! Een spoorbreedte van 1067 mm levert een mannenlengte op van 1,68 m, aanvaardbaar. 1000 mm spoorbreedte levert mannetjes op van 1,58 m, te klein.
Dan is de tramlijn Ede - Wageningen uitgesloten wegens normaalspoor. De OSM/NBM van Amersfoort via Zeist en Rhenen naar Arnhem reed op 1067 mm. Het is in de stoomtijd, dus wat het deel bij Wageningen betreft, voor 4 augustus 1922.
In de verte zijn zichtbaar een tolhek, een tolhuis en een wissel naar links. Te Wageningen liep de lijn langs de straatweg van Rhenen waarna voor de kom naar links werd afgebogen naar de Nieuweweg, vervolgens scherp rechts de Lawicksche Allee in en dan weer scherp rechts langs het NRS tramstation naar de Bergstraat, richting Arnhem. Ik zal de exacte locaties van zijsporen aan deze lijn nagaan.

 

G 143 WADDINXVEEN, Kerkweg-Oost

Opgelost op 14-01-2008 door Martin Snuverink en Arnold Tak

- Vleeschhouwerij en spekslagerij G.E. Streng

15-01-2008, Martin Snuverink: correctie. De hefbrug was er toen dus wel!

14-01-2008, Martin Snuverink: Precies op de verwachte plek heeft dit pand gestaan. Het is de Kerkweg-Oost in Waddinxveen, vlak bij de hefbrug over de Gouwe, die er toen nog niet was, en tegenover de Brugkerk (waterstaatskerk). Het bewijs is te vinden in de etalageruit. Hierin is duidelijk het spiegelbeeld van de school aan de overzijde te zien. Een bewijsbeeld van de overkant met school heb ik toegestuurd. De foto is genomen vanaf de oprit van de hefbrug. Daarmee dateert het plaatje van na 1935 (bouwjaar hefbrug).

23-12-2007, Arnold Tak: Ik heb nog even in mijn 3 ansichtkaartenboekjes van Waddinxveen zitten kijken, maar kan 'beeldtechnisch' niet een bewijsbaar plaatje voor de dag toveren. Wel heb ik in een telefoonboek uit 1947 gevonden: tel.nr. 337 Streng, G.E. Vleeschh., Kerkw. 191
Nou is er hier aan de Kerkweg enorm veel gesloopt, dus valt het 'in het echt' ook niet meer te checken, mijn gevoel zegt -met die tel.info erbij en met de sfeer van de gesloopte bebouwing-, dat het zeker zal kloppen.

24-12-2007, Jeannet de Swijger: Er was een Gerardus Everhardus Streng op de Kerkweg 191 te Waddinxveen. Er zijn vergunningen afgegeven voor verbouwingen van het pand in 1921 en in 1945 wijzingen woning . Hij is overleden op 10-06-1948 te Waddinxveen. Zie http://www.groenehartarchieven.nl

24-12-2007, Martin Snuverink: Streng is een typisch Boskoopse naam.

23-12-2007, Wim de Koning Gans: De naam Streng komt in de Telefoongids 1915 enkele malen voor in Den Haag
(en nauwelijks daarbuiten), er waren twee slagers Streng met andere voorletters dan 'G.E.' Nieuwstraat 8-14 is het niet, G 143 is bovendien een hoekpand. Ik zie in de ruit een boom weerspiegeld, dat past ook niet bij de Nieuwstraat

23-12-2007, Arnold Tak: Niet zo goed thuis in het Haagse, zou het ook de J.v.d.Heijdenstraat 141 of de Bankastraat 93a kunnen zijn

23-12-2007, Arnold Tak: Volgens mijn bescheiden mening zou dit de Nieuwstraat 8-14 in Den Haag kunnen zijn.

092 WADDINXVEEN, Kerkweg

Opgelost op 03-05-2010 door Willem Benders, Theo van Gijlswijk en Jan Lemmens

03-05-2010, Jan Lemmens: Hierbij een bewijsfoto.

03-05-2010, Theo van Gijlswijk: Bewijsfoto's zijn te vinden op; http://www.qoop.nl/
Zoeken met- Waddinxveen pastorie - dan krijg je drie foto's van de kerk met pastorie.

02-05-2010, Berry Meester: Willem was het inderdaad vergeten en ik had het hem al gevraagd maar zelf ook weer vergeten om het te vermelden ;-) Het betreft Waddinxveen.

02-05-2010, Willem Benders: Van de onbekende fotoserie 1 nr. 92 Villa jaren 20 is de Pastorie van de Gerf. Kerk aan de Kerkweg. De Pastorie is inmiddels afgebroken, alleen de Kerk staat er nog, waarvan de toren is afgebroken.

   

G 1666 WADDINXVEEN, Noordzij

Opgelost op 03-12-2012 door Jan Spoolder

-Coiffeur.

03-12-2012, Jan Spoolder: Dit is aan de Noordzij (Noordkade) bij de afscheepplaats in Waddinxveen.
http://www.opleidingscentrumweb.nl/waddinxveen/images/278nesse006.jpg

 

G 1490 WARMOND, Dorpstraat

Opgelost op 14-03-2011 door Peter Smaardijk

-Dorpstraatje. Niets is leesbaar.

14-04-2011, Peter Smaardijk: De Dorpsstraat in Warmond: http://www.pbase.com/digitales/image/29526785

 

G 1044 WARMOND, Oranje Nassaulaan

Opgelost op 09-02-2010 door Martin Snuverink

-Een klinkerstraat naar een spoorwegovergang, zo te zien elektrisch. Links een heel karakteristiek huis.


09-02-2010, Martin Snuverink: Dit is Warmond, Oranje Nassaulaan. Dit is de verbindingsweg tussen Oegstgeest?Leiden en Warmond met de overweg over de Oude Lijn.
Alle huizen rechts staan er nog, maar er zijn huizen tussen gebouwd. Tussen de twee identieke blokken loopt nu een zijstraatje dat toegang geeft tot het nieuwe villabuurtje Nassaupark. Ook de huizen voorbij de overweg staan er nog. Het art/nouveau/blok links is gesloopt.
Alles is uitstekend waar te nemen op http://maps.msn.nl/, zoeken Warmond Oranje Nassaulaan, vogelvluchtweergave.

 

833 WARMOND, Ned. Herv. kerk

Opgelost op 07-12-2009 door Theo van Gijlswijk

07-12-2009, Theo van Gijlswijk: Dit is de Hervormde kerk aan de Herenweg in Warmond. Zie link: http://pgwarmond.blogspot.com/

   

G 2111 WATERINGEN, Kerklaan 72

Opgelost op 10-08-2012 door Peter Smaardijk

-Rijwielhandel Pheus Wolber ?? Huisnr. 72. Stempel achterzijde: P. van Tol Photograaf, Breughelstraat 175, s-Gravenhage.


10-08-2012, Peter Smaardijk: Het klopt. Piet Lipman zat aan het Plein (nr. 9 volgens het telefoonboek 1950), en het pand is te zien op diverse kaarten van het Plein in Wateringen hier: http://www.westlandsmuseum.nl/index-bestanden/ansichtkaarten/wateringen/wateringen.html

10-08-2012, Peter Smaardijk: Piet Lipman aan de Kerklaan in Wateringen? Zie http://www.europese-bibliotheek.nl/de/Bucher/Wateringen_in_oude_ansichten_deel_2/101-113080/Artikel/4 (fotobijschrift 30). Het opschrift (moffel-nikkel-verhuur en reparatieinrichting van rijwielen) klopt...

07-08-2012, Leo R: 'Pneus Wolber' is een Frans bandenmerk.
http://images-00.delcampe-static.net/img_large/auction/000/075/098/117_001.jpg?v=1

763 WOUBRUGGE, Gemeentehuis

Opgelost op 30-09-2009 door Zeger de Jong, Theo van Gijlswijk, Ingrid Evers en Leo R.

01-10-2009, Ingrid Evers: Alle eer voor Zeger! Het is nooit moeilijk aan te vullen als iemand een goede voorzet geeft.

30-09-2009, Leo R: Dit is inderdaad Woubrugge, zie http://members.quicknet.nl/h.sannes/Woubrugge/woubrugge%20de%20rondvaart%20van%20avifauna.jpg
Voor de liefhebbers, hier nog meer Woubrugge-plaatjes:http://members.quicknet.nl/h.sannes/Woubrugge.htm

30-09-2009, Ingrid Evers: Helemaal juist. Op een prentbriefkaart op Marktplaats (nr. 278000193) is het gebouw goed te zien.

30-09-2009, Theo van Gijlswijk : Inderdaad in woubrugge. Drie foto's op Qoop leveren het bewijs met brug en horecazaak:http://www.qoop.nl/showimage.php?artikelID=8804166
met horecazaak en oud gemeentehuis:
http://www.qoop.nl/showimage.php?artikelID=8885391
en een heel oude foto met brug en overzijde bebouwing Oude Rijn.

29-09-2009, Zeger de Jong: 763 is vlg. mij het oude gemeentehuis van Woubrugge

 

G 1365 WOUBRUGGE, Van Hemessenkade 20

Opgelost op 16-12-2010 door Martin Snuverink

-Huis de Boe.?

16-12-2010, Martin Snuverink: Woubrugge, Van Hemessenkade 20, dokterswoning uit 1931.
Zie http://www.dbnl.org/tekst/sten009monu10_01/sten009monu10_01_0186.php
Zie ook http://members.quicknet.nl/h.sannes/Woubrugge/woubrugge%20de%20van%20Hemessenkade2.jpg en let op het enige huis met piramidedak.

 

G 1958 WOUBRUGGE, Ofwegen 8

Opgelost op 26-01-2012 door Leo R. en Jan Spoolder

-Op de brug: "Maria Hoven"

26-01-2012, Jan Spoolder: Dit is de Marie Hoeve, aan de Ofwegen 8 in Woubrugge. Tegenwoordig in gebruik als logies-adres.
http://g.co/maps/3t7zx
http://picasaweb.google.com/104925538219091417235/20090102Molentocht

26-01-2012, Leo R: Eindelijk kan ik een keer YouTube gebruiken om een zoekplaatje op te lossen: http://www.youtube.com/watch?v=Xc-daZ-Ei9s&feature=player_embedded
Dit is de Mariahoeve, Ofwegen 8, Woubrugge.
http://www.mariahoeve-logies.nl

 

G 573 IJSSELMONDE, Hordijkkerk

Opgelost op 01-02-2009 door Johannes v.d. Veen

01-02-2009, Johannes v.d. Veen: IJsselmonde : Hordijkkerk. Gebouwd in 1936, gesloten 1975. Volgens info nog bestaand, maar wel sterk verbouwd. Voor een bewijsfoto, klik HIER

G 1533 ZEGWAART, Dorpsstraat

Opgelost op 24-05-2011 door Gertjan Moers

24,05-2011, Gertjan Moers: G1533 is de Dorpsstraat in Zegwaart (nu Zoetermeer), ter hoogte van nr. 148. Hierbij een scan uit het boek "Zoetermeer een eeuw in foto's" door mij samengesteld. De foto op de scan is één pand verder genomen, maar wel in dezelfde richting, en een paar jaar later.
Ik woon zelf in Zoetermeer en ik ben verzamelaar van oude kaarten van Zoetermeer/Zegwaart. Ik kan 100% garanderen dat dit de Dorpsstraat in Zegwaart is :-)

221 ZEVENHUIZEN (ZH) Dorpstraat 212

Opgelost op 27-12-2008 door Gerard Ottevanger en Theo van Gijlswijk

Beste Mensen,
Bijgesloten een passende bewijsfoto voor foto 221 Dorpsstraat 212 te Zevenhuizen zh. Deze zaak is opgelost door de heren Th van Gijlswijk (27-12-2008) en G. Ottevanger (27-12-2008)
Met groet,
Hans van Lowijde (Stichting Oud Zevenhuizen-Moerkapelle)

27-12-2008, Theo van Gijlswijk: 221 Vrijstaande woning, Dorpsstraat 212 te Zevenhuizen (Z-H).
Een fotografisch bewijs is te vinden op http://www.funda.nl Zoeken op Zevenhuizen zh Dorpsstraat 208 Buurtfoto's 2e loepje van boven. richting NNO Dorpsstraat 212 is het huis links van het water.Het is ook een gemeentelijk monument.

27-12-2008, G. Ottevanger: De vrijstaande woning is volgens mij de nog bestaande woning Dorpsstraat 212 te Zevenhuizen (Z-H). In 1924 in opdracht van H. Paul ontworpen en gebouwd (toenmalige kadastrale aanduiding B 150). Rechts van het huis vindt de Hennipsloot zijn uitwatering in de ringvaart van de Zuidplaspolder. Direct rechts van de fotograaf is de Catgisbrug aanwezig, vroeger een klapbrug. De schuur rechts op de foto is van de firma Abbekerk en staat er niet meer. Daar was wel een loswal naast. Tegenwoordig heeft het huis geen luiken meer voor de ramen op de bg.

 

1292 ZEVENHUIZEN, Dorpstraat 18

Opgelost op 29-03-2012 door Peter Smaardijk

-Boot uit Zevenhuizen. Naam onleesbaar.

29-03-2012, Peter Smaardijk: Inderdaad moet dit de firma Van Erk aan de Dorpsstraat 18 in Zevenhuizen zijn. In Groene Hart Archieven vind ik een bouwvergunning voor een graanpakhuis uit 1938 t.b.v. de fa. Gebrs. J. en W. van Erk, graanhandel, Zevenhuizen, Dorpsstraat 18. Architect: P. Tuinzaad.

29-03-2012, Peter Smaardijk: Ik heb dit gevraagd aan Jaap van den Akerboom, oud Waddinxveens beurtschipper en tegenwoordig molenaar op de molen Nieuw Leven in Hazerswoude-Dorp (en mijn instructeur voor de opleiding tot vrijwillig molenaar), en hij schrijft mij: "Ik denk dat het Coop. Zevenhuizen is, of Graanhandel van Erk ook in Zevenhuizen. De vrachtscheepjes zijn volgens mij van van Gangelen ook uit Zevenhuizen. Later heeft een zoon het bedrijf overgenomen en werd de thuishaven Gouda. De foto is aan de overzijde genomen en zover kwam je niet als je daar werkte. Vandaar ook toch nog wat twijfel."
Ik ben dus toch maar gaan zoeken in Zevenhuizen, en volgens mij staat er nog een rest van de muur aan de vaart daar: http://g.co/maps/v8tn2

 

G 342 ZOETERMEER, Rokkeveenseweg 44

Opgelost op 19-03-2008 door Dik Kralt en Theo van Gijlswijk

Nutricia's Hoeve staat aan de Rokkeveenseweg 44 A in Zoetermeer. Nu is daar een notariskantoor gevestigd.
Zie ook: http://www.notaris-adacta.nl/nieuws/nieuws.asp?id=6891

 

G 700 ZOETERWOUDE, Zuidbuurtseweg

Opgelost op 04-10-2014 door Suzanne van der Geest

-Verzonden vanaf Zuidbuurt C25 Zoeterwoude.

04-10-2014, Suzanne van der Geest: De oplossing van meneer van Gijlswijk is onjuist. Dit huis staat (nog steeds) aan de Zuidbuurtseweg in Zoeterwoude dorp. Het huis in het midden van de foto is nr 17, mijn grootouders hebben hier jarenlang gewoond. Rechts op de achtergrond is het torentje van het voormalig klooster van de Zusters Franciscanessen van Bennebroek te zien. Het torentje behoort dus ook niet aan het huis wat te zien is.

24-05-2009, Theo van Gijlswijk: Het huis met het torentje staat in Zoeterwoude Rijndijk, aan de Hoge Rijndijk. Zie beeldbank Regionaal Archief Leiden: http://www.leidenarchief.nl/component/option,com_memorix/Itemid,26/ foto.nr: DIA20084070

 

G 702 ZOETERWOUDE, Dorpstraat

Opgelost op 24-05-2009 door Martin Snuverink

-Rechts bord: Naar Leiden 34 KM.

24-05-2009, Martin Snuverink: Dit is wel degelijk Zoeterwoude-Dorp, zoals ik het me dit schone dorp nog herinner: de overgang van de Dorpsstraat in de Noordbuurtseweg met links de Vrouwenvaart en verderop het gemeentehuis, waarvan we nog juist het klokketorentje zien boven de witte bascule van de ophaalbrug. De ophaalbrug met ernaast gebouwde kwakel zien we goed op : http://www.leidenarchief.nl/index.php?option=com_memorix&Itemid=26&task=result&cp=7, foto GN001032. De bruggen bestaan nog steeds. De afstand tot Leiden is trouwens geen 34 km, maar 3,4 km.

315 ZOETERWOUDE, Hoge Rijndijk

Opgelost op 19-01-2010 door Arjan Lourier

-
Grote villa, uitgeverij: Nauta, Velzen

19-01-2010, Arjan Lourier: Hierbij de oplossing van zp 315. Buitenplaats 'Rijnlust' aan de Hoge Rijndijk te Zoeterwoude. Het huis werd begin 20e eeuw gebouwd voor houthandelaar Piet Koning, en in de zomer van 1944 op last van de Duitse bezetter gesloopt. Rechts zijn tussen de bomen een toren en de koepel van de 'Meerburgkerk' te zien.

G 1259 ZOETERWOUDE, Hoge Rijndijk 97

Opgelost op 26-08-2010 door Arjan Lourier

26-08-2010, Arjan Lourier: De woning met het inpandige balkon staat nog steeds aan de Hoge Rijndijk nr. 97 in Zoeterwoude. Het huis is ingrijpend verbouwd en staat op dit moment te koop. Zie o.a. www.obermakelaardij.nl

 

G 2032 ZOETERWOUDE, Het Watertje

Opgelost op 12-03-2012 door Peter Smaardijk

-Met potlood: Zoeterwoude. Links bakkerij van der Geest.


12-03-2012, Peter Smaardijk: Het Watertje in Zoeterwoude: http://g.co/maps/hpv46. De bakkerij is nog steeds een bakkerij.

 

1259 ZOETERWOUDE, Rijndijk

Opgelost op 05-02-2012 door Peter Smaardijk

-Poststempel Leiderdorp. Pastorie ??

05-02-2012, Peter Smaardijk: Dit is aan de Hoge Rijndijk in Zoeterwoude-Rijndijk: http://g.co/maps/x5wje
Het torentje is mogelijk van het kloostercomplex De Goede Herder dat daar achter de kerk stond.

G 037 ZUID-BEIJERLAND, Dorpstraat

Opgelost op 10-08-2008 door Martin Snuverink

10-08-2008, Martin Snuverink: Dit is de Dorpsstraat in Zuid-Beijerland. De NH kerk is in 1928 afgebrand en vervangen door een nieuwe op een andere plaats. Het bewijs is te vinden op http://www.eendrachtskerk.nl/idbjf/geschiedenis

 

G 2066 ZWARTEWAAL, Kadeplein

Opgelost op 16-06-2012 door Bert van Bodegom

-Militairen op een plein?

16-06-2012, Bert van Bodegom: Ter aanvulling: in de beeldbank van het Streekarchief van Voorne-Putten en Rozenburg (www.Streekarchiefvpr.nl) bevindt zich een aantal foto's van deze plek. Foto zw_k01_01 laat het Kadeplein met gezicht richting Dorpsstraat in 1920 zien. Hierop zijn de panden te zien waarvan op het zoekplaatje alleen het onderste deel te zien is, inclusief helemaal rechts de voormalige Gereformeerde Kerk. Deze kerk is in 1989 verbouwd tot het woonhuis dat nu op streetview te zien is.
Ook zijn er enkele foto's in de beeldbank te zien van militairen die ingekwartierd waren in Zwartewaal in 1916. Op foto zw_w01_04 staat een aantal militairen voor het Gemeentehuis. Rechts achter op die foto zijn de bomen van het zoekplaatje te zien.

16-06-2012, Bert van Bodegom: Dit is het Kadeplein in Zwartewaal. De plek heeft nog steeds dezelfde uitstraling. Het huis op de achtergrond, met de mooie hardstenen palen ervoor en de opvallende lijsten naast de ramen op de muren, staat er nog steeds. Het is op streetview te zien. Het huis rechts ervan heeft in ider geval een andere voordeur dan op het zoekplaatje. Op streetview is ook te zien dat de kade naar rechts afloopt, richting haven, terwijl de dorpsstraat, waar de huizen aan staan, een dijk is.
De bomen zijn inmiddels vervangen door nieuwe, maar er staan in ieder geval nog steeds bomen.